Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości : Idee przewodnie "Listu do rodzin Ojca Św. Jana Pawła II" Ignacy Dec s. 7-14
"I tak dzięki miłosierdziu i pobożności osiągnęła niebo" : Sylwetka duchowa św. Jadwigi Kazimierz Dola s. 15-24
Kształtowanie etosu pracy poprzez szkołę Eugeniusz Mitek s. 25-32
Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła : interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy Henryk Lempa s. 33-48
Apostolski wymiar cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II Adam Bałabuch s. 49-56
Współczesny człowiek wobec wydarzenia śmierci Bogdan Ferdek s. 57-64
Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-1776 Zdzisław Lec s. 65-82
Sprawa beatyfikacji ks. Roberta Spiske : aktualność i stan zaawansowania Michał Machał s. 83-100
Rola mass mediów w integralnym rozwoju człowieka Tadeusz Reroń s. 101-112
Ludzie nauki o świętej Jadwidze Śląskiej Antoni Kiełbasa s. 113-119
Encyklika o podstawach moralności chrześcijańskiej : Sympozjum na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu Antoni Młotek s. 120-122
Czy filozofia jest odpowiedzialna za rozłam chrześcijaństwa? Ignacy Dec s. 122-125
Budowanie wieczernika Europy : 24 Zgromadzenie Generalne Rady Konferencji Episkopatów Europy Tadeusz Fitych s. 125-130
"Transcendencja człowieka w przyrodzie", Ignacy Dec, Wrocław 1994 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Servire la vitae Temi di bioetica", Roberto Pacini, Roma 1993 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roberto Pacini (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Fraternita sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali", Carlo Bertola, Roma 1990 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Carlo Bertola (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości", Franciszek Greniuk, Lublin 1993 : [recenzja] Tadeusz Reroń Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna, t. 7: Moralność życia społecznego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Reroń Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 139-141
14 niedziela zwykła - Chrystus odrzucony Adam Bałabuch s. 143-144
15 niedziela zwykła - Sakrament namaszczenia chorych Bogdan Ferdek s. 145-146
16 niedziela zwykła - Miłość nauczająca Marek Korgul s. 146-148
17 niedziela zwykła - Cud rozmnożenia chleba - zapowiedzią Eucharystii Bogdan Ferdek s. 148-149
18 niedziela zwykła - Chleb Życia (I) Aleksander Radecki s. 149-151
19 niedziela zwykła - Chleb Życia (II) Aleksander Radecki s. 151-153
20 niedziela zwykła - "Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" Andrzej Siemieniewski s. 153-154
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - Maryja znakiem zwycięstwa Andrzej Szafulski s. 154-156
21 niedziela zwykła - "Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga" Andrzej Siemieniewski s. 157-158
22 niedziela zwykła - Wielki naród Marek Korgul s. 158-159
23 niedziela zwykła - "Effatha", to znaczy "Otwórz się" Stanisław Araszczuk s. 160-161
24 niedziela zwykła - "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" Stanisław Araszczuk s. 161-162
25 niedziela zwykła - Najmniejsi drogą Kościoła Tadeusz Rusnak s. 163-164
26 niedziela zwykła - Baczcie, by nie być powodem zgorszenia! Marek Mendyk s. 165-166
27 niedziela zwykła - Jedność w miłości małżeńskiej Bogusław Drożdż s. 166-168
28 niedziela zwykła - Jezus uczy mądrości Bogusław Drożdż s. 168-170
29 niedziela zwykła (Uroczystość św. Jadwigi ŚI.) - Św. Jadwiga - służebnicą Ewangelii Andrzej Siemieniewski s. 170-171
30 niedziela zwykła - "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię" Janusz Czarny s. 172-173
31 niedziela zwykła - "Będziesz miłował..." Janusz Czarny s. 173-174
Uroczystość Wszystkich Świętych - Prawdziwa radość z prawdziwego szczęścia Janusz Czarny s. 175-176
32 niedziela zwykła - Ewangelia - Dobra Nowina o Bożej miłości i pięknie człowieka Janusz Michalewski s. 176-178
Rocznica Odzyskania Niepodległości - Ojczyzna jest naszą matką Ignacy Dec s. 178-179
33 niedziela zwykła - Pomyśl - po co żyjesz? Andrzej Jagiełło s. 180-181
34 niedziela zwykła - Królestwo Chrystusa Andrzej Jagiełło s. 182-183
1 niedziela Adwentu - Paruzja - naprawdę naszą nadzieją Jerzy Żytowiecki s. 184-186
2 niedziela Adwentu - Nasze duchowe przygotowanie na spotkanie z Panem Adam Bałabuch s. 186-188
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Początek naszej świętości Włodzimierz Wołyniec s. 188-190
3 niedziela Adwentu - Chronos i kairos ludzkiego życia Waldemar Irek s. 190-191
4 niedziela Adwentu - Adwentowe zdziwienie Maryi i Józefa Waldemar Irek s. 191-193
Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w nocy) - Dar Nocy Betlejemskiej Ignacy Dec s. 193-195
Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w dzień) - Dialog zbawienia Ryszard Zawadzki s. 195-197
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu : Rok akademicki 1993 Ignacy Dec s. 199-205