Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ociężali umysłowo, głupi oportuniści" : wczesna brytyjska lewica radykalna wobec ruchu związkowego Adrian Zandberg s. 3-18
Metody pracy operacyjnej litewskich służb specjalnych w Polsce po I wojnie światowej - wybrane aspekty Tomasz Gajownik s. 19-46
Kuratoryjna biblioteka pedagogiczna w Wilnie (1924-1939) : geneza : organizacja Jolanta Dzieniakowska s. 47-63
Zaolzie w opinii czeskich środowisk politycznych (1934-1938) Janusz Gruchała s. 65-87
Autorytaryzm a wybory polityczne robotników polskich (1945-1948) Jędrzej Chumiński s. 89-106
"Pośmiertna maska stalinizmu" : „Żołnierz zwycięstwa” Wandy Jakubowskiej jako świadectwo epoki Andrzej Chojnowski s. 107-121
Krytyka PRL w kazaniach biskupa Ignacego Tokarczuka Sabina Bober s. 123-140
Romowie w Świdniku - realizacja polityki państwowej w warunkach lokalnych Edyta Wróbel s. 141-152
O przemieszczeniach społecznych : (na tle porównawczym) Henryk Słabek s. 153-162
Abrahama Gepnera listy z getta warszawskiego Marcin Urynowicz s. 163-186
Problem higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860-1918 Dagmara Fleming-Cejrowska s. 187-193
Serbowie a Albańczycy w latach 1878-1918 Wojciech Szczepański s. 195-200
Radziecka broń pancerna w okresie wojny polsko-bolszewickiej Marcin Stasiewicz s. 201-205
Życie codzienne w Bydgoszczy w dekadzie lat siedemdziesiątych XX w. Katarzyna Maniewska s. 207-217
"Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX w.", Janusz Szczepański, Pułtusk 2005, ss. 515 : [recenzja] Izabella Rusinowa Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918-1939", Elżbieta Słabińska, Kielce 2004, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ss. 319 : [recenzja] Urszula Oettingen Elżbieta Słabińska (aut. dzieła rec.) s. 222-227
"Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939", Grzegorz Zackiewicz, Kraków 2004, Wydawnictwo ARCANA, ss. 836 : [recenzja] Aleksandra J. Leinwand Grzegorz Zackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Krasnoarmiejcy w polskom plenu w 1919-1922 gg. Sbornik dokumientow i matieriałow", sostawitieli: N. Je. Jelisiejewa, G. F. Matwiejew, K. K. Mironowa, N. S. Tarchowa, Z. Karpus, W. Rezmer, E. Rosowska, Moskwa 2004, Izd. "Letnij sad", ss. 912 (indeksy, ilustracje) : [recenzja] Wojciech Materski N. Je. Jelisiejewa (aut. dzieła rec.) Z. Karpus (aut. dzieła rec.) G. F. Matwiejew (aut. dzieła rec.) K. K. Mironowa (aut. dzieła rec.) W. Rezmer (aut. dzieła rec.) E. Rosowska (aut. dzieła rec.) N. S. Tarchowa (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Polen & Sverige 1919-1999", red. Harald Runblom, Andrzej Nils Uggla, Uppsala 2005, Uppsala Multiethnic Papers, No 48 : [recenzja] Arnold Kłonczyński Harald Runblom (aut. dzieła rec.) Andrzej Nils Uggla (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland", Kate Brown, London 2004, Harvard University Press, Cambridge, Mass., ss. 308 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Kate Brown (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Dokumienty po istorii Biełarusi w „Osoboj papkie” I. W. Stalina", sostawitieli: S. W. Żumar', S. W. Mironienko i W. D. Sielemieniew, Minsk 2004, Izd. NARB, ss. 86 : [recenzja] Wojciech Materski S. W. Mironienko (aut. dzieła rec.) W. D. Sielemieniew (aut. dzieła rec.) S. W. Żumar' (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej", tom I: "Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej", pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Darii Nałęcz, Tessy Stirling, Warszawa 2004, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 612 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Tadeusz Dubicki (aut. dzieła rec.) Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) Tessa Stirling (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej", Jarosław Tomasiewicz, Toruń 2003, ss. 389 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Jarosław Tomasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur = Кульмура nozранuчья – nozранuчье кульмур", red. nauk. Adam Bobryk, Siedlce - Pułtusk 2005, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ss. 269 : [recenzja] Edward Jarmoch Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 256-258
Sympozjum naukowe pt. "«Niepodległość» (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko" Przemysław Waingertner s. 259-260
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej" Przemysław Wójtowicz s. 261-265
Konferencja w Kijowie "Obraz innego w historiografiach sąsiednich: mity, stereotypy, interpretacje naukowe" Włodzimierz Mędrzecki s. 267-269
40-lecie rocznika "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" Anna Wojda s. 271-273