Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiara fundamentem dla rodziny Sławomir Stasiak s. 5-6
Homo deificatus Andrzej Jastrzębski s. 7-18
Świadectwo niezłomnej wiary i świętości błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera Marek Jodko s. 19-36
Ekspiacyjny wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w świetle Konstytucji zakonnych Iwona Hałamuszka s. 37-50
Znaczenie dialogów filozoficznych świętego Augustyna dla duchowości laikatu Wojciech Zyzak s. 51-68
Droga wiary i wzrostu duchowego w opowiadaniu o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35) Joanna Jaromin s. 69-84
„I nie bądź niewierzącym”: żydowskie rozumienie uzasadnionej wiary Mirosłąw Rucki s. 85-98
Metafizyczna reinterpretacja sakramentu Eucharystii w polemice ze św. Tomaszem z Akwinu na gruncie art. 6 zagadnienia 78 Traktatu o Eucharystii jego Sumy teologicznej Mirosław Suszko s. 99-112
Nowy ateizm w perspektywie teologicznej Sławomir Zatwardnicki s. 113-138
Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie Michał Jóźwik s. 139-154
Krytyczna rekonstrukcja głównych założeńanalitycznej teologii naturalnej J. Hicka Jerzy Tupikowski s. 155-169
Troska biskupa Wawrzyńca o należne Kościołowi wrocławskiemu dziesięciny Norbert Jerzak s. 171-184
Zarys dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głubczyckiej od średniowiecza do 1945 roku Katarzyna Maler s. 185-198
"Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per ilcinquantesimo di sacerdozio",, red. nauk. abp M. Jędraszewski i ks. J. Słowiński, Poznań, 2013 : [recenzja] Edward Górecki M. Jędraszewski (aut. dzieła rec.) J. Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania", Andrzej Siemieniewski, Mirosław Kiwka, Wrocław, 2013 : [recenzja] Ryszard Groń Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 202-207
„Prorocy”, Abraham Joshua Heschel, Kraków, 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Abraham Joshua Heschel (aut. dzieła rec.) A. Gorzkowski (tłum.) s. 208-211
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kapłani zesłańcy – kapłani wśród zesłańców” Norbert Jerzak s. 212-216
Noty o autorach s. 217-220