Znaleziono 9 artykułów

Józef Swastek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki chrześcijaństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Józef Swastek s. 23-35
Chrystianizacja Rusi Kijowskiej do czasów księcia Włodzimierza Wielkiego (+ 1015) Józef Swastek s. 81-110
Rola papieża Jana Pawła II w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i w Europie Józef Swastek s. 151-164
"Colloquium salutis : Wrocławskie Studia Teologiczne", red. Jan Krucina, Teresa Ledóchowska, Jerzy Ozdowski, Jan Puzio, Józef Swastek, Wrocław [b. r.] : [recenzja] Jacek Salij Jan Krucina (aut. dzieła rec.) Teresa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ozdowski (aut. dzieła rec.) Jan Puzio (aut. dzieła rec.) Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Najstarsze sanktuarium maryjne na Śląsku w Bardzie Józef Swastek s. 199-218
"Św. Brygida Szwedzka i Zakon Najśw. Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich.", Józef Swastek, Lublin 1986 : [recenzja] Joachim Roman Bar Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 270-274
Uroczystość najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Pobożność Eucharystyczna dzisiaj Józef Swastek s. 378-379
10. niedziela zwykła, Chrystus dawcą życia Józef Swastek s. 379-381
"Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995", ks. Józef Swastek, Wrocław 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 453-456