Znaleziono 30 artykułów

Paweł Cembrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niedziela Chrztu Pańskiego, Przyoblekliśmy się w Chrystusa - stać się na wzór Chrystusa Paweł Cembrowicz s. 163-164
Uroczystość NMP Królowej Polski, Z Maryją patrzymy na przeszłość i przyszłość naszej Ojczyzny Paweł Cembrowicz s. 195-197
"Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo, Scienza Liturgica : Manuale di Liturgia", red. Anscar J. Chupungco, [b.m.] 1998 : [recenzja] Paweł Cembrowicz Anscar J. Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Unendliche Weiten... Naturwissen schaftlichesWeltbild und christlicher Glaube", Paweł Cembrowicz, Alexandre Ganoczy, Wien 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Paweł Cembrowicz (aut. dzieła rec.) Alexandre Ganoczy (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Niedziela Chrztu Pańskiego, Uczestniczyć w chrzcie Chrystusa Paweł Cembrowicz s. 222-223
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Wpatrując się w piękne oblicze Maryi Paweł Cembrowicz s. 237-238
20. niedziela zwykła, Konsekwencja wiary Paweł Cembrowicz s. 238-239
1. Niedziela Wielkiego Postu, Wiara, która prowadzi do zbawienia Paweł Cembrowicz s. 240-241
l. niedziela adwentu, Pan przyszedł, Pan przychodzi, Pan przyjdzie Paweł Cembrowicz s. 240-242
2. niedziela adwentu, Radykalna zmiana Paweł Cembrowicz s. 243-245
3. niedziela adwentu, Rzeczywistość marzeń Paweł Cembrowicz s. 245-246
4. niedziela adwentu, Bóg przychodzi zamieszkać pośród nas Paweł Cembrowicz s. 247-248
Zesłanie Ducha Świętego, „Przyjdź, Duchu Święty!” Paweł Cembrowicz s. 252-253
Święto Przemienienia Pańskiego, Być współdziedzicem Syna Bożego Paweł Cembrowicz s. 253-255
Wielki Czwartek, Wiara, która prowadzi do zbawienia Paweł Cembrowicz s. 254-255
Boże Ciało, „Tworzymy jedno ciało” Paweł Cembrowicz s. 255-256
Niedziela Miłosierdzia, Wyobraźnia miłosierdzia Paweł Cembrowicz s. 259-260
III niedziela wielkanocna, Jesteśmy Jego świadkami Paweł Cembrowicz s. 261-262
1.niedziela Adwentu, Pan przyszedł, Pan przychodzi, Pan przyjdzie Paweł Cembrowicz s. 269-270
6. Niedziela Wielkanocna Wezwanie do miłości Paweł Cembrowicz s. 272-273
7. Niedziela Wielkanocna Potrzeba jedności Paweł Cembrowicz s. 274-275
Wielki Czwartek, Trzy dary w Jezusowym Testamencie Paweł Cembrowicz s. 276-278
Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego Kościoła, Budować duchową świątynię Paweł Cembrowicz s. 277-279
Wielki Piątek, Milczenie Wielkiego Piątku Paweł Cembrowicz s. 278-279
Wigilia Paschalna, Pascha Wcielenia i Pascha Zmartwychwstania Paweł Cembrowicz s. 279-280
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Świadkowie Zmartwychwstałego Paweł Cembrowicz s. 280-281
I niedziela Adwentu, Być ludźmi oczekiwania Paweł Cembrowicz s. 297-298
IV niedziela Adwentu, Rozpoznać Przychodzącego Paweł Cembrowicz s. 302-303
26. niedziela zwykła, Zło dobrem zwyciężać Paweł Cembrowicz s. 324-325
"Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym. Praktyczne sugestie dla kapłanów", Antonio Sorrentino, [tł. Paweł Cembrowicz], Kraków 2001 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Paweł Cembrowicz (aut. dzieła rec.) Antonio Sorrentino (aut. dzieła rec.) s. 484-486