Znaleziono 29 artykułów

Andrzej Szafulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie paradygmatem relacji do ubogich Andrzej Szafulski s. 71-78
Ksiądz Profesor Stanisław Olejnik - apologeta chrześcijańskich wartości etycznych Andrzej Szafulski s. 101-112
Godność człowieka w podeszłym wieku Andrzej Szafulski s. 107-115
Eucharystia a nierówności społeczne w świecie Andrzej Szafulski s. 121-128
Komputerowy totalitaryzm w perspektywie etyczno-moralnej Andrzej Szafulski s. 131-140
Samowychowanie : aspekt teologiczno-moralny Andrzej Szafulski s. 141-151
8 niedziela zwykła - Gest do końca nie odczytany Andrzej Szafulski s. 145-146
Środa Popielcowa - Środa Popielcowa i co dalej? Andrzej Szafulski s. 146-148
Natura nauczania społecznego Kościoła Andrzej Szafulski s. 147-157
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - Maryja znakiem zwycięstwa Andrzej Szafulski s. 154-156
20 niedziela zwykła, Ogień, który rozgrzewa, topi i hartuje Andrzej Szafulski s. 158-159
19 niedziela zwykła, Każdy ma swoje 40 dni Andrzej Szafulski s. 175-176
26 niedziela zwykła, Przykre zaskoczenie i miła niespodzianka Andrzej Szafulski s. 192-194
Spotkanie naukowe sekcji moralistów polskich Andrzej Szafulski s. 194-196
Spór o człowieka - spór o przyszłość świata : Sympozjum Sekcji Polskich Teologów Moralistów i Sekcji Katolickiej Nauki Społecznej (Zakopane, 9-11 czerwca 2003) ANdrzej Szafulski s. 204-205
Sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci Andrzej Szafulski s. 209-210
II Dni Interdyscyplinarne w Olsztynie Andrzej Szafulski s. 210-211
Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (Częstochowa, 15 kwietnia 2005) Andrzej Szafulski s. 211-212
"W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego", red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000 : [recenzja] M. Biskup T. Reroń Andrzej Szafulski s. 215-217
"Das Ende des Menschen", Francis Fukuyama, Stuttgart - München 2002 : [recenzja] Andrzej Szafulski Francis Fukuyama (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Dieu en guerre : La violence au coeur des trois monotheismes", Michel Dousse, Paris 2002 : [recenzja] Andrzej Szafulski Michel Dousse (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Media na usługach moralności chrześcijańskiej", Tadeusz Reroń, Wrocław 2002 : [recenzja] Andrzej Szafulski Tadeusz Reroń (aut. dzieła rec.) s. 219-220
10 niedziela zwykła, Ludzie miłosierdzia i ofiary Andrzej Szafulski s. 221-223
"Polska bibliografia mariologiczna (1945-2003)", Stanisław Gręś, Niepokalanów 2004 : [recenzja] Andrzej Szafulski Stanisław Gręś (aut. dzieła rec.) s. 233
17. niedziela zwykła, Perła prawdziwa i perły fałszywe Andrzej Szafulski s. 242-243
Św. Apostołów Piotra i Pawła, Dwie gwiazdy na jednym nieboskłonie Andrzej Szafulski s. 246-248
12. niedziela zwykła, Bóg „daje” i „czeka” Andrzej Szafulski s. 298-299
13. niedziela zwykła, Chrześcijańska filozofia odpoczynku Andrzej Szafulski s. 299-301
"W kręgu wartości chrześcijańskich : wybór artykułów", Alojzy Marcol, Opole 2006 : [recenzja] Andrzej Szafulski Alojzy Marcol (aut. dzieła rec.) s. 314-315