Znaleziono 259 artykułów

Wojciech Góralski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec Wojciech Góralski s. 3-21
Kanoniczne przeszkody małżeńskie "in genere" Wojciech Góralski s. 3-17
Laudacja wygłoszona na cześć abp. prof. dra Zenona Grocholewskiego, Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 12 X 1998 r. Wojciech Góralski s. 3-14
Podstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098 KPK) : (na podstawie wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 25 X 1990 r.) Wojciech Góralski s. 3-11
Osoba ludzka jako centralny punkt odniesienia dla wymiaru sprawiedliwości. Sprawiedliwość a sumienie indywidualne : (ze spotkania papieża Jana Pawła II z Trybunałem Roty Rzymskiej 10 II 1995 r) Wojciech Góralski s. 3-10
Eucharystia szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego Wojciech Góralski s. 3-5
Zarys dziejów Seminarium Duchownego w Pułtusku : (w 400-letnią rocznicę powstania) Wojciech Góralski s. 3-6
Problem redakcji podstawowych praw chrześcijanina po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski s. 5-30
Od Redakcji Wojciech Góralski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykluczenie "bonum sacramenti" w opubllikowanych wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej z 2004 r. Wojciech Góralski s. 5-30
Sędziowska ocena dowodów na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 26 lutego 2009 r. (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni coniugum) : część II Wojciech Góralski s. 5-26
Naturalny charakter małżeństwa a jego wymiar sakramentalny w świetle przemówienia papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1 lutego 2001 roku Wojciech Góralski s. 7-22
Nierozdzielność ważnej umowy małżeńskiej zawartej między ochrzczonymi i sakramentu (kan. 1055 § 2 KPK i kan. 776 § 2 KKKW) Wojciech Góralski s. 7-33
Teoria prawa kościelnego jako dyscyplina naukowa w ujęciu ks. prof. Remigiusza Sobańskiego Wojciech Góralski s. 7-20
Andrzej Stanisław Załuski, biskup płocki (1723-1736) - wobec zjawiska zabobonów i czarów Wojciech Góralski s. 8-10
Laudacja wygłoszona z okazji nadania Kard. Peterowi Erdö tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wojciech Góralski s. 9-18
Biskup Prof. Antoni Stankiewicz Wojciech Góralski s. 9-16
Sakramenty pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego w życiu wiernych świeckich w świetle uchwał synodów diecezjalnych w Polsce w latach 1983-1999 Wojciech Góralski Robert Mazurowski s. 11-35
Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Diecezji Płockiej "Caritas" w świetle statutu z 1932 roku Wojciech Góralski s. 14-19
Synody płockie arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego Wojciech Góralski s. 14-17
Wkład kard. Zenona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej w świecie Wojciech Góralski s. 15-42
Śp. Ks. Prof. Julian Kałowski (1933-2011) – w służbie Bogu i ludziom Wojciech Góralski s. 15-18
Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku Wojciech Góralski s. 15-28
Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r. Wojciech Góralski s. 15-38
Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym Wojciech Góralski s. 19-51
Obsada biskupstwa płockiego w 1692 r. z nominacji Jana III Sobieskiego Wojciech Góralski s. 20-24
Synody płockie - historia i współczesność Wojciech Góralski s. 21-24
"Qualitas personae" jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 2 oraz 1098 KPK Wojciech Góralski s. 23-52
Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn. 1-3 kpk : próba syntezy Wojciech Góralski s. 25-42
Elementy podmiotowe rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich : (kan. 1095, n. 2 KPK) Wojciech Góralski s. 25-33
"Decas quaestionum publicarum Regni" Wojciech Góralski s. 27-31
Gravis defectus discretionis iudicii w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2005 r. : część II Wojciech Góralski s. 27-44
Papież Jan Paweł II jako ustawodawca Wojciech Góralski s. 29-45
Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Wojciech Góralski s. 31-55
Ks. prof. Janusz Mariański, członek TNP - prezesem Towarzystwa Naukowego KUL Wojciech Góralski s. 31, 31-0
Działalność misyjna Kościoła w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 33-39
Ustawodawstwo kapituły katedralnej w Płocku do 1590 r. Wojciech Góralski s. 33-50
"Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci", red. Andrzej Suski, Wojciech Góralski, Tadeusz Żebrowski, Płock 1991 : [recenzja] Jan Augustynowicz Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Andrzej Suski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 34-36
Działanie podstępne jako element normy kan. 1098 KPK Wojciech Góralski s. 35-54
Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Wojciech Góralski s. 35-44
Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii" Wojciech Góralski s. 35-50
Dyskusja Maria Dembińska Teresa Dunin-Wąsowicz Józef W. Dyskant Wojciech Góralski Jerzy Gąssowski Ryszard Knapiński Stanisław Józef Kostanecki Włodzimierz Kotowski Marian Krzesiński Janusz Majewski s. 35-45
Papieskie Rady w strukturze odnowionej Kurii Rzymskiej Wojciech Góralski s. 37-53
Proces beatyfikcyjny arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego Wojciech Góralski s. 37-39
Osoby i instytucje odpowiedzialne za budzenie powołań kapłańskich w świetle uchwał synodów polskich po Soborze Watykańskim II Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski s. 39-62
Znaczenie prawne zwrotu "bonum coniugum" w kan. 1055, par. 1 kpk Wojciech Góralski s. 43-62
Znaczenie, rola i zadania Roty Rzymskiej w świetle przemówień papieskich wygłoszonych do tego trybunału w latach 1939-2007 Wojciech Góralski s. 43-78
Posługa charytatywna Kościoła w świetle uchwał synodów polskich po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski Paweł Waruszewski s. 43-92
"Error qualitatis" w doktrynie kanonistycznej okresu klasycznego Wojciech Góralski s. 43-67
Kapituła katedralna w Płocku w świetle wizytacji z 1693 r. Wojciech Góralski s. 43-45
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1095 & 2 KPK) Wojciech Góralski s. 45-59
Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie małżeńskim Wojciech Góralski s. 45-55
Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wojciech Góralski s. 45-57
Gwarancje otrzymane przez Kościół katolicki w Konkordacie z 1993 r. Wojciech Góralski s. 45-58
Sędziowska ocena dowodów na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 26 lutego 2009 r. Wojciech Góralski s. 45-55
Eucharystia w statutach synodu płockiego z 1733 r. Wojciech Góralski s. 48-62
Najnowsza praca o kapitule płockiej Wojciech Góralski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 48-49
"Nikolaus Brücher. Człowiek ciszy", Jean Malget, Płock 2000 : [recenzja] Wojciech Góralski Jean Malget (aut. dzieła rec.) s. 48-51
Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 49-60
Działalność duszpasterska kapituły kolegiackiej w Pułtusku Wojciech Góralski s. 49-65
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] Wojciech Góralski Zygmunt Kozanecki (aut. dzieła rec.) Wiesław Koński (aut. dzieła rec.) Andrzej Jerzy Papierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Stefański (aut. dzieła rec.) s. 51-57
"Pro bono publico znaczy parvo vivere" : wspomnienie o Jakubie Chojnackim Wojciech Góralski s. 51-52
"Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny", Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2002 : [recenzja] Wojciech Góralski Andrzej Jerzy Papierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Stefański (aut. dzieła rec.) s. 54-59
Wolność wewnętrzna a ważność małżeństwa kanonicznego Wojciech Góralski s. 55-81
Gravis defectus discretionis iudicii w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2005 r. : część I Wojciech Góralski s. 57-76
Od error fidei św. Tomasza z Akwinu do Kan. 1099 KPK z 1983 roku : proces kształtowania się normy prawnej w przedmiocie error iuris Wojciech Góralski s. 61-87
Czas wspomnień i wzruszeń : nad XIV Zjazdem Małachowiaków (17-18 VI 1995 r.) Wojciech Góralski s. 66-68
"Problem waloru prawnego deceptio dolosa w odniesieniu do zgody małżeńskiej w okresie do KPK z 1917 roku Wojciech Góralski s. 67-85
Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000) Wojciech Góralski s. 67-83
Wykluczenie "bonum prolis" w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2002 r. Wojciech Góralski s. 73-99
Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 75-87
"Error qualitatis" w doktrynie okresu poklasycznego (od połowy XIV do końca XVI wieku) Wojciech Góralski s. 75-98
Wykluczenie prawa do potomstwa w świetle orzecznictwa rotalnego Wojciech Góralski s. 77-85
Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 77-87
Skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa czy prośba o jego unieważnienie? : refleksja kanonistyczno-duszpasterska na kanwie introductio causae Wojciech Góralski s. 77-90
Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w świetle przemówień papieży do Roty Rzymskiej z lat 1939-2007 Wojciech Góralski s. 79-90
Natura procesów o nieważność małżeństwa oraz zadania trybunału w ich prowadzeniu : papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej 22 I 1996 r. Wojciech Góralski s. 87-93
Przedmiot podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098 KPK) Wojciech Góralski s. 87-99
Dyspensa od formy zawarcia małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 87-99
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 89-114
Wymiar prawny małżeństwa w świetle przemówienia papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 27 stycznia 2007 roku Wojciech Góralski s. 91-98
Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O. Wojciech Góralski s. 91-110
Family as a Sovereign Institution Wojciech Góralski s. 91-104
Deceptio dolosa (kan. 1098 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 4 października 2012 r. Wojciech Góralski s. 91-105
Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych w uchwałach synodów polskich po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski Piotr Wiśniewski s. 93-113
Walor prawny małżeństwa i jego wymiar osobowy : przemówienie papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej 22 I 1997 r. Wojciech Góralski s. 95-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmiot intencji wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w świetle nowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 95-105
Organizacja katechizacji w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych po roku 1983 Wojciech Góralski Grzegorz Ostrowski s. 95-124
Zalecenia Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie duszpasterstwa osób rozwiedzionych i związanych nowymi związkami małżeńskimi z 15 I 1997 r. Wojciech Góralski s. 101-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Exclusio boni prolis jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle nowszej jurysprudencji rotalnej Wojciech Góralski s. 101-122
Nieznane statuty synodu płockiego z 1698 r. Wojciech Góralski s. 101-111
Charakter pastoralny Instrukcji Kongregacji Sakramentów Świętych "Immensae caritatis" z dnia 29 stycznia 1973 r. Wojciech Góralski s. 101-116
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 1 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Serrano Ruiz z 27 maja 2005 r Wojciech Góralski s. 103-111
Uprawnienia udzielone trybunałom kościelnym w Belgii oraz Anglii i Walii w zakresie procesu małżeńskiego Wojciech Góralski s. 107-115
Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. McKay z 14.10.2004 r. Wojciech Góralski s. 107-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007) Wojciech Góralski s. 109-116
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 109-120
Uchwały administracyjne synodu płockiego z 1593 r. Wojciech Góralski s. 109-121
"Lex agendi – lex credendi" : o właściwą interpretację prawa kanonicznego : przemówienie Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2012 roku Wojciech Góralski s. 113-123
"Incapacitas assumendii" (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna? Wojciech Góralski s. 113-141
Synod prowincjonalny w dyskusji na Soborze Trydenckim Wojciech Góralski s. 113-120
"Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego", Aleksandra Szadok-Bratuń, Wrocław 2013 : [recenzja] Wojciech Góralski Aleksandra Szadok-Bratuń (aut. dzieła rec.) s. 113-122
Wykluczenie dobra potomstwa w nowszym orzecznictwie rotalnym Wojciech Góralski s. 115-136
Wprowadzenie do studiów nad ustawodawstwem synodalnym kard. Karola Boromeusza Wojciech Góralski s. 117-150
O właściwe rozumienie niezdolności do zawarcia małżeństwa : papież Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w dniu 29 stycznia 2009 roku Wojciech Góralski s. 117-124
"Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki 1692-1698", Wojciech Góralski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Sakrament małżeństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego Wojciech Góralski s. 119-132
Domniemania prawne w dziedzinie materialnego prawa małżeńskiego w KPK z 1983 roku Wojciech Góralski s. 119-137
"Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy", Bartosz Nowakowski, Poznań 2013 : [recenzja] Wojciech Góralski Bartosz Nowakowski (tłum.) s. 119-127
Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 121-143
Nowe przepisy w dziedzinie stypendiów mszalnych Wojciech Góralski s. 123-130
Impotencja kobiety w świetle dekretu ratyfikacyjnego Roty Rzymskiej c. Erlebach z 19 lipca 2007 roku Wojciech Góralski s. 125-138
Małżeństwo w prawie kanonicznym Wojciech Góralski s. 127-143
Znaczenie orzecznictwa rotalnego dla wymiaru sprawiedliwości w Kościele : przemówienie papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z dnia 26 stycznia 2008 roku Wojciech Góralski s. 131-138
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2) w świetle wyroku Roty Rzymskiej z 22 V 1991 r. c. Palestro Wojciech Góralski s. 131-143
Projekt reformy prawa na temat miejsc i czasów świętych oraz kultu Bożego Wojciech Góralski s. 131-155
"Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1991-2013)", W. Góralski, Płock 2014: [recenzja] Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK), brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2) i niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095. n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. De Angelis z 16 czerwca 2006 roku Wojciech Góralski s. 139-159
Ewolucja ustawodawstwa Kościoła łacińskiego w przedmiocie małżeństwa katolika z nieochrzczonym Wojciech Góralski s. 139-170
Struktura prawna duszpasterstwa wojskowego w świetle konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II "Spirituali militum curae" z 21 IV 1986 r. Wojciech Góralski s. 143-155
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (z powodu nimfomanii) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Faltin z 26.10.1994 roku Wojciech Góralski s. 145-159
Poważny brak rozeznania oceniającego oraz niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan 1095, nn. 2-3) w świetle wyroku Roty Rzymskiej z 23 II 1990 r. C. Bruno Wojciech Góralski s. 147-159
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich", ks. Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 149
Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium Wojciech Góralski s. 149-171
Analiza źródłowa statutów pierwszego synodu prowincjonalnego kard. Karola Boromeusza (1565 r.) Wojciech Góralski s. 151-172
Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle dekretu Roty Rzymskiej c. Pompedda z 26 lipca 1996 roku Wojciech Góralski s. 153-162
Korektury rzymskie pierwszego polskiego synodu plenarnego z 1936 roku Wojciech Góralski s. 153-173
Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 155-174
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich dotyczących "bonum coniugum" w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 26 listopada 1992 roku Wojciech Góralski s. 155-170
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku Wojciech Góralski s. 159-179
Błąd co do nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa oraz wykluczenie nierozerwalności i sakramentalności w wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 12 maja 2006 roku Wojciech Góralski s. 161-172
Dekret Roty Rzymskiej c. Mario Giannecchini z 18 II 1986 r. w sprawie o nieważność małżeństwa (z kan. 1101 § 2 i kan. 1095 nn. 2-3) Wojciech Góralski s. 161-172
Zadania psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle wymogów nowego prawa małżeńskiego Wojciech Góralski s. 163-172
Synody prowincjonalne w Dekrecie Gracjana Wojciech Góralski s. 163-179