Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Jaka filozofia dla współczesnego człowieka? Ignacy Dec s. 7-11
Papież wobec nowoczesności Jan Krucina s. 11-15
Żyć po chrześcijańsku w zaraniu trzeciego tysiąclecia Antoni Młotek s. 15-20
Encyklika "Veritatis splendor" Jana Pawła II Jerzy Lewandowski s. 21-28
Dynamizm jedności Osób Bożych w Trójcy Świętej Piotr Liszka s. 29-40
Prorok : Ks. Józef Majka (1918-1993) Piotr Nitecki s. 41-52
Duszpasterstwo a psychoterapia Marian Wolicki s. 53-62
Kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie Michał Chłopowiec s. 63-73
Znaczenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu osób wierzących Andrzej Jagiełło s. 75-82
Przyczynki do działalności jezuitów w Jaworze i okolicy w XVII w. Zdzisław Lec s. 83-92
Elementy teologii duchowości kapłańskiej w dziele Hansa Ursa von Balthasara Andrzej Siemieniewski s. 93-100
Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka" dzisiaj Adam Bałabuch s. 101-103
Doroczny zjazd ojców duchownych Aleksander Radecki s. 103-107
Johannes Wagner - teolog liturgista "Vaticanum II" Krzysztof Kilarski s. 107-109
"Starodruki cenne Księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu", oprac. Adam Skura, Wrocław 1993 : [recenzja] Jan Dąbrowski Adam Skura (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości", Janusz Czarny, Wrocław 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Janusz Czarny (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Jacques Maritain - prekursor soborowego humanizmu : myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina", red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) S. Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Religia a sens bycia człowiekiem", red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Z. J. Zdybicka (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Teologie agape, t. 1", Josef Zvěřina, Praha 1992 : [recenzja] Tadeusz Fitych Josef Zvěřina (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Laveur de vitres et archevêque - La première biographie de Mgr Miloslav Vlk (Prague)", Alain Boudre, Paris 1994 : [recenzja] Tadeusz Fitych Alain Boudre (aut. dzieła rec.) s. 118-121
"«Saeculum Christianum» : Pismo historyczno-społeczne", [b.m.] 1994 : [recenzja] Zdzisław Lec s. 121-122
"Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993", Wacław Szetelnicki, Wrocław 1994 : [recenzja] Jóżef Mandziuk Wacław Szetelnicki (aut. dzieła rec.) s. 122-125
"Teologia i życie", red. M. Duda, S. Jasionek, Częstochowa 1994 : [recenzja] Tadeusz Reroń M. Duda (aut. dzieła rec.) S. Jasionek (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen : Grundriss der Gnadenlehre", Alexandre Ganoczy, Düsseldorf 1989 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Alexandre Ganoczy (aut. dzieła rec.) s. 127-128
NMP Bożej Rodzicielki - Z imieniem Jezusa i Maryi w Nowy Rok Ignacy Dec s. 129-130
Objawienie Pańskie - Odkrywcy prawdy absolutnej Waldemar Irek s. 130-132
Niedziela Chrztu Pańskiego - Udział w misji Jezusa Włodzimierz Wołyniec s. 132-133
2 niedziela zwykła - Chrystus naszą nadzieją Tadeusz Rusnak s. 133-135
3 niedziela zwykła - Lud słuchający Pana Marek Korgul s. 135-137
4 niedziela zwykła - "Będziecie moimi świadkami" Stanisław Araszczuk s. 137-139
5 niedziela zwykła - Doświadczyć mocy Jezusa Janusz Michalewski s. 139-141
6 niedziela zwykła - Szczęśliwy, kto zaufał Panu Mariusz Rosik s. 141-143
7 niedziela zwykła - Przez miłość nieprzyjaciół ku nowej ewangelizacji Andrzej Siemieniewski s. 143-145
8 niedziela zwykła - Gest do końca nie odczytany Andrzej Szafulski s. 145-146
Środa Popielcowa - Środa Popielcowa i co dalej? Andrzej Szafulski s. 146-148
1 niedziela Wielkiego Postu - Istota nawrócenia i zagrożenia czasu pokuty Michał Machał s. 148-150
2 niedziela Wielkiego Postu - Potrzeba ciągłej przemiany Włodzimierz Wołyniec s. 150-151
3 niedziela Wielkiego Postu - Nawrócenie szansą człowieka Marian Biskup s. 152-154
4 niedziela Wielkiego Postu - Radość z powrotu i pojednania Marek Korgul s. 154-155
5 niedziela Wielkiego Postu - "Pozyskać Chrystusa, Pana mojego" Adam Bałabuch s. 156-157
Niedziela Palmowa - Sąd nad Jezusem Bogdan Ferdek s. 158
Wielki Czwartek - Dar kapłaństwa Aleksander Radecki s. 159-160
Wielki Piątek - Tajemnica Krzyża Aleksander Radecki s. 161-163
Wielka Sobota - "Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz"? Aleksander Radecki s. 163-165
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - "Przyszła chwała" Andrzej Siemieniewski s. 165-166
2 niedziela wielkanocna - Chrystusowy pokój Bogusław Drożdż s. 166-168
3 niedziela wielkanocna - "Czy miłujesz Mnie?" Stanisław Araszczuk s. 168-169
NMP Królowej Polski - Maryja jest Królową Polski Bogusław Drożdż s. 169-171
4 niedziela wielkanocna - Obraz prawdziwego Pasterza Waldemar Irek s. 171-172
5 niedziela wielkanocna - "Bóg jest Miłością" Mieczysław Bętkowski s. 172-174
6 niedziela wielkanocna - "Pokój mój daję wam" Andrzej Jagiełło s. 174-176
Wniebowstąpienie Pańskie - "Wyniesiony na prawicę Ojca" Andrzej Siemieniewski s. 176-178
7 niedziela wielkanocna - "Aby stanowili jedno" Andrzej Jagiełło s. 178-180
Zesłanie Ducha Świętego - "Dla was jest ta obietnica" Andrzej Siemieniewski s. 180-182
Uroczystość Najświętszej Trójcy - Największa tajemnica naszej wiary Ignacy Dec s. 182-184
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Eucharystia: najświętsza rzeczywistość na ziemi Ignacy Dec s. 184-186
11 niedziela zwykła - "Bóg pierwszy nas umiłował" Marek Adaszek s. 186-187
12 niedziela zwykła - Jezus oczekiwanym Mesjaszem Stanisław Chomiak s. 188-189
Św. Apostołów Piotra i Pawła - Misja Kościoła Bogdan Ferdek s. 189-190
Uroczystość 70. rocznicy urodzin J. E. Księdza Biskupa Józefa Pazdura 22 XI 1994 s. 191-194