Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gratulacje abpa Józefa Kupnego s. 5
Wstęp Sławomir Stasiak s. 11-12
Obraz królestwa Bożego w przypowieści o sieci (Mt 13,47-50) Joanna Jaromin s. 13-20
„Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40) : w Roku Wiary pytamy o naszą wiarę Ewa J. Jezierska s. 21-28
Tradycja rękopiśmienna polskich przekładów biblijnych od XIII do XVI wieku Rajmun Pietkiewicz s. 29-50
Dymiące stosy i antyczne biografie Mariusz Rosik s. 51-58
Czy Kościół może obawiać się odkrycia nieznanych dotąd pism natchnionych? Sławomir Stasiak s. 59-70
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie paradygmatem relacji do ubogich Andrzej Szafulski s. 71-78
Śladami Jezusa ku Cezarei Filipowej (Mt 16,13; Mk 8,27) – u stóp Hermonu i u źródeł Jordanu Ryszard Zawadzki s. 79-96
Soteriologiczne ześrodkowanie w protologii Pierre Teilharda de Chardin Andrzej Jarosiewicz s. 97-114
Teologia aktu wiary w nauczaniu Benedykta XVI w Roku Wiary Roman Słupek s. 115-126
Pneumatologia synodu w Antiochii (341 r.) Włodzimierz Wołyniec s. 127-138
Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach parafialnych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła Krzysztof Broszkowski s. 139-154
Wpływ reklam telewizyjnych na psychikę dzieci i ich wychowanie we współczesnej rodzinie Michał Jóźwik s. 155-166
Wybrane aspekty roli kobiety w rodzinie Tomasz Kornecki s. 167-178
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – wyznawca czy męczennik? Teologiczno-kanoniczna kwalifikacja świadectwa o. M. M. Kolbego Piotr Rossa s. 179-196
Święci Aelreda z Rievaulx Ryszard Groń s. 197-212
Starania wrocławskiego Kościoła o uzyskanie swobody gospodarczej i sądowej na swych dobrach w I poł. XIII wieku – umowa z 1249 r. Norbert Jerzak s. 213-230
Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański Adam Kubiś s. 231-240
Natura przepowiadania słowa Bożego w nauczaniu 59. Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985–1991) Henryk Szeloch s. 241-246
Zasady antropiczne a istnienie Boga – spór o inteligibilność wszechświata Rafał Szopa s. 247-264
Kartezjańskie cogito jako istotny faktor epistemologii J.L. Balmèsa Jerzy Tupikowski s. 265-282
48. Międzynarodowy Kongres Studiów Średniowiecznych, Kalamazoo, Mi. 9– 12 maja 2013 : Konferencja Studiów Cysterskich Ryszard Groń s. 283-284
"Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej : perspektywa historyczna i wyzwania współczesności", red. K. Krzywicka, Lublin 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba K. Krzywicka (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974) : duszpasterz i polityk : zarys biograficzny", Tomasz Serwatka, Wrocław 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Tomasz Serwatka (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)", "Ks. Bolesław Kominek : wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951)", Andrzej Hanich, Opole 2012 : [recenzja] Norbert Jerzak Andrzej Hanich (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Europa wobec cywilizacji : Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach: Zasady – Metoda – Zastosowanie", Tomasz Stępień, Toruń 2013 : [recenzja] Rafał Szopa Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945–1951", Andrzej Pater, Wrocław 2012 : [recenzja] Tomasz Serwatka Józef Pater (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Giovanni Paolo II Papa della misericordia", Pierre d’Ornellas, Padova 2009 : [recenzja] Sławomir Tokarek Pierre d’Ornellas (aut. dzieła rec.) s. 305-306
"Ateizm urojony : chrześcijańska odpowiedź na negację Boga", Sławomir Zatwardnicki, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Sławomir Zatwardnicki (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Friede mit der Kirche : Bernhard Poschmann (1878–1955) und seine dogmengeschichtlichen Forschungen zum Bußsakrament", Przemysław Nowak, Köln–Weimar–Wien 2013 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Informacje dla Autorów s. 320