Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 7-8
Biblia a Kościół Marian Gołębiewski s. 9-15
Genealogia Jezusa w ewangelii Łukasza (łk 3,23-38) na tle starożytnych genealogii greckich Mariusz Rosik s. 17-24
Benedykt XVI o miłości społecznej : miłość społeczna – geneza i definicja pojęcia Waldemar Irek s. 25-44
Elementy duchowości charytatywnej działalności Kościoła w ujęciu encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” Bonawentura Zygfryd Smolka s. 45-51
Rola stowarzyszeń chrześcijańskich w kształtowaniu moralności publicznej Jan Krucina s. 53-64
Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich Józef Pater s. 65-78
Duszpasterstwo parafialne w Polsce wobec problemu bezrobocia Bartosz Barczyszyn s. 79-94
Antropologiczno-etyczne podstawy opcji fundamentalnej : aspekty oceny teologicznomoralnej Edward Torończak s. 95-110
Anagogia personalistyczna jako metoda teologiczna ujmująca integralnie jedność i wielość Piotr Liszka s. 111-132
Jüdisches pascha und das letzte abendmahl von Christus Peter Caban s. 133-141
Święty Tomasz wobec sporu o osobę ludzką Remigiusz Król s. 143-158
Ks. Józef Tischner – krytyk tomizmu Witold Baczyński s. 159-176
Cyprian biskup Kartaginy wobec prymatu biskupa Rzymu Elżbieta Dołganiszewska s. 177-194
Życie w czystości w ujęciu Tertuliana Adam Łuźniak s. 195-203
Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego Ewelina Osińska s. 205-211
"Mediatrix in Spiritu Mediatore : pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej", Grzegorz M. Bartosik, Lublin 2006 : [recenzja] Piotr Liszka Grzegorz M. Bartosik (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Homo ecclesiasticus : szkice z antropologii eklezjologicznej", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Nowicki Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Atheismus: Ideologie, Philosophie oder Mentalität?", red. R. Faber, S. Lanwerd, Wurzburg 2006 : [recenzja] Jerzy Machnacz R. Faber (aut. dzieła rec.) S. Lanwerd (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Historia upadku : ku antropologii adekwatnej", Marian Grabowski, Kraków 2006 : [recenzja] Wojciech Rojek Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 216-220
"Pojęcie „Rodzina Dominikańska” w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001", Tomasz Wytrwał, Wrocław 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Tomasz Wytrwał (aut. dzieła rec.) s. 220-224
" Wkład Biskupa Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II", Bartosz Nowakowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Bartosz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Scientia et religio : Religionsphilosophische Orientierungen : Festschrift für Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz", red. R. Kaufmann, H. Elbert, Dresden 2005 : [recenzja] Jerzy Machnacz H. Elbert (aut. dzieła rec.) R. Kaufmann (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"O języku modlitwy", R. Schaeffler, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Małachowski R. Schaeffler (aut. dzieła rec.) s. 232-233
13. Niedziela zwykła, Wolność chrześcijańska Jerzy Machnacz s. 235-237
14. Niedziela zwykła, Głoście dobrą nowinę Jerzy Machnacz s. 237-239
15. Niedziela zwykła, Pytanie egzystencjalne Jerzy Machnacz s. 239-241
16. Niedziela zwykła, Spotkać Boga Piotr Nitecki s. 241-242
17. Niedziela zwykła, Bóg jest dobry Piotr Nitecki s. 243-244
18. Niedziela zwykła, Bogactwo w oczach Boga Tomasz Hergesel Zofia Jarząbek s. 244-245
19. Niedziela zwykła, Czujny i gotowy Tomasz Hergesel Bogdan Kryszczuk s. 246-247
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Otwarty szlak pielgrzymowania Wiesław Wenz s. 247-249
20. Niedziela zwykła, Jezus wspomaga naszą wierność Wiesław Wenz s. 249-250
21. Niedziela zwykła – uroczystość NMP Częstochowskiej, Maryja uczy nas zdobywania szczytów Wiesław Wenz s. 250-252
22. Niedziela zwykła, „A kto się poniża, będzie wywyższony” Mieczysław Kogut s. 252-255
23. Niedziela zwykła, Szukanie mądrości życiowej Mieczysław Kogut s. 255-257
24. Niedziela zwykła, Boski poszukiwacz – cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła Mieczysław Kogut s. 257-259
25. Niedziela zwykła, Co jest najważniejsze? Tadeusz Reroń s. 260-261
26. Niedziela zwykła, Ubóstwo drogą w świetle Piotr Sroczyński s. 262-263
27. Niedziela zwykła, Wierzyć to znaczy chodzić po wodzie Piotr Sroczyński s. 263-264
28. Niedziela zwykła, Nie myśl jak Naaman Kazimierz Lubowicki s. 264-267
29. Niedziela zwykła, Modlitwa źródłem zwycięstwa Kazimierz Lubowicki s. 267-268
30. Niedziela zwykła, „Modlitwa biednego przeniknie obłoki” Kazimierz Lubowicki s. 268-270
Uroczystość wszystkich świętych, Powołanie do świętości Józef Pater s. 270-272
31. Niedziela zwykła, Uszanować siebie i każdego człowieka Józef Pater s. 272-273
32. Niedziela zwykła, Nasza przyszłość Piotr Liszka s. 274-276
33. Niedziela zwykła, Skarb życia człowieka Piotr Liszka s. 276-278
Niedziela Chrystusa króla, Czekanie na królestwo Andrzej Siemieniewski s. 278-279
1. Niedziela adwentu, Czuwajcie – czuwam! Aleksander Radecki s. 280-281
2. Niedziela adwentu, Nawracajmy się! Aleksander Radecki s. 281-284
3. Niedziela adwentu, Człowiek i jego oczekiwania Andrzej Małachowski s. 284-286
4. Niedziela adwentu, Dlaczego dziewicze poczęcie Jezusa? Andrzej Małachowski s. 286-287
Uroczystość Bożego Narodzenia, Wydarzenie nocy betlejemskiej Waldemar Irek s. 288-289
Niedziela świętej rodziny, Rodzina kształtuje człowieka Waldemar Irek s. 290-292
Diariusz Wydarzeń Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Rok Akademicki 2006 s. 293-317