Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznać i zgłębić objawienie Sławomir Stasiak s. 5-6
Mistyczne implikacje arystotelesowskiej koncepcji miejsca naturalnego Mirosław Kiwka s. 7-20
Kościelna działalność wrocławskiego biskupa Wawrzyńca w latach 1208–1232 Norbert Jerzak s. 21-46
Ostatnia Wieczerza i poszukiwanie świętego Graala Sławomir Stasiak s. 47-64
Archeologia biblijna: odkrywanie świata, w którym powstawała Biblia Marian Bernard Arndt Ofm s. 65-94
Syn Boży wzywa do nawrócenia (Ap 2, 18-29) Jan Klinkowski s. 95-106
NIEWSKA Święty Paweł na macedońskim odcinku Via Egnatia (Dz 16, 11-12; 17, 1) Anna Rambert-Kwaśniewska s. 107-118
Apostołowie dowodem boskości Jezusa (Mt 10, 2) Mirosław Rucki s. 119-138
Nauka Orygenesa o grzechu Michał Chłopowiec s. 139-176
Odrodzenie praktyki namaszczania chorych w niemieckim luteranizmie Jacek Froniewski s. 177-190
“Proście Pana żniwa”. Osiemdziesiąt lat praktyki dnia kapłańskiego Bogdan Giemza s. 191-202
Katechumenat jako droga do dojrzałość chrześcijańskiej na kolejnych etapach rozwoju człowieka Andrzej Jastrzębski s. 203-214
„Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia” czyli inspiracje homiletyczne Dokumentu z Aparecidy Rafał Kowalski s. 215-224
"Killing Jesus. The Unknown Conspiracy Behind the World’s Most Famous Execution", Stephen Mansfield, New York, 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stephen Mansfield (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Rozwijać Kościół dzień po dniu. Czynności pasterskie 2001–2007", Józef Glemp, red. Mirosław Kreczmański, Warszawa, 2011 : [recenzja] Andrzej Dziuba Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Mirosław Kreczmański (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Literatura epistolarna Nowego Testamentu, Część II: Listy deuteropawłowe – List do Hebrajczyków – Listy katolickie", Janusz Czerski, Opole 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Konferencja „Od konserwacji do misji. WokółEvangelii Gaudium”. Warszawa, Konferencja Episkopatu Polski, 22 października 2014 r. Rafał Kowalski s. 233-235
Sprawozdanie z seminarium naukowego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie pt. Il Pentateuco(„Pięcioksiąg”) (Rzym, 20–24 stycznia 2014 r.) Piotr Kot s. 236-237
Second International Conference on Christian Hebraism in Eastern Central Europe (Budapeszt, 10–12 czerwca 2014 r.) Rajmund Pietkiewicz s. 238-240