Znaleziono 18 artykułów

Rajmund Pietkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane początki Biblii Tysiąclecia Rajmund Pietkiewicz s. 5-56
Jezus z Nazaretu Benedykta XVI a współczesna biblistyka Rajmund Pietkiewicz s. 21-37
Osoba i nauczanie Jezusa Chrystusa a starotestamentowa idea Mądrości Rajmund Pietkiewicz s. 23-34
"Słowo mądrości" i "słowo poznania" (1Kor 12, 8) : studium teologiczno-praktyczne o biblijnych i współczesnych charyzmatach Rajmund Pietkiewicz s. 49-66
Przyrodniczo-gnozeologiczna hipoteza o powstaniu religii a Stary Testament Rajmund Pietkiewicz s. 69-86
Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii : studium egzegetyczno-teologiczne Rajmund Pietkiewicz s. 77-91
"Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego" : sesja naukowa zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział w Poznaniu oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rajmund Pietkiewicz s. 193-197
34 niedziela zwykła, Miłosierdzie i sąd Rajmund Pietkiewicz s. 208-210
"Christian Hebraism in Eastern Central Europe from the Renaissance to the Enlightenment", Wittenberga, 18-21 III 2012 Rajmund Pietkiewicz s. 215-219
Biblia brzeska – historia, język, teologia : konferencja naukowa z okazji 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej (1563–2003), Wrocław, 8 czerwca 2013 r. Rajmund Pietkiewicz s. 230-232
16.niedziela zwykła, Modlić się czy działać Rajmund Pietkiewicz s. 231-232
17.niedziela zwykła, „Panie, naucz nas modlić się!” Rajmund Pietkiewicz s. 233-234
Second International Conference on Christian Hebraism in Eastern Central Europe (Budapeszt, 10–12 czerwca 2014 r.) Rajmund Pietkiewicz s. 238-240
„A Theological Biography, Arbeiten zur Kirchengeschichte 129”, Franz Posset, Johann Reuchlin, Berlin–Boston: De Gruyter, 2015 : [recenzja] Rajmund Pietkiewicz Franz Posset Johann Reuchlin s. 242-248
Uroczystość Objawienia Pańskiego, Przyjmijmy przychodzącego Pana Rajmund Pietkiewicz s. 249-250
1. niedziela Wielkiego Postu, Wielki Post - droga przez pustynię do Ziemi Obiecanej Rajmund Pietkiewicz s. 266-267
2. niedziela Wielkiego Postu, Boże obietnice umocnieniem na wielkopostnej drodze Rajmund Pietkiewicz s. 268-269
"The New Cambridge History of the Bible", Richard Marsden, E. Ann Matter, Cambridge 2012 : [recenzja] Rajmund Pietkiewicz Richard Marsden (aut. dzieła rec.) E. Ann Matter (aut. dzieła rec.) s. 473-479