Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
"Chwałą Bożą - żyjący człowiek" : "Evangelium vitae" - jedenasta encyklika Jana Pawła II Ignacy Dec s. 7-16
Powołanie człowieka w oczach filozofów Stanisław Kowalczyk s. 17-29
Przyczyny alienacji współczesnego człowieka Jan Kowalski s. 31-45
Człowiek drogą Kościoła, wspólnota drogą człowieka Jan Krucina s. 47-57
Kościół w horyzoncie Królestwa Bożego Andrzej Nowicki s. 58
"Theosis" : Człowiek powołany do przebóstwienia Roman E. Rogowski s. 59-71
"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa" Jacek Salij s. 73-79
Powołanie w Biblii Jan Szlaga s. 81-88
Kulturowe zawirowania wokół człowieka końca XX wieku Zofia J. Zdybicka s. 89-101
[Papieski Fakultet Teologiczny] s. 102
Cierpienie - przekleństwo czy szansa człowieka? Adam Bałabuch s. 103-110
Człowiek w "New Age" Andrzej Siemieniewski s. 111-117
[Nowość] s. 118
Wykłady gościnne rabina Michaela Signera Andrzej Siemieniewski s. 119-120
"«Saeculum Christianum» : Pismo historyczno-społeczne", [b.m.] 1995 : [recenzja] Jan Dąbrowski s. 120-121
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Testimoni della Libertà di Cristo - dichiarazione dell' Assemblea dei Sinodo dei Vescovi per I'Europa (testo e comlnento)", Piero Coda, [b.m.] 1992 : [recenzja] Tadeusz Fitych Piero Coda (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Bischöfe - kollegial für Europa : Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialetisch konkretisierten Evangelisierung", Christian Thiede, Münster 1991 : [recenzja] Tadeusz Fitych Christian Thiede (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Kościół i sekty w Polsce", Zygmunt Pawłowicz, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Fitych Zygmunt Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 132-138
"Marienlexicon", red. Remigius Bäumer, Leo Scheffczyk, Ottilien 1988-1994 : [recenzja] Zdzisław Lec Remigius Bäumer (aut. dzieła rec.) Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"W służbie Kościołowi i nauce : Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olejnikowi", red. J. Bagrowicz, T. Lewandowski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1994 : [recenzja] Tadeusz Reroń J. Bagrowicz (aut. dzieła rec.) T. Lewandowski (aut. dzieła rec.) Z. Pawlak (aut. dzieła rec.) K. Rulka (aut. dzieła rec.) I. Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"«Patientia et caritas» : W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970-8 II 1995", red. Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 142-144
13 niedziela zwykła, "Światło na mojej ścieżce" Andrzej Siemieniewski s. 145-146
14 niedziela zwykła, "Będziecie moimi świadkami" Andrzej Siemieniewski s. 146-147
15 niedziela zwykła, Prawo wypisane w sercu Włodzimierz Wołyniec s. 147-148
16 niedziela zwykła, Przyjmowanie Jezusa Włodzimierz Wołyniec s. 148-150
17 niedziela zwykła, "Proście, a będzie wam dane" Andrzej Siemieniewski s. 150-151
18 niedziela zwykła, Po co chodzić po górach? Aleksander Radecki s. 151-153
19 niedziela zwykła, Lud wyczekiwał ocalenia Andrzej Jagiełło s. 154-156
Wniebowzięcie NMP, Maryja wniebowzięta oczekuje na nas Ignacy Dec s. 156-158
20 niedziela zwykła, Ogień, który rozgrzewa, topi i hartuje Andrzej Szafulski s. 158-159
21 niedziela zwykła, Owocność nowej ewangelizacji Janusz Michalewski s. 159-161
22 niedziela zwykła, W szkole pokory i służby Mariusz Rosik s. 161-163
23 niedziela zwykła, O dystans w miłości Waldemar Irek s. 163-164
24 niedziela zwykła, O miłości, która umie czekać Waldemar Irek s. 164-165
25 niedziela zwykła, Aktywność w Kościele Bogdan Ferdek s. 166-167
26 niedziela zwykła, Chciwość Bogdan Ferdek s. 167
27 niedziela zwykła, "Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności" Adam Bałabuch s. 168-170
28 niedziela zwykła, Nasza wdzięczność wobec Pana Boga i bliźniego Adam Bałabuch s. 170-172
29 niedziela zwykła, Ewangelia w czasach ostatecznych Janusz Czarny s. 172-174
30 niedziela zwykła, "Jak miłe przybytki nam dał..." Aleksander Radecki s. 174-177
Uroczystość Wszystkich Świętych, Wszyscy święci - ludźmi ośmiu błogosławieństw Ignacy Dec s. 177-179
Dzień Zaduszny, Czy wierzę w życie wieczne? Mariusz Rosik s. 179-181
31 niedziela zwykła, "Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" Andrzej Siemieniewski s. 181-182
32 niedziela zwykła, Bóg żywych Tadeusz Chlipała s. 183-184
33 niedziela zwykła, "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie" Marian Biskup s. 184-186
34 niedziela zwykła, Król naszych serc Mieczysław Bętkowski s. 186-187
1 niedziela adwentu, Czuwać w oczekiwaniu na Pana Adam Bałabuch s. 188-189
Niepokalane Poczęcie NMP, Pełna łaski Marek Korgul s. 189-191
2 niedziela adwentu, Pokój - darem Boga dla człowieka Marek Korgul s. 191-193
3 niedziela adwentu, Poszukiwanie - czynnym oczekiwaniem na Mesjasza Bogusław Drożdż s. 193-194
4 niedziela adwentu, Niepokój Józefa Stanisław Araszczuk s. 194-196
Boże Narodzenie (Msza w nocy), Dziś narodził się wam Zbawiciel Marek Adaszek s. 196-198
Boże Narodzenie (Msza w dzień), Światłość prawdziwa Stanisław Araszczuk s. 198-199
Przez prawdę w myśleniu do życia w prawdzie : Z mowy rektorskiej podczas inauguracji roku akad. 1994 Ignacy Dec s. 201-202
Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu : Rok akademicki 1994 Ignacy Dec s. 203-211
[Nowa Publikacja Papieskiego Fakultetu] s. 212