Znaleziono 24 artykuły

Edward Górecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Synod biskupów w świetle obowiązujących przepisów Edward Górecki s. 33-40
Kanoniczne instytucje przedawnienia a ład we wspólnocie kościelnej Edward Górecki s. 43-50
Eucharystia w życiu wspólnoty parafialnej Edward Górecki s. 53-65
Kościelny porządek prawny w służbie Eucharystii : refleksje teologiczno-prawne Edward Górecki s. 71-84
Małżeńska przeszkoda uroczystej profesji zakonnej w Dekrecie Gracjana i nauce dekretystów Edward Górecki s. 73-95
Małżeńska przeszkoda uroczystej profesji zakonnej w prawie Dekretałów i nauce Dekretalistów do Bonifacego VIII Edward Górecki s. 103-124
Zjednoczenie chrześcijan darem Bożym i owocem pojednania Edward Górecki s. 149-158
"Cirkev se uskutecnuje ve farnosti, Kanonicko - pastoracni pfirucka pro duchovni a laiki, Matice cyrilometodejska", Edward Górecki, Olomonc 1996 : [recenzja] Tadeusz Walachowicz Edward Górecki (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Studie z procesneho Kanonickeho prava", Zenon Gorchowleski, Spisski Kapitula 1995 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Gorchowleski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"La filosofia del derecho en las ensenanzas de Juan Pablo II y otros escritos", Zenon Cardenal Grocholewski, Bogota - Colombia 2001 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Křestan a život ve světě : Odkaz předkoncilini diskuse teologie „laikátu” a Druhého Vatikánského Koncilu dnešní praxi ciřkve", Pavel Ambros, Olomouc 1998 : [recenzja] Edward Górecki Pavel Ambros (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Liturgia na Slovensku v období tridentského koncilu", Vojtech Nepšínský, Banská Bystrica - Badín 1998 : [recenzja] Edward Górecki Vojtech Nepšínský (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per ilcinquantesimo di sacerdozio",, red. nauk. abp M. Jędraszewski i ks. J. Słowiński, Poznań, 2013 : [recenzja] Edward Górecki M. Jędraszewski (aut. dzieła rec.) J. Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Priprava na manželstvo na Slovensku v obdobi 1917-1983 podla záväzných univerzalných a partikularných kánonických noriem", Jarosław Pecha, Badín 1999 : [recenzja] Edward Górecki Jarosław Pecha (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Postup prí preložení a odvolaní farára = Postępowanie obowiązujące przy przeniesieniu i odwołaniu proboszcza", Zenon Grocholewski, Bratislava 1999 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia = Uniwersytet i Kościół na początku trzeciego tysiąclecia", Zenon Grocholewski, Spišské Podhradie - Ružomberok 2002 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 205-212
"Principy křest'anské morálky i Božské ctnosti", Albert Beneš, Praha 1997 : [recenzja] Edward Górecki Albert Beneš (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Permanentná formácia kňazov vo svetle „Pastores dabo vobis”", Tomáš Galis, Badín 1998 : [recenzja] Edward Górecki Tomáš Galis (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Kulturowe wzory życia na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne", Halina Rusek, Katowice 1997 : [recenzja] Edward Górecki Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Tanulmânyok az egyházi házasság - és perjogról : Studium z kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Edward Górecki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Le cause di canonizzazione : Storia e procedura", Henryk Misztal, Vaticana 2005 : [recenzja] Edward Górecki Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, Roma 2008 : [recenzja] Edward Górecki Zenona Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum kościoła", Urszula Nowicka, Warszawa 2012 : [recenzja] Edward Górecki Urszula Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 309-312