Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Idźmy naprzód z nadzieją” Sławomir Stasiak s. 5-6
Teologiczna krytyka islamu w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI Paweł Beyga s. 7-18
Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii Janusz Królikowski s. 19-34
Prawda dogmatyczna w dynamice poznania mistycznego Jan Paweł Strumiłowski Ocist s. 35-47
Władza komunistyczna wobec obchodów milenium chrztu Polski w archidiecezji wrocławskiej Kazimiera Jaworska s. 49-60
Soborowe czyny żeńskich wspólnot zakonnych na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej jedną z form przygotowań do Milenium Chrztu w Polsce w latach 1959–1965 Agata Mirek s. 61-74
Archivpflege im schlesischen Erzbistum Breslau 1936 bis 1939 Maik Schmerbauch s. 75-104
Duszpasterstwo w dobie hiperkonsumpcji Mateusz Mazurek s. 105-118
Oczekiwania wiernych wobec księdza w świetle współczesnych badań pastoralnych i socjologicznych Michał Mraczek s. 119-130
Teoria a historia: relacje między wolnością a religią. Wstęp do analizy wybranych kwestii Wojciech Szabaciuk s. 131-140
Luteranizm na Śląsku w świetle pieśni śląskich protestantów Joanna Giel s. 141-160
Smok i Wąż starodawny z Ap 12, 3-4 i 12, 7-9. Symbolika i geneza wyobrażenia Joanna Głowacz s. 161-178
Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię Piotr Lorek s. 179-194
Sprawozdanie z konferencji „Człowiek wobec informacji”, Wrocław, 4 kwietnia 2017 r. Jarosław Mitek s. 195-198
Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej „Stones, Tablets and Scrolls. Four Periods of the Formation of the Bible Pontificio Istituto Biblico”, Rzym, 11–13 maja 2017 r. Anna Rambiert-Kwaśniewska s. 199-206
„Kaznodzieja jako uczeń”, Rafał Kowalski, Wrocław, 2016 : [recenzja] Krzysztof Borecki Rafał Kowalski s. 207-209
„Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze”, Marina Paszuk, Mińsk, 2017 : [recenzja] Mariusz Rosik Marina Paszuk (aut. dzieła rec.) s. 210-212
„Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół”, Roman Bartnicki, Kraków, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Noty o autorach s. 217-219