Znaleziono 11 artykułów

Norbert Jerzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościelna działalność wrocławskiego biskupa Wawrzyńca w latach 1208–1232 Norbert Jerzak s. 21-46
Udział biskupa Filipa z Fermo we wrocławskim sporze pomiędzy biskupem To- maszem II a księciem Henrykiem IV Norbert Jerzak s. 127-146
Ks. Jan Sossalla (1908-1979) duszpasterz i badacz śląskich dziejów Kościoła Norbert Jerzak s. 167-174
Troska biskupa Wawrzyńca o należne Kościołowi wrocławskiemu dziesięciny Norbert Jerzak s. 171-184
Średniowieczne dzieje katolickiej parafii w Gajkowie Norbert Jerzak s. 187-194
Życiowe dokonania Cypriana – zakonnika i biskupa wrocławskiego w latach 1201–1207 Norbert Jerzak s. 195-204
Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem Norbert Jerzak s. 203-216
Zabiegi biskupa Tomasza II o auxilium brachii secularis przeciw księciu Henrykowi IV Probusowi w 1287 roku Norbert Jerzak s. 203-212
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kapłani zesłańcy – kapłani wśród zesłańców” Norbert Jerzak s. 212-216
Starania wrocławskiego Kościoła o uzyskanie swobody gospodarczej i sądowej na swych dobrach w I poł. XIII wieku – umowa z 1249 r. Norbert Jerzak s. 213-230
"Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)", "Ks. Bolesław Kominek : wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951)", Andrzej Hanich, Opole 2012 : [recenzja] Norbert Jerzak Andrzej Hanich (aut. dzieła rec.) s. 293-296