Znaleziono 24 artykuły

Jan Krucina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwierciadło biskupa : X Ogólnopolski Synod Rzymski 2001 Jan Krucina s. 7-18
Papież wobec nowoczesności Jan Krucina s. 11-15
Jan Paweł II: społeczeństwo wolne od nędzy i tyranii Jan Krucina s. 11-22
Die Kirche als Gemeinschaft der Gemeinschaften Jan Krucina s. 13-30
Wyzwolenie jako element ewangelizacji Jan Krucina s. 15-27
Nauczanie, polityka, apostolat - z wiary Jan Krucina s. 19-24
Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde für Univ. Professor DDr h.c. mult. Herbert Schambeck Jan Krucina s. 25-31
Co kryje się za "imieniem" zgromadzenia salwatorianów? Jan Krucina s. 27-37
W Chrystusie - poprzez Ducha Jan Krucina s. 31-37
Społeczne zasady prawa naturalnego w Kościele Jan Krucina s. 33-48
Spór między katolicką nauką społeczną a teologią polityczną Jan Krucina s. 39-51
Człowiek drogą Kościoła, wspólnota drogą człowieka Jan Krucina s. 47-57
Wspólnota parafialna w posoborowym nauczaniu Kościoła a rzeczywistość polskich parafii Jan Krucina s. 47-58
O odnowę porządku społecznego Jan Krucina s. 49-58
Rola stowarzyszeń chrześcijańskich w kształtowaniu moralności publicznej Jan Krucina s. 53-64
Hat die Theologie einen Platz im Haus der Wissenschaften? Jan Krucina s. 67-80
Posibilité d'une application des principes sociaux dans la communauté de l'Eglise Jan Krucina s. 113-125
Das Verhältnis von Gesamtkirche und Ortkirche im Lichte des Subsidiaritätsprinzip Jan Krucina s. 121-133
Między absurdem a tajemnicą Jan Krucina s. 143-151
"Colloquium salutis : Wrocławskie Studia Teologiczne", red. Jan Krucina, Teresa Ledóchowska, Jerzy Ozdowski, Jan Puzio, Józef Swastek, Wrocław [b. r.] : [recenzja] Jacek Salij Jan Krucina (aut. dzieła rec.) Teresa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ozdowski (aut. dzieła rec.) Jan Puzio (aut. dzieła rec.) Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Współdziałać w Kościele i społeczeństwie Jan Krucina s. 303-308
Europabild - Polen und Deutschland Jan Krucina s. 307-315
Helmut Kohl - wizja Polski i Niemiec w zjednoczonej Europie Jan Krucina s. 315-322
"Dobro wspólne : teoria i jej zastosowanie", Jan Krucina, Wrocław 1972 : [recenzja] Stanisław Olejnik Jan Krucina (aut. dzieła rec.) s. 321-325