Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Ignacy Dec s. 5-6
Kościół katolicki w Polsce a integracja europejska Tadeusz Pieronek s. 7-15
Rola Kościoła Śląskiego w tysiącletnich dziejach Polski Jan Kopiec s. 17-24
Dogmatyka Modlitwy Pańskiej Bogdan Ferdek s. 25-33
Charakterystyka kaznodziejstwa na ziemiach polskich pod zaborem austriackim na przełomie XIX i XX wieku Stanisław Kałdon s. 35-54
Wydarzenie Boga w człowieku Jerzy Machnacz s. 55-64
Pasterz swojej trzody Kard. Adolf Johannes Bertram w pamięci duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej (cz. I) Michał Piela s. 65-76
Szkic o egzystencjalnej obecności wiary u S. Kierkegaarda Jacek A. Prokopski s. 77-91
Mistyka chrześcijańska mistyka niechrześcijańska, granice podobieństw Andrzej Siemieniewski s. 93-105
Godność człowieka w podeszłym wieku Andrzej Szafulski s. 107-115
Źródła metafizyki personalistycznej Jan Wadowski s. 117-142
Świadectwo życia i filozofia Edyty Stein Cezary Wąs s. 143-152
Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w kościelnym posługiwaniu Wiesław Wenz s. 153-164
Maryja w tajemnicy Trójcy Świętej według M. J. Scheebena Włodzimierz Wołyniec s. 165-175
Sprawozdanie z VIII Zgromadzenia Generalnego COCTI Andrzej Siemieniewski s. 177-178
XXIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie Jan Wadowski s. 178-185
Tematyka religijna na XXX jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Andrzej Jagiełło s. 186-189
Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Teologii na temat: Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne Andrzej Jagiełło s. 190-193
Sympozjum Sekcji Duchowości Teologów Polskich we Wrocławiu Ryszard Groń s. 194-195
Krajowa Konferencja Naukowa nt. Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978 Norbert Wójtowicz s. 196-198
"Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej", M. Chmielewski, Lublin 1999 : [recenzja] Henryk Wejman M. Chmielewski (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Dramat pytań egzystencjalnych : Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne", Jan Wadowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Jan Wadowski (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca", Andrzej P. Bator, Wrocław 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej P. Bator (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Postup prí preložení a odvolaní farára = Postępowanie obowiązujące przy przeniesieniu i odwołaniu proboszcza", Zenon Grocholewski, Bratislava 1999 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Principy křest'anské morálky i Božské ctnosti", Albert Beneš, Praha 1997 : [recenzja] Edward Górecki Albert Beneš (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Rola i zadania prezbiterium w życiu kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Wiesław Wenz Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Życie braterskie we wspólnocie : studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Wiesław Wenz Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"II mio testamento filosofico", Jean Guitton, Milano 1997 : [recenzja] Radosław Kisiel Jean Guitton (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein", Jerzy Machnacz, Wrocław 1999 : [recenzja] Jerzy Machnacz (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo, Scienza Liturgica : Manuale di Liturgia", red. Anscar J. Chupungco, [b.m.] 1998 : [recenzja] Paweł Cembrowicz Anscar J. Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Unendliche Weiten... Naturwissen schaftlichesWeltbild und christlicher Glaube", Paweł Cembrowicz, Alexandre Ganoczy, Wien 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Paweł Cembrowicz (aut. dzieła rec.) Alexandre Ganoczy (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Rozum i wiara mówią do mnie : wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio", Krzysztof Mąndel, Kraków 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Krzysztof Mądel (aut. dzieła rec.) s. 220-222
NMP Bożej Rodzicielki, Pod skrzydłami Bożej Opatrzności w Nowy Rok Ignacy Dec s. 223-224
2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Jezus Chrystus - wcielona Mądrość Boga Ignacy Dec s. 224-226
Objawienie Pańskie, W służbie objawiającego się Boga Ignacy Dec s. 226-229
Niedziela Chrztu Pańskiego, Chrzest Chrystusa i nasz chrzest Ignacy Dec s. 229-231
2. Niedziela Zwykła, Chrześcijanin słucha Słowa Bożego i wypełnia je Andrzej Siemieniewski s. 232-233
3. Niedziela zwykła, Chrystus ten sam także na wieki Janusz Czarny s. 233-234
4. Niedziela zwykła, Prawdziwy autorytet Janusz Czarny s. 235-236
Ofiarowanie Pańskie Światło, które oświeca i ogrzewa Ignacy Dec s. 236-238
5. Niedziela zwykła Przyszedł, aby nauczać Jerzy Witczak s. 238-240
6. Niedziela zwykła, Boże zamiary wobec człowieka Andrzej Jagiełło s. 240-242
7. Niedziela zwykła, Przez wiarę jednych zbawiają się drudzy Andrzej Jagiełło s. 242-244
8. Niedziela zwykła, Jesteśmy listem Chrystusowym Aleksander Radecki s. 244-246
9. Niedziela zwykła Będziesz uważał na szabat, aby go święcić Aleksander Radecki s. 246-248
Środa Popielcowa "W drogę z nami wyrusz, Panie" Andrzej Siemieniewski s. 248-249
l. Niedziela Wielkiego Postu Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Andrzej Siemieniewski s. 249-251
2. Niedziela Wielkiego Postu Nauka z Góry Przemienienia Mirosław Kiwka s. 251-253
3. Niedziela Wielkiego Postu Świątynia Pana Mirosław Kiwka s. 253-255
4. Niedziela Wielkiego Postu Być światłem dla innych Andrzej Tomko s. 255-256
5. Niedziela Wielkiego Postu Gdziekolwiek jesteś, bądź świadkiem Chrystusa Andrzej Tomko s. 256
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej Ryszard Kempiak s. 257-258
Wielki Piątek Męki i Śmierci Pana Ryszard Kempiak s. 259-261
Wigilia Paschalna w Wielką Noc Ryszard Kempiak s. 261-263
Niedziela Wielkanocna Bóg daje nam przyszłość Bogdan Ferdek s. 263-264
2. Niedziela wielkanocna Duchowe zmartwychwstanie Bogdan Ferdek s. 264-265
NMP Królowej Polski, Matka Mądrość Robert Zapotoczny s. 265-268
3. Niedziela wielkanocna Jesteście świadkami Robert Zapotoczny s. 268-269
4. Niedziela Wielkanocną Jestem dobrym pasterzem, nie najemnikiem Ryszard Groń s. 270-271
5. Niedziela Wielkanocna Kto trwa w Chrystusie przynosi owoc obfity Ryszard Groń s. 271-272
6. Niedziela Wielkanocna Wezwanie do miłości Paweł Cembrowicz s. 272-273
7. Niedziela Wielkanocna Potrzeba jedności Paweł Cembrowicz s. 274-275
Niedziela Zesłania Ducha Świętego Namaszczeni i posłani Marian Biskup s. 275-277
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej W głąb największej tajemnicy Marian Biskup s. 277-279
Uroczystość Naj świętszego Ciała i Krwi Pańskiej Eucharystia to nieustanna ofiara Chrystusa Wiesław Szczęch s. 279-280
12. Niedziela Zwykła Ja jestem! Nie bój się! Wiesław Szczęch s. 280-282
Kazanie ślubne Wiesław Szczęch s. 282-284
Mocna teologia w interesie Polski i jednoczącej się Europy Ignacy Dec s. 285-288
O moralny kształt "czwartej władzy" Ignacy Dec s. 288-290
Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu Ignacy Dec s. 290-293