Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głosić Chrystusa i nie ustawać Sławomir Stasiak s. 5-6
Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1, 42). Kefas i inne aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu Piotr Ostański s. 7-22
Uzdrowienie niewidomego – podwójny dowód boskości Jezusa Chrystusa Mirosław Rucki s. 23-38
Cypr – wyspa ewangelicznej siejby poprzez wieki (część 1) Ryszard Zawadzki s. 39-54
Dogmat chalcedoński syntezą wcześniejszych formuł dogmatycznych i punktem odniesienia przyszłych Piotr Liszka s. 55-72
Filozoficzno-egzystencjalna anatomia choroby, cierpienia i śmierci Piotr Mrzygłód s. 73-104
Piękno jako szczyt natury oraz kultury – filozoficzno-teologiczne ujęcie piękna Grzegorz Sobczak s. 105-116
Miłosierdzie chrześcijańskie w nauczaniu i działalności Sługi Bożego ks. Roberta Spiskego założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Michał Dulik s. 117-126
Rola i znaczenie osób niepełnosprawnych we współczesnej rodzinie Michał Jóźwik s. 127-144
Złoty wiek mistyki angielskiej Grzegorz Wierzowiecki s. 145-166
Księgi parafialne w świetle obowiązujących przepisów Jerzy Adamczyk s. 167-184
Działalność metropolity Szeptyckiego na rzecz zjednoczenia Cerkwi Adam Kubasik s. 185-202
Zabiegi biskupa Tomasza II o auxilium brachii secularis przeciw księciu Henrykowi IV Probusowi w 1287 roku Norbert Jerzak s. 203-212
Vorstellung der Gründerväter Europas Joachim Meisner s. 213-216
Co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła w Polsce? Andrzej Czaja s. 217-226
Głosiciel Chrystusa dzisiaj Bogdan Ferdek s. 227-232
Młodzież Franciszka Andrzej Siemieniewski s. 233-238
Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej pt. „Polska krajem misyjnym?”, Warszawa, 19–21 września 2016 Bogdan Giemza s. 239-241
„A Theological Biography, Arbeiten zur Kirchengeschichte 129”, Franz Posset, Johann Reuchlin, Berlin–Boston: De Gruyter, 2015 : [recenzja] Rajmund Pietkiewicz Franz Posset Johann Reuchlin s. 242-248
Noty o autorach s. 249-252