Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ta Skała – to Chrystus” (1 Kor 10, 4) Andrzej Nowicki s. 5-6
Początki nauczania społecznego Benedykta XVI Waldemar Irek s. 7-20
Jezus z Nazaretu Benedykta XVI a współczesna biblistyka Rajmund Pietkiewicz s. 21-37
Teologia Soboru Nicejskiego w świetle Listu Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła Włodzimierz Wołyniec s. 39-52
Czy cierpiący Bóg może być piękny? Odpowiedź lady Juliany z Norwich Bogdan Ferdek s. 53-62
Jezus Chrystus – Królestwo Boże (gr. basileia) – Kościół Andrzej Nowicki s. 63-76
Ojcowie Kościoła uczą duchowości biblijnej Andrzej Siemieniewski s. 77-85
De Joodse achtergrond van het Onze Vader Mariusz Rosik s. 87-95
Problematyka moralna w kaznodziejstwie Cezarego z Arles Grzegorz Jaśkiewicz s. 97-107
Doktryna i obrzędy pokuty w De poenitentia Tertuliana Krzysztof Frąszczak s. 109-122
Fenomen Światowych Dni Młodzieży – świadectwo ze spotkania młodych w Madrycie Marek Mendyk s. 123-134
Język współczesnej katechezy Piotr Sroczyński s. 135-144
Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej Michał Jóźwik s. 145-164
Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (2) Michał Piela s. 165-176
Dusza i ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej Piotr Mrzygłód s. 177-196
Apologia Kościoła dziś : VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Gdańsk 21–23 września 2011 r. Elżbieta Dołganiszewska s. 197-201
Homilia Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego wygłoszona w katedrze oliwskiej na rozpoczęcie VII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce s. 202-206
VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 r. Ewa J. Jezierska s. 207-208
Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce : konferencja naukowa, Katowice 27 października 2011 r. Bogdan Giemza s. 209-210
Hieroglifem zapisane – Cyprian Norwid : ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 27–28 października 2011 r. Krystyna Laszczyńska-Fankanowska s. 211-214
"Pomazaniec : przyczynek do chrystologii filozoficznej", Marian Grabowski, Poznań 2010 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"La relation du Fils au Père dans les conceptions théologiques des origines au Concile de Nicée", Joseph Grzywaczewski, Paris 2010 : [recenzja] Grzegorz Jaśkiewicz Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Ludzki embrion – czy ma prawo do życia?", Tomasz Krzemiński, Kraków 2011 : [recenzja] Tadeusz Reroń Tomasz Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Religia w społeczeństwie ponowoczesnym : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Warszawa 2010 : [recenzja] Olha Pelekh Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Teologia fundamentalna", Henryk Seweryniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Dołganiszewska Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Stwórca i ewolucja stworzenia", Andrzej Siemieniewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Dla Autora s. 244