Znaleziono 12 artykułów

Jan Kopiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Kościoła Śląskiego w tysiącletnich dziejach Polski Jan Kopiec s. 17-24
Działalność dydaktyczna księdza profesora Stanisława Librowskiego Jan Kopiec s. 35-44
Obraz diecezji wrocławskiej w procesach informacyjnych z lat 1655-1732 Jan Kopiec s. 141-159
"Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej", Władysław Piotr Wlaźlak, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Kopiec Władysław Piotr Wlaźlak (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Wrocław i Gniezno : jeszcze o metropolitalnej więzi w XVII wieku Jan Kopiec s. 155-159
Opolanin w służbie Ewangelii dla świata arabskiego : Dominik ze Skorogoszczy (XVII w.) Jan Kopiec s. 170-174
"Ku pożytkowi Kościoła w Polsce : księga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010", red. Jan Kopiec, Bogusław Kośmider, Ryszard Selejdak, Albert Warso, Rzym 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) Bogusław Kośmider (aut. dzieła rec.) Ryszard Selejdak (aut. dzieła rec.) Albert Warso (aut. dzieła rec.) s. 206-211
Nowe życie w Chrystusie - w perspektywie historycznej Jan Kopiec s. 247-254
Biskup Wacław Wycisk (1912-1984) Jan Kopiec s. 274-279
"Misericordia et Veritas : w hołdzie Biskupowi Wincentemu Urbanowi w XXV-lecie śmierci", Ignacy Dec, Bogdan Kaczorowski, Świdnica 2008; "Duszpasterstwo w archiprezbiteracie żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich", Ignacy Dec, Wrocław 2008 : [recenzja] Jan Kopiec Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) Bogdan Kaczorowski (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Biskup Henryk Grzondziel (1897–1968) w służbie Kościoła na Śląsku", Jan Kopiec, Opole 2002 : [recenzja] Jerzy Myszor Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Sto tomów „Naszej Przeszłości” : Bibliografia, dzieje, ludzie, mecenat", Jan Dukała, Jan Kopiec, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Myszor Jan Dukała (aut. dzieła rec.) Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) s. 301-302