Znaleziono 40 artykułów

Janusz Czarny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różne koncepcje podmiotowości człowieka Janusz Czarny s. 5-22
Osoba ludzka w umieraniu i śmierci : Ujęcie personalistyczne Janusz Czarny s. 19-26
Eucharystia mocą i siłą w budowaniu cywilizacji miłości Janusz Czarny s. 23-31
Ontyczne racje cierpienia Janusz Czarny s. 25-30
Kontrasty aksjologiczne jako przejaw dehumanizacji życia Janusz Czarny s. 27-30
Ekologia i ekologizm a filozofia ekologi Janusz Czarny s. 29-35
Nadprzyrodzone i przyrodzone źródła piękna Janusz Czarny s. 59-67
Przyszłość religii - religia przyszłości Janusz Czarny s. 85-98
Egzystencjalna czy egzystencjalistyczna koncepcja człowieka? Janusz Czarny s. 89-104
"Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości", Janusz Czarny, Wrocław 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Janusz Czarny (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"ABC filozofii", Mirosław Kiwka, Wrocław 2001 : [recenzja] Janusz Czarny Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Transcendencja człowieka w przyrodzie", Ignacy Dec, Wrocław 1994 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Boże Narodzenie : Msza św. w dzień Narodziny Słowa Janusz Czarny s. 142-143
"Arystotelizm i Renesans : filozofia bytu Piotra Fonseki", Kazimierz Gryżenia, Lublin 1995 : [recenzja] Janusz Czarny Kazimierz Gryżenia (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Społeczne nauczanie Jana Pawła II w kontekście jego wezwania do budowania cywilizacji miłości Janusz Czarny s. 159-172
Dialog interkulturowy ku cywilizacji miłości i pokoju : wyzwania duszpasterskie w obliczu globalizacji Janusz Czarny s. 171-178
30 niedziela zwykła - "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię" Janusz Czarny s. 172-173
29 niedziela zwykła, Ewangelia w czasach ostatecznych Janusz Czarny s. 172-174
31 niedziela zwykła - "Będziesz miłował..." Janusz Czarny s. 173-174
6. Niedziela zwykła, „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty” Janusz Czarny s. 173-174
Uroczystość Wszystkich Świętych - Prawdziwa radość z prawdziwego szczęścia Janusz Czarny s. 175-176
Uniwersytet na rzecz nowego humanizmu Janusz Czarny s. 182-187
4 niedziela Wielkiego Postu, Światłość świata Janusz Czarny s. 186-187
24 niedziela zwykła, "Bo kto chce zachować swoje życie, straci je" Janusz Czarny s. 187-189
Sprawozdanie z konferencji naukowej Nauka i Religia Janusz Czarny s. 192-195
31. Niedziela zwykła - Wszystkich Świętych, Jacy będziemy? Janusz Czarny s. 207-209
"Człowiek przełomu tysiącleci : Problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Częstochowa 12-14 IX 1999 r.", red. J. Makselon i B.J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Czarny J. Makselon (aut. dzieła rec.) B.J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
4 niedziela adwentu, "Niech mi się stanie według Twego słowa" Janusz Czarny s. 218-220
Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Nie bójcie się! Janusz Czarny s. 223-224
3. Niedziela zwykła, Jedność w różnorodności Janusz Czarny s. 225-227
NMP Bożej Rodzicielki, Pełnia czasu Janusz Czarny s. 233-234
3. Niedziela zwykła, Chrystus ten sam także na wieki Janusz Czarny s. 233-234
4. Niedziela zwykła, Prawdziwy autorytet Janusz Czarny s. 235-236
"Dlaczego miłość? : filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Janusz Czarny Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 239-241
10 niedziela zwykła, "Adamie, gdzie jestes?" Janusz Czarny s. 241-242
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, Żywa świątynia Janusz Czarny s. 252-253
Dzień Zaduszny, Śmierć śmierci Janusz Czarny s. 255-256
Wniebowstąpienie Pańskie, Radość z Wniebowstąpienia Janusz Czarny s. 266-267
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Jednocząca moc Ducha Janusz Czarny s. 269-271
7. Niedziela Wielkanocna, Przychodzący w Duchu Świętym Bóg Janusz Czarny s. 272-273