Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Kazimierz Lubowicki s. 5-6
Narodziny Boga w duszy człowieka wg Mistrza Eckharta Tomasz Franc s. 7-30
Tymoteusz i Tytus wzorem kapłana Chrystusowego : obraz kapłana w Listach Pasterskich (1-2 Tm, Tt) Ewa Józefa Jezierska s. 31-39
Zagadnienia teologiczne w świetle struktury osoby Piotr Liszka s. 41-48
Posługa Biskupa Rzymu dla jedności Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II Michał Lukoszek s. 49-59
«Au ciel ou sur la terre, vivons dans l’amour et pour glorifier l’Amour» : Les fins dernières chez la b. Elisabeth de la Trinité Tomasz Nawracała s. 61-76
Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii : studium egzegetyczno-teologiczne Rajmund Pietkiewicz s. 77-91
Inspiracje biblijne encykliki „Dives in misericordia” Ryszard Zawadzki s. 93-99
Rekolekcje jako ważny element formacji kapłańskiej : teoria i praktyka Bogdan Giemza Aleksander Radecki s. 101-116
O stosunku Kościoła do społeczeństwa w Europie Egon Kepellari s. 117-124
Wychowanie dzieci i młodzieży w okresie dorastania Eugeniusz Mitek s. 125-140
Das heilige Bild. Anmerkungen zu einer christlichen Tradition der angemessenen Verehrung Gottes Zbigniew Stokłosa s. 141-159
Doktor honoris causa PWT we Wrocławiu, Ks. Kard. Prof. Stanisław Nagy SCJ Elżbieta Dołganiszewska s. 161-170
Pismo Święte w życiu Świętej Jadwigi Antoni Kiełbasa s. 171-178
Życie i twórczość wrocławskiego kapelmistrza katedralnego Józefa Ignacego Schnabla Andrzej Prasał s. 179-198
Alcide de Gasperi : jeden z ojców zjednoczonej Europy Henryk Szareyko s. 199-206
Człowiek i mistyka w ujęciu Evelyn Underhill Mirosław Kiwka s. 207-229
Nowy ateizm : trzy głosy krytyczne Jerzy Machnacz s. 231-245
Wpływ świadków prawdy na zmagania duchowe św. Edyty Stein Magdalena Raganiewicz s. 247-256
Steiniana Jerzy Machnacz s. 257-262
VI Walne Zebranie Biblistów Polskich : XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Olsztyn 22-24 IX 2009) Ewa J. Jezierska s. 263-264
Magazyn tekstów do publikacji naukowych Piotr Liszka s. 264-266
"Introducing Philosophy of Religion", Chad Meister, London – New York 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Chad Meister (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Spór o rozumienie filozofii", Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Lublin 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Katarzyna Stępień (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Davanti al Protagonista : Alle radici della liturgia", Joseph Ratzinger, Siena 2009 : [recenzja] Kazimierz Lubowicki Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Chrystus we mnie – ja w Chrystusie : Św. Pawła mistyka na co dzień", Roman Rogowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Natalia Marko Roman Rogowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena", Marian Sentek, Wrocław 2008 : [recenzja] Maria Musioł Marian Sentek (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria", Ambroży Skorupa, Lublin 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Die Magd des Herrn : zur heilsgeschichtlichen Mariologie Heinrich M. Kösters", Stefan Hartmann, Regensburg 2009 : [recenzja] Adam Wojtczak Stefan Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Noty o Autorach s. 287-290