Znaleziono 15 artykułów

Michał Piela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie dekretu Soboru Trydenckiego "Cum adolescentium aetas" (15 VII 1563) o obowiązku tworzenia seminariów duchownych Michał Piela s. 13-26
Pasterz swojej trzody Kard. Adolf Johannes Bertram w pamięci duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej (cz. I) Michał Piela s. 65-76
Mistrz i Wychowawca : ks. prof. PWT dr hab. Antoni Kiełbasa, salwatorianin (1938-2010) Michał Piela s. 123-141
Uwarunkowania kościelno-polityczne posługi biskupiej A. Bertrama we Wrocławiu w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918) Michał Piela s. 131-146
Sługa Boży o. Franciszek Maria Od Krzyża Jordan (1848-1918) : świadectwo uniwersalnego apostoła w dobie nowego apostolskiego I misyjnego rozmachu Kościoła katolickiego Michał Piela s. 149-163
Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918–1930) Michał Piela s. 149-166
Tożsamość salwatorianina w świetle publikacji o. Bonawentury Lüthena (1846-1911) Michał Piela s. 151-177
Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (2) Michał Piela s. 165-176
Wybór ordynariusza diecezji Hildesheim bpa Adolfa Bertrama na nowego księcia biskupa we Wrocławiu (1914) Michał Piela s. 169-184
Ideał kapłaństwa w świetle dzieła kard. Adolfa Bertrama Michał Piela s. 181-198
Kościół i duchowieństwo polskie w latach 1914-1918 Michał Piela s. 185-193
Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (1) Michał Piela s. 185-193
"Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924", Michał Piela, Lublin 1994 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Michał Piela (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Powstanie metropolii wrocławskiej w 1930 roku Michał Piela s. 269-288
"Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924", Michał Piela, Lublin 1994 : [recenzja] Józef Krętosz Michał Piela (aut. dzieła rec.) s. 427-428