Znaleziono 4 artykuły

Jan Klinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje teologiczne poszczególnych Ewangelii w świetle inauguracyjnych wystąpień Jezusa Jan Klinkowski s. 17-34
Wolność w nauczaniu św. Pawła na tle kultury judaistyczno-hellenistycznej Jan Klinkowski s. 27-42
Symbolika światłości w ewangelii według św. Jana na tle starożytnej kultury Jan Klinkowski s. 57-72
Syn Boży wzywa do nawrócenia (Ap 2, 18-29) Jan Klinkowski s. 95-106