Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Chrzest w Duchu Świętym wbrew Kościołowi? : Consolamentum średniowiecznych katarów Andrzej Siemieniewski s. 7-17
Teologia Maryjna w świetle Wcielenia Włodzimierz Wołyniec s. 19-32
Aktualność życia i twórczości Edyty Stein dla jednoczącej się dzisiaj Europy Jerzy Machnacz s. 33-48
Filozofia religii w ujęciu Mariana Jaworskiego Andrzej Małachowski s. 49-58
Problem autorytetu w świecie lęku : studium na podstawie postaci Jana Pawła II Witold Baczyński s. 59-74
Antropologiczny problem w filozofii dziejów: relatywne – absolutne Wojciech Rojek s. 75-84
Wolni, aby służyć : bezinteresowność w służbie apostolskiej na podstawie 1 Kor 9 Ryszard Kempiak s. 85-116
Bogactwo jako przeszkoda w pójściu za Jezusem (Łk 18,18-23) Ryszard Zawadzki s. 117-148
Kardynał Bolesław Kominek w ocenie lokalnej administracji wyznaniowej w latach 1956-1974 Kazimiera Jaworska s. 149-178
Wybrane elementy napastliwej polemiki antyariańskiej w Orationes contra Arianos św. Atanazego Wielkiego na tle literackiej tradycji inwektywy Piotr Jurzyk s. 179-195
Der liturgische Gesang als Widerspiegelung der Liturgiefeiern in der Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte Peter Caban s. 197-217
Teologia religii : II Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce Elżbieta Dołganiszewska s. 219-222
Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii Elżbieta Dołganiszewska s. 223-226
Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny. Sprawozdanie z XXXVIII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (Łódź 17-19 IX 2006) Andrzej Jagiełło s. 226-241
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością Ewa J. Jezierska s. 242-243
Sesja Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski Mariusz Rosik s. 243-246
Konferencja Moderatorów Bibelwerk w Bratysławie Mariusz Rosik s. 246-247
Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii : sprawozdanie z konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Wrocław 20-22 IX 2006) Włodzimierz Wołyniec s. 247-250
Dokąd zmierza Europa? Kultura, narody, instytucje (Rzym, 28 IX – 1 X 2006) Włodzimierz Wołyniec s. 250-254
"Nowy humanizm : od socjobiologii do filozofii naturalnej", Alfred Szwast, Wrocław 2005 : [recenzja] Witold Baczyński Alfred Szwast (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Zagubione ojcostwo", Paul Josef Cordes, Pelplin 2005 : [recenzja] Bartosz Barczyszyn Paul Josef Cordes (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Le cause di canonizzazione : Storia e procedura", Henryk Misztal, Vaticana 2005 : [recenzja] Edward Górecki Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts", red. Erwin Gatz, Verlag Herder, Freiburg – Basel – Wien 1997-2006 : [recenzja] Antoni Kiełbasa Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) Verlag Herder (aut. dzieła rec.) s. 262-269
"Sokrates i inni święci : o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii", Dariusz Karłowicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Mirosław Kiwka Dariusz Karłowicz (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Teologia filozoficzna", Josef Schmidt, Kety 2006 : [recenzja] Mirosław Kiwka Josef Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 273-280
"Substancja : natura : prawo naturalne", red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006 : [recenzja] Mirosław Kiwka P. Gondek (aut. dzieła rec.) A. Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) K. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 280-284
"Fundamentos de Cristología, t. 1: El camino, t. 2: Meta y misterio", Olegario González de Cardedal, Madrid 2006 : [recenzja] Janusz Lekan Olegario González de Cardedal (aut. dzieła rec.) s. 285-291
"Ku cywilizacji miłości : pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku", red. W. Wenz, Wrocław 2006 : [recenzja] Piotr Liszka W. Wenz (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Hat die Menschheit Zukunft? Die dominanten geistigen Strömungen des 19. Jahrhunderts als Auslöser der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts – und kein Ende", Erich J. Heindl, München 2006 : [recenzja] Jerzy Machnacz Erich J. Heindl (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Kreuzungen Derridas : Geistergespräche zwischen Philosophie und Theologie", red. Peter Zeillinger, Matthias Flatscher, Wien 2004 : [recenzja] Jerzy Machnacz Matthias Flatscher (aut. dzieła rec.) Peter Zeillinger (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Studia z teologii moralnej", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Antoni Młotek Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981", Adam Kubiś, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Nowicki Adam Kubiś (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 302-306
"Problematyka etyczna patologii ciąży : studium w świetle współczesnego nauczania Kościoła", Zuzanna Grabczak, Lublin 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń Zuzanna Grabczak (aut. dzieła rec.) s. 306-309
<<„Scriptura Sacra : Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 10 (2006)>>, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik s. 309-311
"The Dynamics of Job’s Intercession", Dariusz Iwański, Roma 2006 : [recenzja] Mariusz Rosik Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"W kręgu wartości chrześcijańskich : wybór artykułów", Alojzy Marcol, Opole 2006 : [recenzja] Andrzej Szafulski Alojzy Marcol (aut. dzieła rec.) s. 314-315
"Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatycznego obdarowania Kościoła : studium teologiczno-prawne", Wojciech Necel, Poznań 2006 : [recenzja] Wiesław Wenz Wojciech Necel (aut. dzieła rec.) s. 316-321
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Boże błogosławieństwo J. Adamarczuk s. 323-324
Objawienie Pańskie, Jezus przychodzi do każdego człowieka J. Adamarczuk s. 324-325
Niedziela Chrztu Pańskiego, Mój chrzest Jacek Froniewski s. 325-326
2. niedziela zwykła,Władza nad materią – pierwszy cud Andrzej Olejnik s. 326-328
3. niedziela zwykła, Podzielone chrześcijaństwo Jacek Froniewski s. 328-329
4. niedziela zwykła, Odrzucony przez współrodaków Andrzej Olejnik s. 329-331
Ofiarowanie Pańskie, Odkryj obecność Boga w Kościele! Włodzimierz Wołyniec s. 331-332
5. niedziela zwykła, Zostawili wszystko i poszli za Jezusem E. Janiak s. 332-333
6. niedziela zwykła, Czym jest wiara? Co to znaczy wierzyć? Edward Janiak s. 334-335
7. niedziela zwykła, Abyśmy nie wydawali powierzchownych sądów Edward Janiak s. 335-337
Środa Popielcowa, Wymowa symboliki popiołu Antoni Kiełbasa s. 337-339
1. niedziela Wielkiego Postu, Pokusa – może doprowadzić do grzechu Antoni Kiełbasa s. 339-340
2. niedziela Wielkiego Postu, Syn Boży – Jego słuchajcie! Antoni Kiełbasa s. 341-342
3. niedziela Wielkiego Postu, Owoce mojego życia Andrzej Siemieniewski s. 342-343
4. Niedziela Wielkiego Postu, Zbawienie grzeszników Andrzej Siemieniewski s. 343-345
Uroczystość św. Józefa, Być sprawiedliwym jak św. Józef Józef Pater s. 345-347
5. niedziela Wielkiego Postu Dramat wieloryba z Tamizy Andrzej Siemieniewski s. 347-349
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, W służbie Bożej naśladować Maryję Józef Pater s. 349-351
Niedziela palmowa, Trzy obrazy Jezusa: Król, Skazaniec, Zbawca Mariusz Rosik s. 352-353
Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej Marian Gołębiewski s. 354-355
Wielki Piątek Męki Pańskiej, Kalwarie na całym świecie Marian Gołębiewski s. 355-357
Wigilia paschalna, Światło – woda – alleluja Marian Gołębiewski s. 357-358
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Podstawowa prawda chrześcijaństwa Marian Gołębiewski s. 359-360
2. niedziela wielkanocna, Niewierny Tomasz i my Jerzy Machnacz s. 360-362
3. niedziela wielkanocna, Św. Piotr i my Jerzy Machnacz s. 362-364
4. niedziela wielkanocna, Pierwsi chrześcijanie i my Jerzy Machnacz s. 364-366
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, „Synu, oto Matka twoja” Józef Pater s. 366-369
5. niedziela wielkanocna, Odnowienie w Chrystusie Andrzej Małachowski s. 369-371
6. niedziela wielkanocy, Duch Święty posłany przez Ojca Andrzej Małachowski s. 371-374
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, Misterium wniebowstąpienia Roman E. Rogowski s. 374-375
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Misterium Ducha w świecie Roman E. Rogowski s. 375-376
Niedziela Trójcy Świętej, Misterium Trójcy Świętej Roman E. Rogowski s. 376-377
Uroczystość najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Pobożność Eucharystyczna dzisiaj Józef Swastek s. 378-379
10. niedziela zwykła, Chrystus dawcą życia Józef Swastek s. 379-381
11. niedziela zwykła, Chrystusowe przebaczenie Wiesław Wenz s. 381-383
Uroczystość narodzenie św. Jana Chrzciciela, Mniej więcej Wiesław Wenz s. 383-386
Uroczystość św. Piotra i Pawła, Wolność i odpowiedzialność Wiesław Wenz s. 386-388
Laudacja podczas uroczystości nadania Jego Eminencji Kardynałowi Marianowinowi Jaworskiemu, Metropolicie Lwowa, doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Józef Pater s. 389-395
Przemówienie inauguracyjne Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks.prof. dr. hab. Józefa Patera, wygłoszone podczas uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego 2006 Józef Pater s. 396-399
Sprawozdanie rektorskie z działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2005 Włodzimierz Wołyniec s. 400-403