Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojciec Święty Jan Paweł II po raz drugi we Wrocławiu Ignacy Dec s. 5-8
Archidiecezja wrocławska przygotowuje się do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego Cezary Chwilczyński Henryk Gulbinowicz s. 9-22
Eucharystia mocą i siłą w budowaniu cywilizacji miłości Janusz Czarny s. 23-31
Misterium Kościoła w modlitwach eucharystycznych Mszału Pawła VI (1970) Stanisław Czerwik s. 33-49
Duch Święty i Eucharystia w świetle teologii patrystycznej Bogdan Częsz s. 51-61
Eucharystia i przyszłość Bogdan Ferdek s. 63-69
Kościelny porządek prawny w służbie Eucharystii : refleksje teologiczno-prawne Edward Górecki s. 71-84
Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22, 19-20) Ewa J. Jezierska s. 85-94
Eucharystia, komunia, posłanie John z Taize s. 95-101
Eucharystia buduje Kościół Roman E. Rogowski s. 103-110
Eucharystia - rozdroże czy pomost między Kościołami? Alfons Skowronek s. 111-119
Eucharystia a nierówności społeczne w świecie Andrzej Szafulski s. 121-128
Od Paschy Pierwszego Przymierza do Eucharystii Anna Świderkówna s. 129-136
600-lecie Wydziału Teologii w Krakowie (Kraków, 10-11.01.1997) Ignacy Dec s. 137-139
Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy (Kraków, 16-19.04.1997) Ignacy Dec s. 139-141
Spotkanie naukowe Sekcji Moralistów Polski Ryszard Groń s. 141-143
"Ad libertatem in veritate", P. Morciniec, Opole 1996 : [recenzja] Michał Chłopowiec P. Morciniec (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Abendmahl", E. Lessing, Göttingen 1993 : [recenzja] Michał Chłopowiec E. Lessing (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle", P. Góralczyk, Ząbki 1995 : [recenzja] Michał Chłopowiec P. Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"Nauka wobec religii : teoretyczne podstawy nauk o religii", Andrzej Bronk, Lublin 1996 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym : studium pastoralne", Bogusław Drożdż, Legnica 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Bogusław Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Teoria poznania", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Socjologia religii", Władysław Piwowarski, Lublin 1996 : [recenzja] Mirosław Fabin Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Der Mensch auf der Suche nach Gott – die Frage der Religionen", Horst Bürkle, Paderborn 1996 : [recenzja] Bogdan Ferdek Horst Bürkle (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Apkalipsa : orędzie nadziei", Antoni Tronina, Częstochowa 1996 : [recenzja] Henryk Lempa Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Zrozumieć Eucharystię", Pierre-Andre Liege, Cerf-Znak-Kairos 1996 : [recenzja] Janusz Misiewicz Pierre-Andre Liege (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Współczesne wyzwania stawiane teologii moralnej", Jan Kowalski, Częstochowa 1996 : [recenzja] Tadeusz Reroń Jan Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 162-165
14 niedziela zwykła, Grzech zazdrości Włodzimierz Wołyniec s. 167-168
15 niedziela zwykła, Silni mocą Ducha Mirosław Sowiński s. 168-169
16 niedziela zwykła, "Jak owce nie mające pasterza" Andrzej Siemieniewski s. 169-171
17 niedziela zwykła, Rozmnożyć chleb Andrzej Jagiełło s. 171-173
18 niedziela zwykła, Całkowity dar Chrystusa Mieczysłąw Bętkowski s. 173-175
19 niedziela zwykła, Każdy ma swoje 40 dni Andrzej Szafulski s. 175-176
Wniebowzięcie NMP, "Niewiasta obleczona w słońce" Stanisław Araszczuk s. 177-178
20 niedziela zwykła, "Życie albo śmierć" Piotr Wawrzynek s. 178-180
21 niedziela zwykła, O radykalizmie ewangelicznym Waldemar Irek s. 181
NMP Częstochowskiej, Maryja w polskiej Kanie Galilejskiej Ignacy Dec s. 181-184
22 niedziela zwykła, Religijność wewenętrza czy zewnętrzna? Bogdan Ferdek s. 184-185
23 niedziela zwykła, Potrzeba uzdrowienia słuchu i mowy Adam Bałabuch s. 186-187
24 niedziela zwykła, "Bo kto chce zachować swoje życie, straci je" Janusz Czarny s. 187-189
25 niedziela zwykła, Miara wielkości Mirosław Kiwka s. 189-191
26 niedziela zwykła, "Kto by się stał powodem grzechu..." Mirosłąw Fabin s. 192-194
27 niedziela zwykła, Jedność i nierozerwalność małżeństwa Ryszard Groń s. 194-195
28 niedziela zwykła, Bogactwo i ubóstwo Krzysztof Janiak s. 195-197
29 niedziela zwykła, Powołani do służby Adam Bałabuch s. 197-199
30 niedziela zwykła, "Na tej skale zbuduję Kościół mój" Andrzej Siemieniewski s. 199-200
Wszystkich Świętych, Propozycja Jezusa Leopold Rzodkiewicz s. 201-203
Wszystkich Wiernych Zmarłych, Przez dom ziemski do Domu Ojca Ignacy Dec s. 203-205
32 niedziela zwykła, Wdowi grosz Marek Mendyk s. 205-206
33 niedziela zwykła, Jedyny Zbawiciel, który przybędzie w chwale Bogusław Drożdż s. 206-208
34 niedziela zwykła, Przyjdź Królestwo Twoje... Marek Korgul s. 208-210
1 niedziela adwentu, "Czuwajcie w każdym czasie" Marian Biskup s. 211-212
2 niedziela adwentu, Adwent - przygotowanie drogi dla Pana Jacek Froniewski s. 212-214
Niepokalane Poczęcie NMP, Niepokalanie Poczęta wstawia się za nami Mariusz Rosik s. 214-216
3 niedziela adwentu, Chrześcijańska radość Andrzej Ćwiklik s. 216-218
4 niedziela adwentu, Maryja wzorem pełnienia woli Bożej Julian Rafałko s. 219-220
Boże Narodzenie (Msza w nocy), Narodziny Zbawiciela Włodzimierz Wołyniec s. 220-221
Boże Narodzenie (Msza w dzień), Prostota Bożego Narodzenia Wiesław Szczęch s. 222
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu : Rok akademicki 1996 Ignacy Dec s. 223-239