Znaleziono 81 artykułów

Włodzimierz Wołyniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trydencka nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii w ujęciu Josepha Ratzingera Włodzimierz Wołyniec s. 7-18
Teologia Maryjna w świetle Wcielenia Włodzimierz Wołyniec s. 19-32
Teologia Soboru Nicejskiego w świetle Listu Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła Włodzimierz Wołyniec s. 39-52
Teologia Ojca w „poprawionym Credo” Synodu w Antiochii w 341 roku Włodzimierz Wołyniec s. 43-54
Interpretacja Symbolu nicejskiego w świetle teologii kerygmatycznej Włodzimierz Wołyniec s. 49-62
Macierzyńska troska Maryi o Kościół Włodzimierz Wołyniec s. 67-79
Objawienie jako "locutio Dei ad homines" Włodzimierz Wołyniec s. 75-83
Aktualność trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.) Włodzimierz Wołyniec s. 91-104
Objawienie Starego Testamentu - przygotowanie wcielenia Boga Włodzimierz Wołyniec s. 93-102
Maryja, pierwsza Charyzmatyczka w Kościele Włodzimierz Wołyniec s. 112-126
30 niedziela zwykła - 24 X 1993 Największe przykazanie Włodzimierz Wołyniec s. 118-120
Teologiczna interpretacja zagadnienia jedności w nauczaniu Jana Pawła II Włodzimierz Wołyniec s. 119-131
Chrystus, Słowo Wcielone, pełnia Objawienia Włodzimierz Wołyniec s. 123-132
"Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen : Grundriss der Gnadenlehre", Alexandre Ganoczy, Düsseldorf 1989 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Alexandre Ganoczy (aut. dzieła rec.) s. 127-128
Pneumatologia synodu w Antiochii (341 r.) Włodzimierz Wołyniec s. 127-138
Niedziela Chrztu Pańskiego - Udział w misji Jezusa Włodzimierz Wołyniec s. 132-133
Objawienie a Kościół Włodzimierz Wołyniec s. 135-144
Łaska Ducha Świętego według św. Tomasza z Akwinu Włodzimierz Wołyniec s. 135-140
4 niedziela Adwentu - 19 XII 1993 Boży wybór Włodzimierz Wołyniec s. 138-140
"«Patientia et caritas» : W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970-8 II 1995", red. Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-144
15 niedziela zwykła, Prawo wypisane w sercu Włodzimierz Wołyniec s. 147-148
16 niedziela zwykła, Przyjmowanie Jezusa Włodzimierz Wołyniec s. 148-150
2 niedziela Wielkiego Postu - Potrzeba ciągłej przemiany Włodzimierz Wołyniec s. 150-151
Seminarium Wykładowców Teologii Dogmatycznej Włodzimierz Wołyniec s. 155-156
Duchowe macierzyństwo Maryi w nauczaniu Macieja Józefa Scheebena Włodzimierz Wołyniec s. 156-169
Trynitarny, zbawczy i dynamiczny charakter misterium Wcielenia Włodzimierz Wołyniec s. 157-166
NMP Królowej Polski - Maryja - znak nadziei Włodzimierz Wołyniec s. 159-160
6 niedziela wielkanocna - Zadziwienie miłością Bożą Włodzimierz Wołyniec s. 160-161
"Cristologia. Tu sei la nostra salvezza. Grande Corso di Teologia Fondamentale e Dogmatica", Carlos Ignacio Gonzalez, [b.m.] 1988 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Carlos Ignacio Gonzalez (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Misteria chrześcijańskie jako przedmiot teologii Włodzimierz Wołyniec s. 163-175
Maryja w tajemnicy Trójcy Świętej według M. J. Scheebena Włodzimierz Wołyniec s. 165-175
14 niedziela zwykła, Grzech zazdrości Włodzimierz Wołyniec s. 167-168
Adoracja Najświętszego Sakramentu we współczesnej refleksji teologicznej Włodzimierz Wołyniec s. 173-183
7. Niedziela Zwykła, Znudzeni Bogiem? Włodzimierz Wołyniec s. 174-175
Odczytywanie powołania życiowego Włodzimierz Wołyniec s. 175-180
"«Nuovo Corso di Dogmatica»", red. T. Schneider, Queriniana 1995 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec T. Schneider (aut. dzieła rec.) s. 176-178
8. Niedziela Zwykła, Gdzie jest pani młoda? Włodzimierz Wołyniec s. 176-177
14. Niedziela zwykła, Dobra Nowina o Królestwie Bożym Włodzimierz Wołyniec s. 177-178
15. Niedziela zwykła, Milość jest cierpliwa Włodzimierz Wołyniec s. 178-179
Wniebowzięcie NMP, Wiara Maryi Włodzimierz Wołyniec s. 178-179
Świętość w codzienności według św. Josemarii Escrivá de Balaguera Włodzimierz Wołyniec s. 179-189
2 niedziela po Narodzeniu Pańskim, "Czym jest nadzieja naszego powołania?" Włodzimierz Wołyniec s. 182-184
2 niedziela Wielkiego Postu, Stawać się błogosławieństwem Włodzimierz Wołyniec s. 184
3 niedziela Wielkiego Postu, Źródło wody żywej Włodzimierz Wołyniec s. 185
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Początek naszej świętości Włodzimierz Wołyniec s. 188-190
Objawienie Pańskie, Jesteśmy jedną rodziną Włodzimierz Wołyniec s. 190
Sympozjum Sekcji Dogmatyków Wyższych Uczelni Kościelnych w Polsce (Gietrzwałd, 19-21 września 2002) Włodzimierz Wołyniec s. 191-194
30 niedziela zwykła, Odpowiedzialność za Świątynię Włodzimierz Wołyniec s. 198-200
4 niedziela Wielkiego Postu, Czy można wysłużyć sobie zbawienie? Włodzimierz Wołyniec s. 204-205
Środa Popielcowa, Odrzucić udawanie Włodzimierz Wołyniec s. 204-205
Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny w świetle dokumentów ekumenicznych Włodzimierz Wołyniec s. 205-220
Boże Narodzenie (Msza w nocy), Narodziny Zbawiciela Włodzimierz Wołyniec s. 220-221
"Elementy protologii", Piotr Jaskóła, Opole 1998 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 226-227
14.niedziela zwykła, Skazani na porażkę Włodzimierz Wołyniec s. 229-230
Maryja Oblubienica Ojca według M. J. Scheebena Włodzimierz Wołyniec s. 229-238
15.niedziela zwykła, Straty czy zysk? Włodzimierz Wołyniec s. 230-231
"Wielość religii i jedno Przymierze : niem. Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund", Joseph Ratzinger, Poznań 2004 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 233-235
22. niedziela zwykła, "Myślenie o tym, co Boże" Włodzimierz Wołyniec s. 237
23. niedziela zwykła, "Upomnienie braterskie" Włodzimierz Wołyniec s. 238
18. niedziela zwykła, Pozorna bezradność Włodzimierz Wołyniec s. 243-244
I niedziela Wielkiego Postu, Nadzieja zbawienia Włodzimierz Wołyniec s. 244-245
19. niedziela zwykła, Katecheza o wierze Włodzimierz Wołyniec s. 245-246
II niedziela Wielkiego Postu, Chrześcijańska przemiana Włodzimierz Wołyniec s. 246-247
Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii : sprawozdanie z konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Wrocław 20-22 IX 2006) Włodzimierz Wołyniec s. 247-250
6. niedziela wielkanocna, Dlaczego potrzebujemy innego Pocieszyciela? Włodzimierz Wołyniec s. 249-250
"W światłach Wcielenia : Chrystologia kultury", Jerzy Szymik, Katowice - Ząbki 2004 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Dokąd zmierza Europa? Kultura, narody, instytucje (Rzym, 28 IX – 1 X 2006) Włodzimierz Wołyniec s. 250-254
4. Niedziela Wielkanocną, Brama Włodzimierz Wołyniec s. 269-270
3. niedziela Wielkiego Postu, Miłosierdzie i cierpliwość Boga Włodzimierz Wołyniec s. 269-271
5. Niedziela Wielkanocna, Ojciec Włodzimierz Wołyniec s. 271-272
10. Niedziela Zwykła, Miłości pragnę Włodzimierz Wołyniec s. 277-278
"Tajemnice Boga i człowieka w teologii Jana Pawła II", Włodzimierz Wołyniec, Wrocław 2009 : [recenzja] Piotr Żukowski Włodzimierz Wołyniec (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Sprawozdanie rektorskie z działalności PWT w roku akademickim 2004 Włodzimierz Wołyniec s. 291-295
Kazanie chrzcielne, "Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym" Włodzimierz Wołyniec s. 294-295
"Friede mit der Kirche : Bernhard Poschmann (1878–1955) und seine dogmengeschichtlichen Forschungen zum Bußsakrament", Przemysław Nowak, Köln–Weimar–Wien 2013 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Tajemnica zawierzenia Maryi w nauczaniu Jana Pawła II Włodzimierz Wołyniec s. 316-327
24. niedziela zwykła, Cierpiący z nami Bóg Włodzimierz Wołyniec s. 321-322
25. niedziela zwykła, Wielkość i służba Włodzimierz Wołyniec s. 322-323
Ofiarowanie Pańskie, Odkryj obecność Boga w Kościele! Włodzimierz Wołyniec s. 331-332
Sprawozdanie rektorskie z działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2005 Włodzimierz Wołyniec s. 400-403
"Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku", Włodzimierz Wołyniec, Wrocław 2011 : [recenzja] Jerzy Szymik Włodzimierz Wołyniec (aut. dzieła rec.) s. 622-623