Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Ecclesia Mater wierzących w pismach Cypriana, biskupa Kartaginy Elżbieta Dołganiszewska s. 7-17
Aelred z Rievaulx - wielki zapomniany średniowiecza Ryszard Groń s. 19-37
Kontakty interpersonalne na katechezie szkolnej Wiesław Haczkiewicz s. 39-51
Chrześcijanin - współpracownikiem Boga we wprowadzaniu królestwa Bożego na ziemi Ewa J. Jezierska s. 53-64
Święta wymiana - prescholastyczne próby (XII-XIII w.) wyrażenia konwersji eucharystycznej Sebastian Korczak s. 65-74
Znaczenie alegorii w historii myśli teologicznej Piotr Liszka s. 75-95
Możliwość poznania Boga według Mikołaja z Kuzy Andrzej Małachowski s. 97-107
Dom rodzinny środowiskiem młodego pokolenia Eugeniusz Mitek s. 109-124
Poglądy społeczno-polityczne kardynała Prymasa Augusta Hlonda (1926-1948) Tomasz Serwatka s. 125-167
Istotne elementy kolegialności eklezjalnej i jej znaczenie na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Roman Słupek s. 169-179
Rodzina pierwszym miejscem katechezy Piotr Sroczyński s. 181-185
Kanoniczna wizja otwartej przestrzeni Kościoła Wiesław Wenz s. 187-198
Integralna obecność Chrystusa w Eucharystii według Czesława Bartnika Krzysztof Wojtkiewicz s. 199-210
Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (Częstochowa, 15 kwietnia 2005) Andrzej Szafulski s. 211-212
"The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism", Bernard McGinn, New York 1991-1998 : [recenzja] Ryszard Groń Bernard McGinn (aut. dzieła rec.) s. 212-217
"Amory deseo en San Juan de la Cruz", María del Sagrario Rollán, Burgos 2003 : [recenzja] Ryszard Groń María del Sagrario Rollán (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Chrzest : teologiczne zbliżenia między niektórymi Kościołami w Polsce", Norbert Przyborowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jarosław M. Lipnik Norbert Przyborowski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Jesteśmy Kościołem Trójjedynego Boga : kolegialność Kościoła według Yves’a Congara", Roman Słupek, Lublin 2004 : [recenzja] Bogdan Ferdek Roman Słupek (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Diccionario de teólogos Ryszard Groń Juan Bosh Navarro (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Etos ludzkiej pracy : refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II", Arkadiusz Olczyk, Częstochowa 2004 : [recenzja] Tadeusz Reroń Arkadiusz Olczyk (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Whatever Happened to Good and Evil?", Russ Shafer-Landau, New York - Oxford 2004 : [recenzja] Ryszard Groń Russ Shafer-Landau (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku : prawo i etyka", red. R Morciniec, Opole 2004 : [recenzja] Tadeusz Reroń P. Morciniec (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Polska bibliografia mariologiczna (1945-2003)", Stanisław Gręś, Niepokalanów 2004 : [recenzja] Andrzej Szafulski Stanisław Gręś (aut. dzieła rec.) s. 233
"Wielość religii i jedno Przymierze : niem. Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund", Joseph Ratzinger, Poznań 2004 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Dar ciała darem osoby : o przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej", P. Ślęczka, Lublin 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń P. Ślęczka (aut. dzieła rec.) s. 235-236
14. niedziela zwykła, Wakacyjne zaproszenie od Pana Jezusa Marian Biskup s. 237-238
15. niedziela zwykła, Adresat słowa Bożego Marian Biskup s. 238-240
16. niedziela zwykła, Świat jako królestwo sprawiedliwych i grzeszników Zdzisław Zdebski s. 240-242
17. niedziela zwykła, Perła prawdziwa i perły fałszywe Andrzej Szafulski s. 242-243
18. niedziela zwykła, Pozorna bezradność Włodzimierz Wołyniec s. 243-244
19. niedziela zwykła, Katecheza o wierze Włodzimierz Wołyniec s. 245-246
20. niedziela zwykła, Zbawienie jest dla wszystkich Tadeusz Reroń s. 246-248
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, „Ukazał się znak wielki: Niewiasta odziana w słońce” Mieczysław Kogut s. 248-250
21. niedziela zwykła, Opoka Kościoła Mieczysław Kogut s. 250-252
22. niedziela zwykła, Każda niedziela - echem Wielkanocy Andrzej Siemieniewski s. 253-254
23. niedziela zwykła, „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego” Andrzej Siemieniewski s. 254-255
24. niedziela zwykła, Oczekując przebaczenia od Boga i bliźnich Wiesław Wenz s. 255-257
25. niedziela zwykła, Hojność gospodarza a wyrachowanie robotnika Wiesław Wenz s. 257-258
26. niedziela zwykła, Pokuta - prosta droga do jedności z Bogiem i bliźnimi Wiesław Wenz s. 258-260
27. niedziela zwykła, O pracy w winnicy Pańskiej Zdzisław Lec s. 260-261
28. niedziela zwykła, „Umiem cierpieć z Chrystusem” Andrzej Siemieniewski s. 261-262
29. niedziela zwykła, Głoszenie Ewangelii przez moc Ducha Świętego Andrzej Siemieniewski s. 262-263
30. niedziela zwykła, Przykazanie miłości i przebaczenia Andrzej Siemieniewski s. 263-264
Niedziela Poświęcenia Kościoła, W Kościele wszyscy są ważni - jak w rodzinie Andrzej Siemieniewski s. 264-265
Uroczystość Wszystkich Świętych, Świętość - nasz wzór do naśladowania Józef Pater s. 266-268
32. niedziela zwykła, Ku śmierci - bez trwogi Andrzej Siemieniewski s. 268-269
33. niedziela zwykła, Dzień Pański bramą do radości Andrzej Siemieniewski s. 269-270
Niedziela Chrystusa Króla, Cały rok królować z Chrystusem Andrzej Siemieniewski s. 271-272
I niedziela Adwentu, Adwent-to moje życie Andrzej Małachowski s. 273-274
II niedziela Adwentu, Odnaleźć drogę do Ojca Michał Chłopowiec s. 274-276
III niedziela Adwentu, Znaki chrztu świętego Andrzej Siemieniewski s. 276-278
IV niedziela Adwentu, Maryja i Józef prowadzą przez Adwent Andrzej Siemieniewski s. 278-279
Narodzenie Pańskie, Na różne sposoby przemawiał Bóg do człowieka Józef Pater s. 279-281
Diariusz Wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym s. 283-304