Znaleziono 47 artykułów

Czesław Bartnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrystianizacja oboczności pracy Czesław Bartnik s. 5-15
Problem historii indywiduum Czesław Bartnik s. 5-16
Le nom de chrétien Czesław Bartnik s. 5-14
Eucharystia uniwersalna Czesław Bartnik s. 5-17
Judasz Iskariota - historia i legenda Czesław Bartnik s. 5-17
Bóg człowiekiem Czesław Bartnik s. 5-16
Wybrani ze świata dla... świata Czesław Bartnik s. 7-13
Teologia partykularna w Kościele? Czesław Bartnik s. 9-17
Chrystologia świata w Prologu Ewangelii św. Jana Czesław Bartnik s. 11-19
Teologia "poietyczna" Czesław Bartnik s. 15-26
"Osoba" w Trójcy Świętej Czesław Bartnik s. 17-27
"The person" in the Holy Trinity Czesław Bartnik Norbert Karava (tłum.) s. 17-30
Eucharistie universelle Czesław Bartnik s. 19-32
Bierzmowanie Kościoła Czesław Bartnik s. 19-30
Chrzest Kościoła Czesław Bartnik s. 21-32
Zarys teologii przestrzeni Czesław Bartnik s. 21-37
Apologetyka personalistyczna Czesław Bartnik s. 23-32
Wolność wyzwolona Czesław Bartnik s. 27-41
Le problème de l'histoire de l'individu Czesław Bartnik s. 29-40
Wyjaśnianie w teologii Czesław Bartnik s. 31-44
Théologie "poiétique" Czesław Bartnik s. 33-44
Opis teologiczny Czesław Bartnik s. 37-52
Le Christ kérygmatique Czesław Bartnik s. 39-52
Wiara Kościoła Czesław Bartnik s. 41-52
Imię chrześcijanina Czesław Bartnik s. 41-51
Die Taufe der Kirche Czesław Bartnik s. 43-56
Chrystus kerygmatyczny Czesław Bartnik s. 61-73
La christianisation des alentours du travail Czesław Bartnik s. 77-88
Pastoralna teologia pracy Czesław Bartnik s. 91-104
La foi de l'Eglise Czesław Bartnik s. 101-113
Die Firmung der Kirche Czesław Bartnik s. 127-140
Kryteria Kościoła partykularnego Czesław Bartnik s. 129-142
Esquisse de la théologie de l'espace Czesław Bartnik s. 129-145
Rozumienie w teologii Czesław Bartnik s. 153-168
"Das Wissen Jesu Christi in der lateinischen (westlichen) Theologie", Philipp Kaiser, Regensburg 1981 : [recenzja] Philipp Kaiser Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Nazwanie wichru : odnowa języka religijnego", Langdon Gilkey, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Czesław Bartnik Langdon Gilkey (aut. dzieła rec.) T. Mieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Metoda w teologii", Bernard J. F. Lonegran, przeł. A. Bronk, Warszawa 1976 : [recenzja] Czesław Bartnik A. Bronk (aut. dzieła rec.) Bernard J. F. Lonegran (aut. dzieła rec.) s. 177-179
La liberté libérée Czesław Bartnik s. 179-193
"Nadzieja zawieść nie może", Stefan Moysa, Warszawa 1981 : [recenzja] Czesław Bartnik Stefan Moysa (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Das eine grosse Sakrament des Lebens. Studie zum Kirchentraktat des Joseph Ernst (1804-1869) mit Berücksichtigung der Lehrentwicklung in der von ihm begründeten Schule", Erich Naab, Regensburg 1985 : [recenzja] Czesław Bartnik Erich Naab (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II", Bogusław Nadolski, Poznań 1981 : [recenzja] Czesław Bartnik Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Objawienie człowieka Czesław Bartnik s. 193-201
"Teilhardowska wizja dziejów", Czesław Bartnik, Lublin 1975 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości", Janina Jakubowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik Janina Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Filozofia dziejów", Franciszek sawicki, przeł. Karol Górski, Pelplin 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik Karol Górski (aut. dzieła rec.) Franciszek Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"THe Gospel as History", wyd. V. Vajta, Philadelphia 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik V. Vajta (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Historia i myśl", Czesław Bartnik, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 299-302