Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
W pierwszą rocznicę 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego - wdzięczność i zobowiązania Józef Kowalczyk s. 7-10
Kompromis etyczny - zdradą dobra czy próbą jego realizacji? Michał Chłopowiec s. 11-17
Osoba ludzka w umieraniu i śmierci : Ujęcie personalistyczne Janusz Czarny s. 19-26
Zagrożenia cywilizacyjne działalności kulturowej człowieka Ignacy Dec s. 27-32
Związek protologii z eschatologią Bogdan Ferdek s. 33-41
Kanoniczne instytucje przedawnienia a ład we wspólnocie kościelnej Edward Górecki s. 43-50
Nadzieja i pragnienie u św. Jana od Krzyża Ryszard Groń s. 51-60
Trynitologia po Soborze Watykańskim II Piotr Liszka s. 61-78
Spostrzeżenia dotyczące wczesnych papirusów zawierających Ewangelie synoptyczne Mieczysław Mikołajczak s. 79-87
Muzyka i sacrum - szkic z teologii muzyki Roman Rogowski s. 89-99
Pojęcie intuicji, jej rodzaje i znaczenie Jan Wadowski s. 101-112
Drogą siostry Teresy Benedykty od Krzyża do zjednoczenia z Bogiem - Wspólnotą Osób: Ojcem, Synem i Duchem Świętym Henryk Wejman s. 113-126
Wskazania Jana Pawia II w Ojczyźnie na drodze ku przyszlości Halina Wistuba s. 127-133
Łaska Ducha Świętego według św. Tomasza z Akwinu Włodzimierz Wołyniec s. 135-140
Dwa zaćmienia i Wielki Post Tadeusz Zipser s. 141-145
Wykłady teologiczne w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 25 05 - O1 06 1997 r. Ignacy Dec s. 147-148
Judaizm - Islam - Chrześcijaństwo : wyzwanie międzyreligijnego dialogu dla fakultetów teologicznych w europejsko-śródziemnomorskim kontekście Ignacy Dec s. 153-155
"Dlaczego miłość? : Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk", Ireneusz Bittner, Łódź 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 159
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Cirkev se uskutecnuje ve farnosti, Kanonicko - pastoracni pfirucka pro duchovni a laiki, Matice cyrilometodejska", Edward Górecki, Olomonc 1996 : [recenzja] Tadeusz Walachowicz Edward Górecki (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Cud teizmu : argumenty z istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga", John. L. Mackie, Warszawa 1997 : [recenzja] Mirosław Kiwka John L. Mackie (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Compendio de teologia moral", Aurelio Fernandez, Madrid 1995 : [recenzja] Ryszard Groń Aurelio Fernandez (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"O św. Jadwidze Królowej mówią", Kraków 1997 : [recenzja] Michał Jagosz s. 170-172
"Idea Uniwersytetu", John Newman, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Małachowski John Newman (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim", Antoni Młotek, Wrocław 1998 : [recenzja] Andrzej Małachowski Antoni Młotek (aut. dzieła rec.) s. 174-176
14. Niedziela zwykła, Dobra Nowina o Królestwie Bożym Włodzimierz Wołyniec s. 177-178
15. Niedziela zwykła, Milość jest cierpliwa Włodzimierz Wołyniec s. 178-179
16. Niedziela zwykła, Panie, racz nie omijać swego sługi Andrzej Jagiełło s. 179-180
17. Niedziela zwykła, Ojcze daj Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą Andrzej Jagiełło s. 181-182
18. Niedziela zwykła, Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości s. 182-183
19. Niedziela zwykła, Czuwajcie i bądźcie gotowi Antoni Kopacz s. 183-184
Wniebowzięcie NMP, Znak pociechy i niezawodnej nadziei Bogdan Ferdek s. 185-186
20. Niedziela zwykła, Chrzest ogniem Stanisław Chomiak s. 186-188
21. Niedziela zwykła, Całemu światu głoście Ewangelię Aleksander Radecki s. 188-189
Uroczystość NMP Częstochowskiej, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Aleksander Radecki s. 190-191
22 Niedziela zwykła, Wartość pokory Ryszard Kempiak s. 191-193
23 Niedziela zwykła, Prawdziwa mądrość Ryszard Kempiak s. 194-195
24. Niedziela zwykła, Święci Kościoła - bezgrzeszni czy zbawieni? Andrzej Siemieniewski s. 196-197
24. Niedziela zwykła, Święci Kościoła - bezgrzeszni czy zbawieni? Jerzy Witczak s. 197-199
25. Niedziela zwykła, Bogaci duchem Jerzy Witczak s. 197-199
26. Niedziela zwykła, Kto tak naprawdę jest szczęśliwy: bogaty czy biedny? Krzysztof Janiak s. 199-200
27. niedziela zwykła, Zrekonstruować doświadczenie religijne Ryszard Groń s. 200-202
28. Niedziela zwykła, Wdzięczność-"zapomniana cnota" Wiesław Szczęch s. 202-203
29. Niedziela zwykła, Nie ustawajcie w modlitwie Henryk Szeloch s. 203-204
30. Niedziela zwykła, Świątynia w naszym życiu Ignacy Dec s. 205-207
31. Niedziela zwykła - Wszystkich Świętych, Jacy będziemy? Janusz Czarny s. 207-209
Wsponmienie wszystkich wiernych zmarłych, Oni żyją i my żyć będziemy Marian Biskup s. 209-210
32. Niedziela zwykła, Bóg żyje i w Nim żyją zmarli Marian Biskup s. 211-212
33. Niedziela zwykła, Dzień palący jak piec Mirosław Kiwka s. 212-214
34. Niedziela Zwykła, Wspomnij na mnie Mirosław Kiwka s. 214-215
1. Niedziela Adwentu, Czuwajcie! Bądźcie gotowi!" Robert Zapotoczny s. 216-217
2. niedziela Adwentu, Prawdziwie oczekiwać Boga Ryszard Groń s. 217-218
Niepokalane Poczęcie NMP, Pełna łaski Andrzej Małachowski s. 219-220
3. Niedziela Adwentu, Kto we mnie nie zwątpi Andrzej Małachowski s. 220-221
4. Niedziela adwentu, W postawie prawości i posłuszeństwa na spotkanie z Nowonarodzonym Ignacy Dec s. 222-223
Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Nie bójcie się! Janusz Czarny s. 223-224
Narodzenie Pańskie, Chrystus początkiem Nowego Ładu Mirosław Sowiński s. 225-226
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu w roku akademickim 1997 Ignacy Dec s. 227-243