Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gratulacje ABPA Józefa Kupnego s. 5-10
Mądrość prawdziwa Sławomir Stasiak s. 11-12
Bezpieczne zamieszkanie Izraela - orędzie Ezechiela O. Andrzej S. Jasiński s. 13-23
Wolność w nauczaniu św. Pawła na tle kultury judaistyczno-hellenistycznej Jan Klinkowski s. 27-42
Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie Piotr Ostański s. 45-72
Wokół problemu datacji Dziejów Apostolskich Krzysztof Pilarczyk s. 75-94
„Narody zamiast narodu”. Afrahata polemika z judaizmem Mariusz Rosik s. 95-102
Człowiek odpowiada sercem na dary Boga Sławomir Stasiak s. 103-116
The Crucified Messiah Mirosław S. Wróbel s. 117-126
Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości Andrzej Jarosiewicz s. 127-148
Usprawiedliwiający wymiar sakramentu pokuty i pojednania. Aspekt ekumeniczny Jarosław M. Lipniak s. 149-180
Emanacje wewnętrzne Boga Trójjedynego (proballein) O. Piotr Liszka s. 181-192
„Nowe życie w Chrystusie” - naśladowanie czy upodobnienie? Grzegorz Strzelczyk s. 193-202
Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem Norbert Jerzak s. 203-216
Działalność polityczno-kościelna franiszkanina Henryka Wettyna z Breny (1240-1302) Mieczysław Kogut s. 217-246
Nowe życie w Chrystusie - w perspektywie historycznej Jan Kopiec s. 247-254
Kulturkampf na obszarze olomunieckiego komisariatu arcybiskupiego z siedzibą w Kietrzu (1871-1878) Katarzyna Maler s. 255-268
Powstanie metropolii wrocławskiej w 1930 roku Michał Piela s. 269-288
Świeccy współpracownicy w posłudze słowa Bożego w parafii Jerzy Adamczyk s. 289-302
Źródła myśli księdza Aleksandra Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie Ignacy Dec s. 303-310
Nowe życie w Chrystusie w nowej ewangelizacji w mediach Monika Przybysz s. 311-328
"Das Reformatorenlexikon", Irene Dingel, Volker Leppin, Darmstadt, 2014 : [recenzja] Jacek Froniewski Irene Dingel (aut. dzieła rec.) Volker Leppin (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Public Spectacles in Roman and Late Antiąue Palestine", Zeev Weiss, Cambridge- London 2014 : [recenzja] Anna Rambiert-Kwaśniewska Zeev Weiss s. 332-335
„Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne”, Janusz Wilk, Katowice, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Janusz Wilk (aut. dzieła rec.) s. 336-338
Sprawozdanie z XI Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Islam. Apologia i dialog, Rzeszów, 17-18 września 2015 roku Roman Słupek s. 339-344
Noty o autorach s. 345-350