Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Wiara i teologia Joseph Ratzinger s. 7-13
Etyczny wymiar nauki Henryk Gulbinowicz s. 15-21
Kult eucharystyczny Jan Tyrawa s. 23-36
Personalizm czy personalizmy? Ignacy Dec s. 37-48
O odnowę porządku społecznego Jan Krucina s. 49-58
Problem nawrócenia jako punkt wyjścia katolickiej teologii duchowości Andrzej Siemieniewski s. 59-72
Prawdziwościowe poznanie bytu konkretnego wg Johna Henry’ego Newmana Jan Babacz s. 73-84
Przyszłość religii - religia przyszłości Janusz Czarny s. 85-98
Kościół wobec kremacji zwłok ludzkich Ryszard Groń s. 99-114
Kierkegaard - apostoł kontra geniusz Jacek A. Prokopski s. 115-126
Metafizyka jako teoria poznania Jan Wadowski s. 127-142
Instytucja kanonicznej wizytacji w Wincentyńskim stowarzyszeniu życia apostolskiego Wiesław Wenz s. 143-167
Filozofia przyrody o przyrodzie w roku 1000 Jerzy Witczak s. 169-177
Celebrate Jesus 2000 Andrzej Siemieniewski s. 179-181
Uniwersytet na rzecz nowego humanizmu Janusz Czarny s. 182-187
Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Sacrum i kultura Ignacy Dec s. 187-190
Konferencja naukowa Człowiek i religia - refleksje filozoficzne Ignacy Dec s. 190-191
XI Colloquium Biblicum Ewa J. Jezierska s. 191-192
Sprawozdanie z konferencji naukowej Nauka i Religia Janusz Czarny s. 192-195
Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze Ignacy Dec s. 195-196
"Zrozumieć świat współczesny", Andrzej Bronk, Lublin 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Křestan a život ve světě : Odkaz předkoncilini diskuse teologie „laikátu” a Druhého Vatikánského Koncilu dnešní praxi ciřkve", Pavel Ambros, Olomouc 1998 : [recenzja] Edward Górecki Pavel Ambros (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Liturgia na Slovensku v období tridentského koncilu", Vojtech Nepšínský, Banská Bystrica - Badín 1998 : [recenzja] Edward Górecki Vojtech Nepšínský (aut. dzieła rec.) s. 198-200
<<Marksizm i ewolucja : „Twórczy darwinizm” jako narządzie propagandy antyreligijnej w latach 1948-1956>>, Zbigniew Kępa, Tarnów 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Zbigniew Kępa (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Priprava na manželstvo na Slovensku v obdobi 1917-1983 podla záväzných univerzalných a partikularných kánonických noriem", Jarosław Pecha, Badín 1999 : [recenzja] Edward Górecki Jarosław Pecha (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"According to John : The Witness of the Beloved Disciple", John F. O'Grady, New York 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik John F. O'Grady (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Osiem błogosławieństw : istota życia chrześcijańskiego", Tomasz Hergesel, Wrocław 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik Tomasz Hergesel (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Człowiek przełomu tysiącleci : Problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Częstochowa 12-14 IX 1999 r.", red. J. Makselon i B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Czarny J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Wprowadzenie do filozofii : przewodnik", Lublin 2000 : [recenzja] Ignacy Dec s. 210-212
"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Stefan Swieżawski, Warszawa-Wrocław 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Tanatologia : zarys problematyki moralnej", Paweł Bortkiewicz, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Reroń Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Śladami Boga i człowieka : księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Kowalskiemu", red. J. Orzeszyna, Kraków 2000 : [recenzja] Tadeusz Reroń J. Orzeszyna (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego", red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000 : [recenzja] M. Biskup T. Reroń Andrzej Szafulski s. 215-217
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok Ignacy Dec s. 219-220
Uroczystość Objawienia Pańskiego, Umiejętność rozpoznawania objawiającego się Boga Ignacy Dec s. 220-222
Niedziela Chrztu Pańskiego, Uczestniczyć w chrzcie Chrystusa Paweł Cembrowicz s. 222-223
2. Niedziela zwykła, Z Jezusem i Maryją przez życie Ignacy Dec s. 224-225
3. Niedziela zwykła, Jedność w różnorodności Janusz Czarny s. 225-227
4. Niedziela zwykła, Największa jest miłość Ignacy Dec s. 227-229
Święto Ofiarowania Pańskiego, Ofiarowanie się Bogu - nasze codzienne zadanie Ignacy Dec s. 229-230
5. Niedziela zwykła, Bóg mnie wybrał, abym żył dla Niego Andrzej Siemieniewski s. 230-232
6. Niedziela zwykła, Czy przykazania zniewalają? Andrzej Siemieniewski s. 232-234
7. Niedziela zwykła, Bóg szczodrze odmierza nagrodę każdemu Andrzej Siemieniewski s. 234-235
8. Niedziela zwykła, Dobro płynące z serca Andrzej Siemieniewski s. 235-237
Środa Popielcowa, Wybór drogi Piotr Nitecki s. 237-239
1. Niedziela Wielkiego Postu, Wiara, która prowadzi do zbawienia Paweł Cembrowicz s. 240-241
2. Niedziela Wielkiego Postu, Wiara jest darem Boga Ryszard Kempiak s. 241-243
3. Niedziela Wielkiego Postu, Prawdziwe nawrócenie oznacza także mieć nadzieję Ryszard Kempiak s. 243-246
4. Niedziela Wielkiego Postu, Bóg przebacza Ryszard Kempiak s. 246-248
Zwiastowanie Pańskie, Maryja uczy nas posłuszeństwa wobec Boga Robert Zapotoczny s. 249-250
5. Niedziela Wielkiego Postu, „Nauczycielu [...] a Ty co mówisz?” Wojciech Jarosław Dąbrowski s. 250-251
Niedziela Palmowa, Hosanna synowi Dawida Ryszard Kempiak s. 251-254
Wielki Czwartek, Wiara, która prowadzi do zbawienia Paweł Cembrowicz s. 254-255
Wielki Piątek Męki Pańskiej, „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?” Andrzej Jerie s. 255-256
Wigilia Paschalna, Nie bójcie się Andrzej Jerie s. 256-257
Wielkanoc, Przesłanie dla następnych pokoleń Janusz Gorczyca s. 257-259
2. Niedziela Wielkanocna, „Pan mój i Bóg mój Mirosław Kiwka s. 259-261
3. Niedziela Wielkanocna, Ożywione nadzieje Robert Zapotoczny s. 261-263
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ignacy Dec s. 263-264
4. Niedziela Wielkanocna, „Moje owce słuchają mojego głosu” Aleksander Radecki s. 265-267
5. Niedziela Wielkanocna, „Abyście się wzajemnie miłowali” Aleksander Radecki s. 267-268
6. Niedziela Wielkanocna, Duch Zmartwychwstałego Pana sprawcą mądrości i pokoju Ignacy Dec s. 269-270
Wniebowstąpienie Pańskie, Nasza Ojczyzna jest w Niebie Tadeusz Reroń s. 270-271
7. Niedziela Wielkanocna, Przychodzący w Duchu Świętym Bóg Janusz Czarny s. 272-273
Zesłanie Ducha Świętego, Człowiek miejscem działania Ducha Świętego Ignacy Dec s. 273-276
Niedziela Trójcy Świętej, Trójca Święta i jedność Kościoła Bogdan Ferdek s. 277-278
Boże Ciało, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, „To jest ciało i krew moja” Ryszard Groń s. 278-280
11. Niedziela zwykła, Jezus i kobieta Ryszard Groń s. 280-282
12. Niedziela zwykła, Czy chcemy kroczyć za Jezusem? Ryszard Groń s. 282-283
Inauguracja roku akademickiego 2000 s. 285-287
Modlitwa o Ducha Świętego Joseph Ratzinger s. 285-287
Z dobrą teologią w XXI wiek Ignacy Dec s. 288-290
Książę Kościoła i teologii Ignacy Dec s. 290-294
Tekst promocji doktorskiej s. 295
Przemówienie prof. dr. hab. Andrzeja Wiszniewskiego, Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN s. 296-297
Słowo prof. dr. hab. Romualda Gellesa, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego s. 297
List gratulacyjny Witolda Krochmala, Wojewody Dolnośląskiego s. 297