Znaleziono 17 artykułów

Robert Zapotoczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoba niepełnosprawna w Kościele Robert Zapotoczny s. 103-126
Preferowane warianty ideału wychowania II Rzeczpospolitej Robert Zapotoczny s. 181-196
Harmonijne doskonalenie człowieka – ideał wychowania propagowany przez bł. Marcelinę Darowską Robert Zapotoczny s. 185-202
3. Niedziela Wielkanocna, Jesteście świadkami Robert Zapotoczny s. 197-198
18. niedziela zwykła, Człowiek bogaty Robert Zapotoczny s. 206-207
Niedziela Trójcy Św., Trójca Święta prawzorem życia ludzkiego Robert Zapotoczny s. 206-207
1. Niedziela Adwentu, Czuwajcie! Bądźcie gotowi!" Robert Zapotoczny s. 216-217
24. niedziela zwykła, Jeśli każdy z was nie przebaczy bratu... Robert Zapotoczny s. 239-240
25. niedziela zwykła, Myśli moje nie są waszymi myślami - Jestem bogaty w miłosierdzie Robert Zapotoczny s. 240-241
Zwiastowanie Pańskie, Maryja uczy nas posłuszeństwa wobec Boga Robert Zapotoczny s. 249-250
Niedziela Zmartwychwstania, Chrystus zmartwychwstał Robert Zapotoczny s. 255-256
2. Niedziela Wielkanocna, Wierzymy, choć nie widzieliśmy Robert Zapotoczny s. 256-257
20. niedziela zwykła, "Chleb życia" Robert Zapotoczny s. 258-259
3. Niedziela Wielkanocna, Ożywione nadzieje Robert Zapotoczny s. 261-263
NMP Królowej Polski, Matka Mądrość Robert Zapotoczny s. 265-268
3. Niedziela wielkanocna Jesteście świadkami Robert Zapotoczny s. 268-269
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Pokarm dający Życie! Robert Zapotoczny s. 281-283