Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejsce kształtowania odpowiedzialności Tadeusz Borutka s. 7-24
Ontyczne racje cierpienia Janusz Czarny s. 25-30
Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy Ignacy Dec s. 31-42
Eschatologia i wolność Bogdan Ferdek s. 43-51
Fenomen doktora Kościoła w historycznym rozwoju Ryszard Groń s. 53-64
"Przyjaciel i mistrz" - św. Jan od Krzyża i Jan Paweł II Mirosław Kiwka s. 65-74
Pochodzenie Ducha Świętego w tradycji wschodniej i zachodniej Piotr Liszka s. 75-96
W poszukiwaniu mistycznych Indii Andrzej Małachowski s. 97-104
Znaki uzdrowienia w świątyni jerozolimskiej (Dz 3, 1-10) Mieczysław Mikołajczak s. 105-115
Kościół - communio jako znak i narzędzie Boga Andrzej Nowicki s. 117-128
Katechizmy w dobie Soboru Trydenckiego Tadeusz Reroń s. 129-143
Ks. Adolf Kolping (1813-1865) jako założyciel katolickich związków czeladniczych : ich rozwój w Niemczech w latach 1846-1865 Tadeusz Solski s. 145-155
Doświadczenie intuicyjne Jan Wadowski s. 157-173
"Różnorodność posługiwania" wiernych świeckich w posłannictwie kościoła partykularnego w myśl Instrukcji Stolicy Apostolskiej z 15 VIII 1997 r. Wiesław Wenz s. 175-187
Spór o przedmiot filozofii - dlaczego byt a nie pojęcie bytu? Ignacy Dec s. 189-191
Jubileusz 1O-lecia Sekcji Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Ryszard Groń s. 191-194
Spotkanie naukowe sekcji moralistów polskich Andrzej Szafulski s. 194-196
"Dialog nadziei" - Konsultacje teologiczne Andrzej Siemieniewski s. 196-198
"Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II", Radosław Kisiel, Wrocław 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Radosław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta", Władysław Zuziak, Kraków 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Władysław Zuziak (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata", J.W. Gogola, Kraków 1998 : [recenzja] Ryszard Groń J.W. Gogola (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"La doctora màs joven de la Iglesia : Teresa de Lisieux", Burgos 1998 : [recenzja] Ryszard Groń s. 205-209
"Permanentná formácia kňazov vo svetle „Pastores dabo vobis”", Tomáš Galis, Badín 1998 : [recenzja] Edward Górecki Tomáš Galis (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Kulturowe wzory życia na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne", Halina Rusek, Katowice 1997 : [recenzja] Edward Górecki Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Etyczne aspekty diagnostyki genetycznej : Ethische Aspekte der genethischen Diagnostik", A. Marcol, Opole 1998 : [recenzja] Tadeusz Reroń A. Marcol (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Wielki Architekt Wszechświata - Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga", Norbert Wójtowicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski Norbert Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Fides et ratio : na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie", Ignacy Dec, Wrocław 1999 : [recenzja] Jan Wadowski Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 217-220
14. niedziela zwykła, "Wysławiam Cię Ojcze" Bogdan Ferdek s. 221-222
15. niedziela zwykła, "Na żyznej ziemi ziarno wyda plony" Bogdan Ferdek s. 222-223
16. niedziela zwykła, "W oczekiwaniu na sąd Boży" Aleksander Radecki s. 223-225
17. niedziela zwykła, "Prawdziwa mądrość" Aleksander Radecki s. 225-226
18. niedziela zwykła, Fenomen chleba Andrzej Małachowski s. 226-227
Przemienienie Pańskie, Misterium góry Tabor Andrzej Małachowski s. 228-229
19. niedziela zwykła, Odwaga płynąca z wiary Andrzej Jagiełło s. 229-231
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Dojrzali do nieba Andrzej Jagiełło s. 231-233
21. niedziela zwykła, "Prymat papieża w Kościele" Ryszard Groń s. 233-235
Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, Pieta bez Chrystusa i Matka z Dzieciątkiem w ikonie Częstochowskiej Ryszard Groń s. 235-236
22. niedziela zwykła, "Myślenie o tym, co Boże" Włodzimierz Wołyniec s. 237
23. niedziela zwykła, "Upomnienie braterskie" Włodzimierz Wołyniec s. 238
24. niedziela zwykła, Jeśli każdy z was nie przebaczy bratu... Robert Zapotoczny s. 239-240
25. niedziela zwykła, Myśli moje nie są waszymi myślami - Jestem bogaty w miłosierdzie Robert Zapotoczny s. 240-241
26. niedziela zwykła, Prawdziwe posłuszeństwo Bogu Ignacy Dec s. 241-243
27. niedziela zwykła, Arogancja człowieka wobec Boga Ignacy Dec s. 244-245
28. niedziela zwykła, W odpowiednim stroju na ucztę Pana Ignacy Dec s. 245-247
Rocznica wybom papieża, Czy wsłuchujemy się w głos papieża? Ryszard Groń s. 247-248
29. niedziela zwykła, Oddajcie Bogu co boskie Wiesław Szczęch s. 248-250
30. niedziela zwykła, W czym nasza wielkość Jarosław Liśniak s. 250-251
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, Żywa świątynia Janusz Czarny s. 252-253
Uroczystość Wszystkich Świętych, "Patrząc na Chrystusa" Adam Bałabuch s. 253-255
Dzień Zaduszny, Śmierć śmierci Janusz Czarny s. 255-256
32. niedziela zwykła, Bądźcie gotowi Wojciech J. Dąbrowski s. 256-257
33. niedziela zwykła, Koniec roku liturgicznego, koniec wieku, koniec tysiąclecia, koniec ziemi Zenon Wnuk s. 257-258
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Miłość biletem do nieba Marian Biskup s. 258-259
1. niedziela adwentu, Adwentowe czuwanie Marian Biskup s. 260-261
2. niedziela adwentu, Głos na pustkowiu Andrzej Tomko s. 261-262
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, Maryjo, łaski pełna Andrzej Tomko s. 262-263
3. niedziela adwentu, "Przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości" Andrzej Siemieniewski s. 263-264
4. niedziela adwentu, Oto Ja służebnica Pańska Tadeusz Reroń s. 265-266
Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Bóg się rodzi Krzysztof Janiak s. 266-267
Niedziela Świętej Rodziny, Rodzina Boża, rodzina ludzka Krzysztof Janiak s. 267-268
Kazanie ślubne, Prawo dam Mirosław Kiwka s. 268-270
Kazanie pogrzebowe, "Tajemnica życia" Mirosław Kiwka s. 270-271
Dożynki (wersja a), "Panie, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy" Aleksander Radecki s. 271-275
Dożynki (wersja b), "Panie, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy" Aleksander Radecki s. 275-277
Diariusz wydarzeń w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu Ignacy Dec s. 279-296