Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Kazimierz Lubowicki s. 5-6
Modlitwa poranna Jezusa (Mk 1,35) Lesław Daniel Chrucpała s. 7-35
Antykoncyliarystyczne orzeczenia konstytucji «Pastor aeternus» Soboru Watykańskiego I Michał Lukoszek s. 37-50
Życie duchowe kapłana Michał Olszański s. 51-73
Rozwój nauki i kultu “Matki Bożej Opatrzności” Adam Wojtczak s. 75-97
Testament biologiczny – jaki samodeterminizm mamy na myśli? Tomasz Orłowski s. 99-112
Sport jako droga doskonalenia człowieka Sylwia Pogodzińska s. 113-136
Kapłan w blasku i cieniu współczesności Andrzej Tomko s. 137-148
Duszpasterstwo akademickie jako środowisko kształtowania dojrzałych postaw ludzkich w koncepcji ks. Aleksandra Zienkiewicza Paweł Kucia s. 149-168
Sanktuaria Kościoła lwowskiego Jan Szczych s. 169-195
Teologiczny kontekst intuicji Piotr Liszka s. 197-211
Metafizyczna «natura» bytu matematycznego : uwagi wstępne Jerzy Tupikowski s. 213-221
Kształtowanie się chrześcijańskiej tożsamości E. Stein Magdalena Raganiewicz s. 223-262
Kto szuka prawdy... Paweł Kajl s. 263-264
"Kraj z Księżyca : podróże do serca Polski", Michael Moran, Wołowiec 2010 : [recenzja] Andrzej Fober Michael Moran (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Przesłuchanie Ojca Pio : odtajnione Archiwa Watykanu", Francesco Castelli, Kraków 2009 : [recenzja] Piotr Janusz Francesco Castelli (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Kościół św. Antoniego : Jubileusz 300-lecia konsekracji Kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu", Marek Nowacki, Mariusz Tabulski, Marcin Musiał, Bożena Sobota, Wrocław 2010 : [recenzja] Agnieszka Kacała Marcin Musiał (aut. dzieła rec.) Marek Nowacki (aut. dzieła rec.) Bożena Sobota (aut. dzieła rec.) Mariusz Tabulski (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Mistycy wczesnochrześcijańscy : wizje Boga u mistrzów duchowych", Bernard McGinn, Patricia Ferris McGinn, Kraków 2008 : [recenzja] Mirosław Kiwka Bernard McGinn (aut. dzieła rec.) Patricia Ferris McGinn (aut. dzieła rec.) s. 269-272
<<„Radość kapłaństwa” : śladami Proboszcza z Ars>>, Christoph Schornborn, Warszawa 2010 : [recenzja] Jan Niczypor Christoph Schornborn (aut. dzieła rec.) s. 273-274
"Milczenie owieczek : rzecz o aborcji", Kazimiera Szczuka, Warszawa 2004 : [recenzja] Elżbieta Rydzak Kazimiera Szczuka (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Z dziejów Kościoła : ciągłość i zmiana w Kościele Rzymskokatolickim w XIX i XX w.", Marcin Karas, Sandomierz 2008 : [recenzja] Grzegorz Śniadoch Marcin Karas (aut. dzieła rec.) s. 275-277
<<Ludwig Wittgenstein : „Przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”>>, Józef Bremer, Josef Rothhaupt, Kraków 2009 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Józef Bremer (aut. dzieła rec.) Josef Rothhaupt (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Franciszek bratem i nauczycielem", Felice Accrocca, Kraków 2007 : [recenzja] Robert Wądrzyk Felice Accrocca (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele Katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Pierwszy list do Koryntian", Janusz Czerski, Wrocław 2009 : [recenzja] Krzysztof Wojtkowiak Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Tajemnice Boga i człowieka w teologii Jana Pawła II", Włodzimierz Wołyniec, Wrocław 2009 : [recenzja] Piotr Żukowski Włodzimierz Wołyniec (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima", Magdalena Jóźwiak, Wrocław 2009 : [recenzja] Joanna Żygadło Magdalena Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 288-289
Noty o Autorach s. 291-292