Znaleziono 21 artykułów

Ewa J. Jezierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40) : w Roku Wiary pytamy o naszą wiarę Ewa J. Jezierska s. 21-28
Dojrzewania Pawła do udziału w Krzyżu Chrystusowym Ewa J. Jezierska s. 33-41
Kościół – domem chrześcijan Ewa J. Jezierska s. 35-43
"Zostaliśmy ochrzczeni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa... " : Nauka św. Pawła o chrzcie i jego skutkach Ewa J. Jezierska s. 47-64
Chrześcijanin - współpracownikiem Boga we wprowadzaniu królestwa Bożego na ziemi Ewa J. Jezierska s. 53-64
Eucharystia - komunią z Chrystusem i komunią wierzących w Chrystusa Ewa J. Jezierska s. 59-65
Feministyczne podejście w interpretacji Biblii Ewa J. Jezierska s. 65-74
Mądrościowe źródła roztropności Ewa J. Jezierska s. 77-88
Proegzystencja Kościoła w świecie w świetle listów Pawłowych Ewa J. Jezierska s. 77-86
Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22, 19-20) Ewa J. Jezierska s. 85-94
Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej Ewa J. Jezierska s. 105-112
40. Sympozjum Biblistów Polskich (18-20 września 2002) Ewa J. Jezierska s. 132-133
"Święty Łukasz teolog zbawienia", Stanisław Włodarczyk, Częstochowa 1995 : [recenzja] Ewa J. Jezierska Stanisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Sprawozdanie z sympozjum: Kościół domem budowanym przez miłość : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 marca 2012 r. Ewa J. Jezierska s. 183-184
XI Colloquium Biblicum Ewa J. Jezierska s. 191-192
VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 r. Ewa J. Jezierska s. 207-208
Cechy polskiego stylu biblijnego : i język inkluzywny Ewa J. Jezierska s. 214-219
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością Ewa J. Jezierska s. 242-243
VI Walne Zebranie Biblistów Polskich : XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Olsztyn 22-24 IX 2009) Ewa J. Jezierska s. 263-264
XLVI Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich i V Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich Ewa J. Jezierska s. 265-267
Seminarium zorganizowane przez Pracownię Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Łódzkiego Ewa J. Jezierska s. 268-269