Znaleziono 13 artykułów

Jerzy Tupikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizm prawdy a poznawcza nośność sądów egzystencjalnych Jerzy Tupikowski s. 69-88
Transcendencja Boga wobec świata : studium metafizyki św. Tomasza z Akwinu i Alfreda N. Whiteheada Jerzy Tupikowski s. 153-171
Krytyczna rekonstrukcja głównych założeńanalitycznej teologii naturalnej J. Hicka Jerzy Tupikowski s. 155-169
Istnienie i ewolucja : przyczynek do dyskusji w świetle metafizyki egzystencjalnej Jerzy Tupikowski s. 181-192
„Nieszczęsny dar” ateizmu : szkic do perspektywy dialogu – wyzwania i trudności Jerzy Tupikowski s. 195-204
"Filozofia Boga : studium metafizyczno-historyczne", Jerzy Tupikowski, Kraków 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Jerzy Tupikowski (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Metafizyczna «natura» bytu matematycznego : uwagi wstępne Jerzy Tupikowski s. 213-221
"Pomazaniec : przyczynek do chrystologii filozoficznej", Marian Grabowski, Poznań 2010 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Filozofia analityczna : koncepcje, metody, ograniczenia", Tadeusz Szubka, Wrocław 2009 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 248-250
Kartezjańskie cogito jako istotny faktor epistemologii J.L. Balmèsa Jerzy Tupikowski s. 265-282
<<Ludwig Wittgenstein : „Przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”>>, Józef Bremer, Josef Rothhaupt, Kraków 2009 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Józef Bremer (aut. dzieła rec.) Josef Rothhaupt (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?", Jacek Wojtysiak, Lublin 2008 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Jacek Wojtysiak (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Ateizm urojony : chrześcijańska odpowiedź na negację Boga", Sławomir Zatwardnicki, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Tupikowski Sławomir Zatwardnicki (aut. dzieła rec.) s. 307-310