Znaleziono 11 artykułów

Jacek Froniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament namaszczenia chorych w nauczaniu XVI-wiecznych Ojców reformacji Jacek Froniewski s. 51-66
Specyfika sakramentu namaszczenia chorych w Kościołach orientalnych Jacek Froniewski s. 55-68
Teologiczne znaczenie wkładu Maxa Thuriana w przygotowanie Dokumentu z Limy (BEM) w zakresie eucharystycznego charakteru anamnezy : z pozycji 30 lat recepcji dokumentu Jacek Froniewski s. 83-98
Odrodzenie praktyki namaszczania chorych w niemieckim luteranizmie Jacek Froniewski s. 177-190
Konferencja naukowa „Ecclesia in Verbo” – Zwischen Reform und Reformation. Katholische Akademie Schwerte (Niemcy), 1-3 czerwca 2012 r. Jacek Froniewski s. 177-182
2 niedziela zwykła, Do czego wzywa mnie Bóg Jacek Froniewski s. 189-191
2 niedziela adwentu, Adwent - przygotowanie drogi dla Pana Jacek Froniewski s. 212-214
Konferencja ekumeniczna : od konfliktu do komunii : wspólne luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w roku 2017 : Paderborn, 10–12 marca 2014 r. Jacek Froniewski s. 225-229
Niedziela Chrztu Pańskiego, Mój chrzest Jacek Froniewski s. 325-326
3. niedziela zwykła, Podzielone chrześcijaństwo Jacek Froniewski s. 328-329
"Das Reformatorenlexikon", Irene Dingel, Volker Leppin, Darmstadt, 2014 : [recenzja] Jacek Froniewski Irene Dingel (aut. dzieła rec.) Volker Leppin (aut. dzieła rec.) s. 329-331