Znaleziono 106 artykułów

Józef Wroceński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość kwartalnika "Prawo Kanoniczne" za lata 1958-2007 Marek Stokłosa Józef Wroceński s. 1-146
Sprawozdanie z uroczystej sesji, zorganizowanej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 czerwca 2015 r. Józef Wroceński s. 3-6
Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej Józef Wroceński s. 3-18
Wakat Stolicy Apostolskiej Józef Wroceński s. 3-30
Ks. prof. Stanisław Ferdynand Pasternak (1921-1999) Józef Wroceński s. 3-9
Ks. prof. Jerzy Syryjczyk (1950-2009) Józef Wroceński s. 5-12
Laudacja na cześć Ks. Prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Józef Wroceński s. 5-17
Prof. dr hab. Tomasz Dybowski (1923-2009) Józef Wroceński s. 5-8
Ks. Prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010) Józef Wroceński s. 5-16
Ks. Prof. Tadeusz Pawluk (1928-1996) Józef Wroceński s. 5-11
Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity - Historyk Kościoła i Ziemi Rodzinnej Józef Wroceński s. 5-11
Wykaz publikacji Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki Józef Wroceński s. 7-14
Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu UKSW o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. Antoniemu Stankiewiczowi Józef Wroceński s. 7
Wymiar kar kościelnych w kontekście "salus animarum" Józef Wroceński s. 9-40
Laudacja wygłoszona na cześć Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Juliana Kałowskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej w dniu 16 listopada 2004 r. Józef Wroceński s. 9-15
Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Tadeusza Pawluka Józef Wroceński s. 13-22
Wykaz publikacji ks. prof. dr hab. Witolda Jemielity Józef Wroceński s. 13-29
Rada Kapłańska według Kodeksu Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 19-40
Czy seminaria są jeszcze potrzebne Józef Wroceński s. 19-34
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Józef Wroceński s. 21-23
Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą Józef Wroceński s. 39-56
Kościół partykularny a Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego Józef Wroceński s. 47-69
Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej Józef Wroceński s. 71-101
Diecezjalna Rada Duszpasterska w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 105-113
Struktura i zadania Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Józef Wroceński s. 117-141
Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego Józef Wroceński s. 119-145
Ks. prof. dr hab. Marian Fąka Józef Wroceński s. 177-184
"Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne", Jarosław Sokołowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Józef Wroceński Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 179-187
"Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji", Jozef Marčin, Stalowa Wola 2014 : [recenzja] Józef Wroceński Jozef Marčin (aut. dzieła rec.) s. 179-185
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Józef Wroceński Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Przegląd Prawa Wyznaniowego", t. 4 (2012), red. J. Krajczyński, Lublin 2012 : [recenzja] Józef Wroceński J. Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 189-194
La nouvelle évangélisation face à l’œcuménisme en Europe de l’Est Józef Wroceński s. 191-199
Współczesne wyzwania i oczekiwano wobec życia konsekrowanego Józef Wroceński s. 195-221
Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego Józef Wroceński s. 201-209
Ks. prof. Edward Sztafrowski (1929-1992) Józef Wroceński s. 207-212
"Rola i zadania prezbiterium w życiu kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Wiesław Wenz Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich w aspekcie historyczno-prawnym Józef Wroceński s. 209-231
Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym Józef Wroceński s. 211-237
"Un clergé parallè? Etude socio-juridique de l'activité des laics dans l'église catholique en France et aux Pays-Bas", Adrianus J. Van der Helm, Strasbourg 1993 : [recenzja] Józef Wroceński Adrianus J. Van der Helm (aut. dzieła rec.) s. 213-217
Udział wiernych świeckich w wykonywaniu władzy rządzenia w Kościele partykularnym Józef Wroceński s. 215-230
"Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich", Julian Kałowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Podręczna Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego", Mirosław Daniluk, Karol Klauza, Lublin 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Karol Klauza (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 227-228
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 229-232
Doktorat ks. Jana Kuśmierza Józef Wroceński s. 232-234
"L'ufficio del vicario generale nel Codice di diritto canonico del 1917 e del 1983", Davide Mussone, [Cittá del Vaticano] 2000 : [recenzja] Józef Wroceński Davide Mussone (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Orczykowski (aut. dzieła rec.) Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Kolegium Konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim", Mirosław Sitarz, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich", Zbigniew Janczewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Wroceński Zbigniew Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Julian Kałowski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"L'époque de la Réforme et du Concile de Trente", Jean Bernhard, Charles Lefebvre, Francis Rapp, Paris 1990 : [recenzja] Józef Wroceński Jean Bernhard (aut. dzieła rec.) Charles Lefebvre (aut. dzieła rec.) Francis Rapp (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Le Diocesi nel Codice di Diritto Canonico. Studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari", Francisco J. Ramos, Romae 1997 : [recenzja] Józef Wroceński Francisco José Ramos (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Doktorat Ks. Krzysztofa Gierata Józef Wroceński s. 273-274
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 274-277
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów Józef Wroceński s. 275-284
Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i prawom pokrewnym Józef Wroceński s. 275-280
"Konferencje Biskupów. Studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Wroceński Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 278
"Procréer hors la loi. Loi civile, loi morale et loi canonique face à la novelle procréation", Marco Ventura, Strasbourg 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Marco Ventura (aut. dzieła rec.) s. 279-283
Doktorat ks. Tadeusza Bronakowskiego Józef Wroceński s. 285-286
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 286-287
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 287
Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu Józef Wroceński s. 289-305
"Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej", Władysław Majkowski, Kraków 1997 : [recenzja] Józef Wroceński Władysław Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Doktorat Ks. Adama Ornatka Józef Wroceński s. 291-292
Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat "Kultura prawna prawa europejskiego" : Warszawa, ATK, 17 czerwiec 1996 Józef Wroceński s. 291-297
"Świeccy w posłudze biskupiej Kardynała Karola Wojtyły", Zbigniew Książek, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Zbigniew Książek (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Doktorat S. Jeleny Byś Józef Wroceński s. 292-294
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 294
Doktorat ks. Witolda Adamczewskiego Józef Wroceński s. 298-300
"Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917-1996", Bożena Szewczul, Warszawa 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Doktorat Ks. Piotra Sawczuka Józef Wroceński s. 299-300
Doktorat Pani Magdaleny Jakimowicz Józef Wroceński s. 300-301
Doktorat ks. Krzysztofa Kosk Józef Wroceński s. 300-301
"Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000", oprac. P. Kasprzyk, Lublin 2003 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 300-303
Doktorat ks. Gintera Dzierżona Józef Wroceński s. 301-303
"Kościół a wspólnoty polityczne", Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Wroceński Paweł Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
Krajowa Konferencja Kanonistów poświęcona problematyce współdziałania Kościoła i państwa na rzecz rodziny Józef Wroceński s. 301-310
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 302
"Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego", Krzysztof Orzeszyna, Lublin 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Krzysztof Orzeszyna (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 303
Doktorat ks. Janusza Boruckiego Józef Wroceński s. 303-304
Międzynarodowe Sympozjum Kanonistów Józef Wroceński s. 304-318
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 304-306
Sympozjum poświęcone życiu konsekrowanemu Józef Wroceński s. 305-312
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 307
Doktorat Ks. Zbigniewa Grochowskiego Józef Wroceński s. 313-314
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 313-314
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 314-316
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 314
"Posługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium prawno-historyczne", Stanisław Pawlik, Wrocław 2006 : [recenzja] Józef Wroceński Stanisław Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 315-319
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 316
"Nominacje biskupów w Kościele katolickim", Marek Makowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Marek Makowski (aut. dzieła rec.) s. 319-323
Doktorat ks. Józefa Bara Józef Wroceński s. 319-320
Doktorat ks. Zbigniewa Janczewskiego Józef Wroceński s. 319-320
"Pojęcie "Rodzina Dominikańska" w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001", Tomasz Wytrwał, Wrocław 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Tomasz Wytrwał (aut. dzieła rec.) s. 323-328
"Finis legis Christus. T. 1, 2", red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Kamińska Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 331-342
"Universitatea Azi. Universität heute", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 335-340
Nostryfikacja dyplomów doktorskich Józef Wroceński s. 397
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 398-401
"Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne", Paweł Małek, Kraków 2008 : [recenzja] Józef Wroceński Paweł Małek (aut. dzieła rec.) s. 402-407
"Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i z Polską", Bogusław Trzeciak, Lublin 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Bogusław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 407-412
"Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań", Władysław Majkowski, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Władysław Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 408-414
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Wroceński Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 409-413
"La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al. can. 220 del Codice di Diritto Canonico Latino", Piotr Skonieczny, Romae 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 414-417
"Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego", Robert Bączek, Warszawa-Łomża 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Robert Bączek (aut. dzieła rec.) s. 446-450