Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Die Möglichkeiten der Demokratie und die Diktatur des Relativismus - ein Beitrag zur Zeitverantwortung in der Lehre Papst Benedikt XVI Herbert Schambeck s. 7-26
Godność osoby ludzkiej jako istotny element nowości chrześcijańskiej realizowanej w Kościele Chrystusowym Piotr Liszka s. 27-44
Brat Roger z Taizé - zakonodawca i męczennik chrześcijański Józef Mandziuk s. 45-58
W 40-lecie po ukazaniu się orędzia pojednania Antoni Kiełbasa s. 59-68
Udział Kościoła katolickiego w procesie integracji ziem zachodnich Mieczysław Kogut s. 69-84
Wolność i granica : antropologia Edyty Stein Jerzy Machnacz s. 85-97
Antyczna biografia grecka a Ewangelia w kwestii gatunku literackiego Mariusz Rosik s. 99-118
Teologiczna interpretacja zagadnienia jedności w nauczaniu Jana Pawła II Włodzimierz Wołyniec s. 119-131
Concept and Person of Ordinary and Extraordinary Minister of the Eucharist Peter Caban s. 133-139
„Extra Ecclesiam nulla salus” Cypriana z Kartaginy myśl o Kościele Elżbieta Dołganiszewska s. 141-157
„Uchrystusowienie” człowieka w świetle teologii chrześcijańskiego Wschodu Mieczysław Kinaszczuk s. 159-172
Przepowiadać atrakcyjnie. Pismo Święte źródłem przepowiadania Rafał Kowalski s. 173-180
Rozwód a nierozerwalność małżeństwa w ujęciu wybranych tekstów Biblii Jerzy Kułaczkowski s. 181-197
Autorytet w rozumieniu licealistów pełnosprawnych i niepełnosprawnych ruchowo Janusz Prejzner s. 199-205
Teologiczne przesłanki zastosowania myślenia komplementarnego w teologii Roman Słupek s. 207-219
Bóg, człowiek, natura : teologiczna odpowiedzialność za naturę Leszek Utrata s. 221-231
Sprawozdanie z XI Forum Inspiracji Jungowskich (Warszawa, 4 III 2006) Witold Baczyński s. 233-236
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II (Warszawa, 8 IV 2006) Mariusz Rosik s. 236-237
"L'Église : initiation à ecclésiologie", José-Ramón P. Arangüena, Paris 2002 : [recenzja] Andrzej Nowicki José-Ramón P. Arangüena (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"„Scriptum Sacra : Studia Biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 8-9 (2004-2005)", red. B. Polok, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik B. Polok (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Plotyn albo prostota spojrzenia", Pierre Hadot, Kęty 2004 : [recenzja] Mirosław Kiwka Pierre Hadot (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Wrocław 2004 : [recenzja] Józef Mandziuk Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Théologie fondamentale", Jutta Burggraf, Paris 2004 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jutta Burggraf (aut. dzieła rec.) s. 246-248
"W światłach Wcielenia : Chrystologia kultury", Jerzy Szymik, Katowice - Ząbki 2004 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"Klucz do teologii Balthasara", John O’Donnell, Kraków 2005 : [recenzja] Witold Baczyński John O’Donnell (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"The Historical Works", Aelred of Rievaulx, Kalamazoo 2005 : [recenzja] Ryszard Groń Aelred of Rievaulx (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii", Juliusz Domański, Kęty 2005 : [recenzja] Mirosław Kiwka Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Księga Baranka : medytacje nad Apokalipsą św. Jana", Hans Urs von Balthasar, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Lempa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 258-265
"Übersetzung von Alexandre Koyré Descartes und die Scholastik", Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, Freiburg 2005 : [recenzja] Jerzy Machnacz Hedwig Conrad-Martius (aut. dzieła rec.) Edith Stein (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Korespondencja między chrześcijaninem a muzułmaninem", Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Małachowski s. 268-269
"Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", red. A. Jackowski i I. Sołjan, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Małachowski A. Jackowski (aut. dzieła rec.) I. Sołjan (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Biblia i religie : biblijne perspektywy teologii religii", G. Odasso, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Małachowski G. Odasso (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Śladami chrześcijaństwa : Grecja", Jan Gać, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Małachowski Jan Gać (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Seweryn Rosik - teolog moralista", Joanna Wójcik, Lublin 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń Joanna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański : głos Kościoła", red. A. Muszala, Radom 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń A. Muszala (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie - miejsce w Biblii - symbolika", W. Heflik, A. Mrozek, L. Natkaniec-Nowak, B. Szczepanowicz, Kraków 2005 : [recenzja] Mariusz Rosik W. Heflik (aut. dzieła rec.) A. Mrozek (aut. dzieła rec.) L. Natkaniec-Nowak (aut. dzieła rec.) B. Szczepanowicz (aut. dzieła rec.) s. 280-282
"Osobliwe opowieści o Jezusie : analiza nowych apokryfów", Per Beskow, Kraków 2005 : [recenzja] Mariusz Rosik Per Beskow (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Ekumeniczne usprawiedliwienie podzielonych grzeszników. Recepcja wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w teologii katolickiej", Jarosław Mariusz Lipniak, Świdnica 2006 : [recenzja] Piotr Liszka Jarosław Mariusz Lipniak (aut. dzieła rec.) s. 284-285
<<Na granicy światła : Biblijne wątki „Wiedzy krzyża ” Edyty Stein>>, Mariusz Rosik, Wrocław 2006 : [recenzja] Jerzy Machnacz Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Akademicka posługa myślenia", Ignacy Dec, Wrocław 2006 : [recenzja] Andrzej Małachowski Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Teologia moralna w swej przeszłości", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Tadeusz Reroń Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 293-294
"Martyres tu Logu", red. Cezary Korzec, Szczecin 2006 : [recenzja] Mariusz Rosik Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym : mię­dzy prawem a sumieniem, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Lublin, 9-10 V 2005)", Lublin 2005 : [recenzja] Wiesław Wenz s. 297-299
13. niedziela zwykła, Jezus i kobieta Jerzy Machnacz s. 301-302
14. niedziela zwykła, Jezus jest człowiekiem Jerzy Machnacz s. 302-304
15. niedziela zwykła, Apostolstwo Mirosław Kiwka s. 304-306
16. niedziela zwykła, Odpoczynek Mirosław Kiwka s. 306-308
17. niedziela zwykła, Chleb nasz powszedni Mieczysław Kinaszczuk s. 308-309
18. niedziela zwykła, Chrześcijanin człowiekiem przemienionym Mieczysław Kinaszczuk s. 310-311
19. niedziela zwykła, Prawda chrześcijańskiego życia Waldemar Kocenda s. 311-312
Uroczystość Wniebowzięcia, Perspektywa naszego życia Waldemar Kocenda s. 313-314
20. niedziela zwykła, Drogami mądrości Bartosz Mitkiewicz s. 314-315
21. niedziela zwykła, Słowa życia wiecznego Piotr Jurzyk s. 315-317
22. niedziela zwykła, Samarytanie nadziei Marian Biskup s. 317-319
23. niedziela zwykła, Doświadczenie niezrozumienia Mirosław Maliński s. 319-321
24. niedziela zwykła, Cierpiący z nami Bóg Włodzimierz Wołyniec s. 321-322
25. niedziela zwykła, Wielkość i służba Włodzimierz Wołyniec s. 322-323
26. niedziela zwykła, Zło dobrem zwyciężać Paweł Cembrowicz s. 324-325
27. niedziela zwykła, Wielkość małżeństwa Krzysztof Borecki s. 325-326
28. niedziela zwykła, Najważniejsze pytanie Jarosław Leśniak s. 326-327
29. niedziela zwykła, W służbie wszystkich Tadeusz Reroń s. 327-329
30. niedziela zwykła, „Rabbuni, żebym przejrzał” Aleksander Radecki s. 329-331
Uroczystość Wszystkich Świętych, Święty znaczy szczęśliwy Mariusz Rosik s. 331-332
31. niedziela zwykła, „Słuchaj, Izraelu!” Piotr Jurzyk s. 333-334
32. niedziela zwykła, Wyrzeczenie i ofiara Julian Rafałko s. 334-335
33. niedziela zwykła, Teologia końca Julian Rafałko s. 335-337
Niedziela Chrystusa Króla, „Przyjdź królestwo Twoje” Józef Pater s. 337-339
1. niedziela Adwentu, Adwent i Bóg nadziei Andrzej Małachowski s. 339-341
2. niedziela Adwentu, Przygotować drogę Panu Józef Pater s. 341-342
3. niedziela Adwentu, Istota chrześcijańskiej radości Zdzisław Zdebski s. 342-345
4. niedziela Adwentu, „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” Piotr Jurzyk s. 345-346
Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Jesteś moim synem! Andrzej Małachowski s. 346-348
Niedziela Świętej Rodziny, O rodzinnym wychowaniu Andrzej Małachowski s. 348-350
Diariusz Wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym s. 351-373