Znaleziono 35 artykułów

Waldemar Irek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Rektora PWT we Wrocławiu Waldemar Irek s. 5-6
Początki nauczania społecznego Benedykta XVI Waldemar Irek s. 7-20
Biskup Ignacy Dec – Pasterz i myśliciel Waldemar Irek s. 7-10
Benedykt XVI o miłości społecznej : miłość społeczna – geneza i definicja pojęcia Waldemar Irek s. 25-44
Nauka społeczna Kościoła narzędziem ewangelizacji : w 120. rocznicę "Rerum novarum" Waldemar Irek s. 35-64
Europa, w której jesteśmy i ku której zmierzamy : Benedykta XVI myśl o Europie Waldemar Irek s. 39-59
Między wolnością a Prawem Bożym : refleksja w dziesięciolecie „Veritatis splendor" Waldemar Irek s. 43-57
Liturgia uprzywilejowaną przestrzenią Słowa Bożego w świetle Adhortacji Verbum Domini Waldemar Irek s. 53-70
Wokół pojęcia demokracji Waldemar Irek s. 57-74
Implikacje społeczne w kształtowaniu religijności Waldemar Irek s. 79-104
Rozwój i postęp w obliczu sprawiedliwości społecznej opartej na chrześcijańskiej antropologii Analiza encykliki Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis" Waldemar Irek s. 85-108
«Zielona religia» czy solidarność człowieka z przyrodą? Waldemar Irek s. 95-115
Rola zaufania społecznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Waldemar Irek s. 97-118
Świat przekształcać... : praca kluczem kwestii społecznej Waldemar Irek s. 113-141
31 niedziela zwykła - 31 X 1993 Rocznica poświęcenia własnego Kościoła "Miejsce to wybrał Pan" Waldemar Irek s. 120-121
Objawienie Pańskie - Odkrywcy prawdy absolutnej Waldemar Irek s. 130-132
Środa Popielcowa - Nie musimy wierzyć w grzech Waldemar Irek s. 131-132
3 niedziela Wielkiego Postu - Dlaczego Bóg wyprowadza nas z niewoli? Waldemar Irek s. 136-137
Uczestnictwo laikatu w podstawowych funkcjach Kościoła Waldemar Irek s. 147-160
23 niedziela zwykła, O dystans w miłości Waldemar Irek s. 163-164
24 niedziela zwykła, O miłości, która umie czekać Waldemar Irek s. 164-165
4 niedziela wielkanocna - Obraz prawdziwego Pasterza Waldemar Irek s. 171-172
21 niedziela zwykła, O radykalizmie ewangelicznym Waldemar Irek s. 181
3 niedziela Adwentu - Chronos i kairos ludzkiego życia Waldemar Irek s. 190-191
4 niedziela Adwentu - Adwentowe zdziwienie Maryi i Józefa Waldemar Irek s. 191-193
29 niedziela zwykła, „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga” Waldemar Irek s. 197-198
3 niedziela wielkanocna, Bóg odezwał się do człowieka Waldemar Irek s. 199-200
32 niedziela zwykła, Nie tylko czyste, ale pełne ręce Waldemar Irek s. 205-206
"Społeczność w świetle rozumu i wiary", Waldemar Irek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Waldemar Irek (aut. dzieła rec.) s. 213-214
Laudacja podczas nadania doktoratu honoris causa abp. prof. zw. dr. hab. Alfonsowi Nossolowi Waldemar Irek s. 217-227
5 niedziela wielkanocna, "Jesteście czyści dzięki Słowu" Waldemar Irek s. 222-224
13 niedziela zwykła, Lekcja w drodze do Emaus Waldemar Irek s. 224-225
Interioryzacja wartości w kształtowaniu postaw religijnych Waldemar Irek s. 281-308
Uroczystość Bożego Narodzenia, Wydarzenie nocy betlejemskiej Waldemar Irek s. 288-289
Niedziela świętej rodziny, Rodzina kształtuje człowieka Waldemar Irek s. 290-292