Znaleziono 41 artykułów

Andrzej Jagiełło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ katechety na kształtowanie powołań kapłańskich i zakonnych Andrzej Jagiełło s. 45-53
Znaczenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu osób wierzących Andrzej Jagiełło s. 75-82
Tematyka religijna na XXXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Lublin 5-8 IX 2002) Andrzej Jagiełło s. 127-132
1 niedziela Adwentu - 28 XI 1993 Czujne oczekiwanie Andrzej Jagiełło s. 130-132
2 niedziela Adwentu - 5 XII 1993 Przygotujcie drogę na przyjście Pana... Andrzej Jagiełło s. 132-134
Kapłaństwo a psychologia Andrzej Jagiełło s. 138-141
2 niedziela wielkanocna - Jezu miłosierny, ufam Tobie! Andrzej Jagiełło s. 150-152
3 niedziela wielkanocna - Czy naprawdę znasz Jezusa? Andrzej Jagiełło s. 153-155
19 niedziela zwykła, Lud wyczekiwał ocalenia Andrzej Jagiełło s. 154-156
17 niedziela zwykła, Rozmnożyć chleb Andrzej Jagiełło s. 171-173
6 niedziela wielkanocna - "Pokój mój daję wam" Andrzej Jagiełło s. 174-176
7 niedziela wielkanocna - "Aby stanowili jedno" Andrzej Jagiełło s. 178-180
16. Niedziela zwykła, Panie, racz nie omijać swego sługi Andrzej Jagiełło s. 179-180
33 niedziela zwykła - Pomyśl - po co żyjesz? Andrzej Jagiełło s. 180-181
17. Niedziela zwykła, Ojcze daj Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą Andrzej Jagiełło s. 181-182
34 niedziela zwykła - Królestwo Chrystusa Andrzej Jagiełło s. 182-183
NMP Częstochowskiej, Częstochowska można Pani Maryja Andrzej Jagiełło s. 183-185
Tematyka religijna na XXX jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Andrzej Jagiełło s. 186-189
Niedziela Palmowa, Jezus wobec tłumów Andrzej Jagiełło s. 189-191
Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Teologii na temat: Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne Andrzej Jagiełło s. 190-193
XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Andrzej Jagiełło s. 199-202
4. Niedziela Wielkanocna, Aby Kościół był święty Andrzej Jagiełło s. 199-200
XXXIII Sympozjum Sekcji Psychologii, Rozwój człowieka (Ołtarzew 16-18 IX 2001 r.) Andrzej Jagiełło s. 200-204
5. Niedziela Wielkanocna, Aby Kościół Apostolski się rozwijał Andrzej Jagiełło s. 201-202
19. niedziela zwykła, Wyzwalająca moc wiary Andrzej Jagiełło s. 208-210
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Owocne życie Matki Bożej Andrzej Jagiełło s. 210-212
20. niedziela zwykła, Wymagania służby Bożej Andrzej Jagiełło s. 212-214
"Uleczyć zranione uczucia : Jak przezwyciężać trudności życiowe", Martin H. Padovani, Kraków 1998 : [recenzja] Andrzej Jagiełło Martin H. Padovani (aut. dzieła rec.) s. 213-215
4. Niedziela Wielkanocna, Być w ręku Boga Andrzej Jagiełło s. 225-227
Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny. Sprawozdanie z XXXVIII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (Łódź 17-19 IX 2006) Andrzej Jagiełło s. 226-241
19. niedziela zwykła, Odwaga płynąca z wiary Andrzej Jagiełło s. 229-231
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Dojrzali do nieba Andrzej Jagiełło s. 231-233
6. Niedziela zwykła, Boże zamiary wobec człowieka Andrzej Jagiełło s. 240-242
7. Niedziela zwykła, Przez wiarę jednych zbawiają się drudzy Andrzej Jagiełło s. 242-244
3. Niedziela Wielkiego Postu, Od Jezusa ucz się rozmowy Andrzej Jagiełło s. 251-253
4. Niedziela Wielkiego Postu, Nie bądź ślepy Andrzej Jagiełło s. 253-255
21. niedziela zwykła, "Panie, do kogóż pójdziemy?" Andrzej Jagiełło s. 261-262
22. niedziela zwykła, Czyn sprawdzianem wartości słowa Andrzej Jagiełło s. 263-264
7. Niedziela Wielkanocna, Trwaj na modlitwie Andrzej Jagiełło s. 267-269
11. Niedziela Zwykła, Panie, wypraw robotników na żniwo swoje Andrzej Jagiełło s. 278-280
32. niedziela zwykła, Szczodrość ubogiej wdowy Andrzej Jagiełło s. 292-293