Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mówienie spotkaniem Boga i człowieka Andrzej Nowicki s. 7-8
Epitafium dla Rektora Andrzej Tomko s. 9-13
„Czyste i stałe źródło życia duchowego” : Biblia w karmelitańskim sercu Andrzej Siemieniewski s. 15-21
Osoba i nauczanie Jezusa Chrystusa a starotestamentowa idea Mądrości Rajmund Pietkiewicz s. 23-34
Kościół – domem chrześcijan Ewa J. Jezierska s. 35-43
Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków Dariusz Adamczyk s. 45-56
Językoznawcze próby św. Hieronima na podstawie niektórych jego Listów Magdalena Jóźwiak s. 57-66
Cel i formy dialogu międzyreligijnego według Benedykta XVI Roman Słupek s. 67-82
Teologiczne znaczenie wkładu Maxa Thuriana w przygotowanie Dokumentu z Limy (BEM) w zakresie eucharystycznego charakteru anamnezy : z pozycji 30 lat recepcji dokumentu Jacek Froniewski s. 83-98
Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wschodnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Rafał Hołubowicz s. 99-119
Terapeutyczny wymiar muzyki w katechezie szkolnej Piotr Sroczyński s. 121-129
Uwarunkowania kościelno-polityczne posługi biskupiej A. Bertrama we Wrocławiu w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918) Michał Piela s. 131-146
Metafizyczny realizm źródłem prawdy o rzeczywistości : uwagi w świetle metafizyki „zdroworozsądkowej” Piotr Mrzygłód s. 147-168
Trzy odsłony antropologicznej myśli C.K. Norwida Krystyna Laszczyńska-Fankanowska s. 169-176
Konferencja naukowa „Ecclesia in Verbo” – Zwischen Reform und Reformation. Katholische Akademie Schwerte (Niemcy), 1-3 czerwca 2012 r. Jacek Froniewski s. 177-182
Sprawozdanie z sympozjum: Kościół domem budowanym przez miłość : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 marca 2012 r. Ewa J. Jezierska s. 183-184
"Siostra Faustyna : biografia Świętej", Ewa K. Czaczkowska, Kraków 2012 : [recenzja] Elżbieta Dołganiszewska Ewa K. Czaczkowska (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie : cz. II, Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009", Ignacy Dec, Świdnica 2011 : [recenzja] Stanisław Kowalczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Transcendencja człowieka w przyrodzie : ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły", Ignacy Dec, Wrocław 2011 : [recenzja] Piotr Sroczyński Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"The Theology of Pope Benedict XVI: The Christocentric Shift", Emery de Gaál, New York 2010 : [recenzja] Bogdan Ferdek Emery de Gaál (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Zasady wychowania w Piśmie Świętym : studium teologiczno-pastoralne", Mieczysław Guzewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Mariusz Rosik Mieczysław Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Doyen of the Dead Sea Scrolls : an in depth biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006)", Zdzisław J. Kapera, Robert Feather, Kraków-Mogilany 2011 : [recenzja] Mariusz Rosik Robert Feather Feather (aut. dzieła rec.) Zdzisław J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich", Andrzej Najda, Warszawa 2011 : [recenzja] Mariusz Rosik Andrzej Najda (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Historie obce Malá Čermná po roce 1850 : historie všedních dní", Eva Pumrová, Malá Čermná 2010 : [recenzja] Tadeusz Fitych Ewa Pumrová (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Historia filozofii polskiej", Jan Skoczyński, Jan Woleński, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Sumienie w blasku Prawdy : Polska teologia sumienia XX wieku", Zbigniew Wanat, Toruń 2012 : [recenzja] Tadeusz Reroń Zbigniew Wanat (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Dla Autora s. 224