Znaleziono 34 artykuły

Bogdan Giemza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-7
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-6
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-7
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-7
From the Editor Bogdan Giemza s. 7-8
Od redakcji Bogdan Giemza s. 7-9
From the Editor Bogdan Giemza s. 8-10
From the Editor Bogdan Giemza s. 8-10
From the Editor Bogdan Giemza s. 8-10
From the Editor Bogdan Giemza s. 10-12
"Rok Wiary" w perspektywie duszpasterskiej Bogdan Giemza s. 13-28
Wspólnota zakonna jako wyraz kościelnej komunii Bogdan Giemza s. 53-71
Migracja jako znak czasów i wyzwanie dla duszpasterstwa Kościoła Bogdan Giemza s. 71-85
Formacja kapłańska w nauczaniu Ratzingera Bogdan Giemza s. 77-94
Rodzina migrująca jako wyzwanie dla Kościoła : szkic problematyki Bogdan Giemza s. 89-99
Kościół wobec dyktatury relatywizmu Bogdan Giemza s. 89-103
Rekolekcje jako ważny element formacji kapłańskiej : teoria i praktyka Bogdan Giemza Aleksander Radecki s. 101-116
Biuletyn socjologii religii Bogdan Giemza Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska s. 119-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aleksandra Natalii-Świat (1959-2010) i jej związki z Ziemią Trzebnicko-Obornicką Bogdan Giemza s. 151-165
"Nowa ewangelizacja - drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II", Czesław Parzyszek, Ząbki 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Biuletyn polonijny Bogdan Giemza Marian Jachym Grzegorz Kozieński Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz s. 187-217
“Proście Pana żniwa”. Osiemdziesiąt lat praktyki dnia kapłańskiego Bogdan Giemza s. 191-202
"Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI", Bogdan Giemza, Kraków 2007 : [recenzja] Bogdan Ferdek Bogdan Giemza (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Obchody Roku Jadwiżańskiego 2017–2018 w metropolii wrocławskiej Bogdan Giemza s. 207-228
Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce : konferencja naukowa, Katowice 27 października 2011 r. Bogdan Giemza s. 209-210
Sprawozdanie z sympozjum pastoralnego "Nowa ewangelizacja w środowisku młodzieży" (Warszawa, 7-8 kwietnia 2008) Bogdan Giemza s. 217-219
Sprawozdanie z sesji wykładowej poświęconej ks. profesorowi Janowi Walowi (Kraków, 26 czerwca 2008) Bogdan Giemza s. 224-225
"Dlaczego modlimy się za kapłanów? : Znaczenie dnia kapłańskiego", Bogdan Giemza, Kraków 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogdan Giemza (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Preferencyjna opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła Bogdan Giemza s. 237-255
"Nazwy ulic, po których chodzimy", Kazimierz M. Pudło, "Zeszyty Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja", nr 5, 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Kazimierz M. Pudło (aut. dzieła rec.) s. 239-244
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej pt. „Polska krajem misyjnym?”, Warszawa, 19–21 września 2016 Bogdan Giemza s. 239-241
"Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei : refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II", Czesław Parzyszek, Ząbki 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 242-245
Sprawozdanie z sympozjum pastoralnego : Warszawa, 7-8 kwietnia 2008 roku Bogdan Giemza s. 263-264
I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Bogdan Giemza s. 285-288