Znaleziono 28 artykułów

Jan Wadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie intuicji, jej rodzaje i znaczenie Jan Wadowski s. 101-112
Źródła metafizyki personalistycznej Jan Wadowski s. 117-142
XXXII Wrocławskie Dni Duszpasterskie: Katechizujący czy katechizowani? - w dziesięciolecie powrotu religii do szkoły (27-29 VIII 2002 r.) Jan Wadowski s. 125-127
Metafizyka jako teoria poznania Jan Wadowski s. 127-142
Nauka i religia w Europie środkowo-wschodniej : Krajowe spotkanie lokalne (Jachranka, 15-16 grudnia 2002) Jan Wadowski s. 138-140
Doświadczenie intuicyjne Jan Wadowski s. 157-173
Pytania egzystencjalne jako droga do wiary w świetle encykliki „Fides et ratio" Jan Wadowski s. 159-178
Teocentryczna fenomenologia dramatu jako filozofia krzyża Jan Wadowski s. 163-174
Niektóre współczesne koncepcje świadomości i jej intuicyjne rozumienie Jan Wadowski s. 173-198
XXXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Ecclesia in Europa - Kościół w Europie i w Polsce” (Wrocław, 23-25 VIII 2004) Jan Wadowski s. 177-179
XXIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie Jan Wadowski s. 178-185
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu (Poznań 12-13 czerwca 2002) Jan Wadowski s. 185-186
"Søren Kierkegaard", Peter P. Rohde, Wrocław 2001 : [recenzja] Jan Wadowski Peter P. Rohde (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Bóg postmodernistów : wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce modern", Józef Życiński, Lublin 2001 : [recenzja] Jan Wadowski Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 191-195
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Poznańskiego (23-24 czerwca 2004 r.) Jan Wadowski s. 194-195
XXXI Wrocławskie Dni Duszpasterskie „Gdy otwiera się przyszłość nadziei” - Novo millenio ineunte (27-29 VIII 2001) Jan Wadowski s. 197-199
XXXIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie (27-29 V III 2003) Jan Wadowski s. 199-200
"Dramat pytań egzystencjalnych : Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne", Jan Wadowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Wadowski (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką?", Janusz Czerny, Katowice 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Społeczność w świetle rozumu i wiary", Waldemar Irek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Waldemar Irek (aut. dzieła rec.) s. 213-214
Filozofia jako współmyślenie = Philosophy as Co-Thinking Jan Wadowski s. 213-225
"Wiarygodna jest tylko miłość", Hans Urs von Balthasar, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Wadowski Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 216
"Fides et ratio : na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie", Ignacy Dec, Wrocław 1999 : [recenzja] Jan Wadowski Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Dlaczego miłość?", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Jan Wadowski Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 220-225
XLII Tydzień Filozoficzny pt. Bóg i filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 6-9 marca 2000 Jan Wadowski s. 220-226
"Największy psycholog wszech czasów : Jezus i mądrość duszy", Mark Baker, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Wadowski Mark Baker (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Esej o człowieku późnej nowoczesności", Chantal Delsol, Kraków 2003 : [recenzja] Jan Wadowski Chantal Delsol (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Kościół katechizujący i katechizowany : materiały z XXXII Wrocławskich Dni Duszpasterskich", red. Ignacy Dec, Wrocław 2003 : [recenzja] Jan Wadowski Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 250-251