Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996 r.
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji s. 5-6
Curriculum vitae ks. Józefa Swastka Ignacy Dec s. 7-9
Ks. prof. J. Swastek jako historyk Kościoła Kazimierz Dola s. 9-13
Bibliografia publikacji ks. prof. Józefa Swastka Antoni Kiełbasa s. 13-21
Dialog kościoła z kulturą współczesną w nauczaniu Jana Pawła II Józef Życiński s. 23-34
Wolność w nauce Ignacy Dec s. 35-45
Wspólnota parafialna w posoborowym nauczaniu Kościoła a rzeczywistość polskich parafii Jan Krucina s. 47-58
Kościół Jezusa Chrystusa miejscem zbawienia : wokół zasady "extra ecclesiam nulla salus" Andrzej Nowicki s. 59-69
Działalność naukowo-duszpasterska ks. Józefa Gottschalska (1904-1996) Antoni Kiełbasa s. 71-76
Jak dzieciom mówić o Bogu? : wybrane zagadnienia z problematyki języka w katechezie Janusz Misiewicz s. 77-86
Życie i działalność ks. prof. Johanna Stelzenbergera (1898-1972) Tadeusz Reroń s. 87-98
Św. Symeon "Nowy Teolog" - świadek mocy Ducha Andrzej Siemieniewski s. 99-110
Wieczna wartość duchowości miłosierdzia chrześcijanina Henryk Wejman s. 111-122
Chrystus, Słowo Wcielone, pełnia Objawienia Włodzimierz Wołyniec s. 123-132
Matka Gaudencja jako przełożona wrocławskiej prowincji Sióstr Św. Jadwigi (1969-1992) Maksymiliana Jakubaszek s. 133-144
VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996) Ignacy Dec s. 145-146
V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej (KUL, 20-25.08.1996) Ignacy Dec s. 146-148
XXVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie Janusz Misiewicz s. 148-150
XXXII Seminarium Wykładowców Liturgiki Stanisław Araszczuk s. 150-151
Sympozjum "Przygotowanie do wprowadzenia katechumenatu w diecezjach" Stanisław Araszczuk s. 152-153
Sympozjum ku uczczeniu 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (Kraków, PAT, 15-16.10.1996) Ignacy Dec s. 153-154
Seminarium Wykładowców Teologii Dogmatycznej Włodzimierz Wołyniec s. 155-156
"Veritatem facientes in caritate" : Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Folozofii KUL 15-16.11.1996 Ignacy Dec s. 157-158
"Imię własne człowieka : klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II", Jan Galarowicz, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Galarowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Myśl Karola Wojtyły", Rocco Buttiglione, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Rocco Buttiglione (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Das Schicksal der schlesischen Frauenklöster während des Dritten Reiches und 1945 Antoni Kiełbasa Thomas Mengel (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Episkopat katolicki w II Rzeczpospolitej", Krzysztof Krasowski, Warszawa - Poznań 1992 : [recenzja] Edward Nawrot Krzysztof Krasowski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Teolog sumienia", Théodule Rey-Mermet, Tuchów 1996 : [recenzja] Tadeusz Reroń Théodule Rey-Mermet (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Christliche Ethik : Spezielle Moraltheologie", K.H. Peschke, Trier 1995 : [recenzja] Tadeusz Reroń K.H. Peschke (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"The Glory and the Shame – Reflections on the 20th-Century Outpouring of the Holy Spirit", Peter Hocken, Guildford-Surrey 1994 : [recenzja] Andrzej Siemieniewski Peter Hocken (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Pełnia życia : Zarys historii i teologii chrześcijańskiej duchowości", J. Weismayer, Kraków 1993 : [recenzja] Henryk Wejman J. Weismayer (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Przebudzenie charyzmatów", Serafino Falvo, Łódź 1995 : [recenzja] Henryk Wejman Serafino Falvo (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy dzień modlitw o pokój Andrzej Siemieniewski s. 181-182
2 niedziela po Narodzeniu Pańskim, "Czym jest nadzieja naszego powołania?" Włodzimierz Wołyniec s. 182-184
Objawienie Pańskie, Na spotkanie z objawiającym się Bogiem Ignacy Dec s. 184-186
Niedziela Chrztu Pańskiego - Odkryć wartość Chrztu Mariusz Rosik s. 186-189
2 niedziela zwykła, Do czego wzywa mnie Bóg Jacek Froniewski s. 189-191
3 niedziela zwykła, Bóg umiłował świat Andrzej Siemieniewski s. 191-193
Ofiarowanie pańskie, Światło na oświecenie pogan Ignacy Dec s. 193-194
5 niedziela zwykła, "Zakryłęś te rzeczy przed roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" Mieczysław Bętkowski s. 195-197
Środa Popielcowa, Pokuta drogą do zbawienia Ignacy Dec s. 197-199
1 Niedziela Wilekiego Postu, Nowe Przymierze - początek drogi Leopold Rzodkiewicz s. 199-200
2 niedziela Wielkiego Postu, Zdobyć górę wysoką Robert Koryś s. 201-202
3 niedziela Wielkiego Postu, "Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska" Bogdan Ferdek s. 203-204
4 niedziela Wielkiego Postu, Czy można wysłużyć sobie zbawienie? Włodzimierz Wołyniec s. 204-205
5 niedziela Wielkiego Postu, Wspólnota grzeszników i świętych Grzegorz Ławniczak s. 206-207
Niedziela Palmowa, Hosanna Synowi Dawidowemu! Robert Maciejewski s. 207-208
Triduum Paschalne Stanisław Araszczuk s. 209-214
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, "Chrystus Zmarwychwstał!" Marian Biskup s. 214-215
2 niedziela wielkanocna, "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" Ryszard Kempiak s. 216-218
3 niedziela wielkanocna, "Odpuszczenie grzechów w imię Jezusa" Artur Rosiek s. 218-220
4 niedziela wielkanocna, Dobry Pasterz Mirosław Sowiński s. 220-222
5 niedziela wielkanocna, "Jesteście czyści dzięki Słowu" Waldemar Irek s. 222-224
NMP Królowej Polski, Miłość Ojczyzny Marek Mendyk s. 224-226
6 niedziela wielkanocna, "Będziesz miłował bliźniego swego" Wadim Szajkiewicz s. 226-227
Wniebowstąpienie Pańskie, Z teologii Wniebowstąpienia Ignacy Dec s. 227-229
7 niedziela wielkanocna, Docenić dar Piotr Wawrzynek s. 229-232
Zesłanie Ducha Świętego, "Przyjdź, Duchu Święty" Janusz Misiewicz s. 232-234
Niedziela Trójcy Przenajświętszej, Bóg chrześcijan Janusz Michalewski s. 235-237
Boże Ciało, Bóg obecny wśród swojego ludu Marek Korgul s. 237-239
9 niedziela zwykła, "Nakazał Ci Twój Pan Bóg strzec szabatu" Andrzej Siemieniewski s. 239-240
10 niedziela zwykła, "Adamie, gdzie jestes?" Janusz Czarny s. 241-242
11 niedziela zwykła, W szkole Chrystusa Adam Bałabuch s. 242-244
12 niedziela zwykła, Pan Jezus ucisza wszelkie zawieruchy Świata Bogusław Drożdż s. 244-246
Św. Apostołów Piotra i Pawła, Dwie gwiazdy na jednym nieboskłonie Andrzej Szafulski s. 246-248
Nasze miejsce w grodzie nauki : fragment mowy rektorskiej podczas inauguracji roku akad. 1996 Ignacy Dec s. 249-251