Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akt o niepodległości Bułgarii z 1908 r. a problem macedoński Zbigniew Klejn s. 3-18
Bułgarsko-jugosłowiańska gra o Macedonię Piryńską jesienią 1944 r. Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 19-36
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1939 : mechanizmy działania Piotr Cichoracki s. 37-50
Dyplomacja USA a odzyskanie Wilna i okręgu wileńskiego przez Litwę w 1939 r. Bogdan Grzeloński s. 51-56
Działania propagandowe niepodległościowego podziemia adresowane do żołnierzy Wojska Polskiego (lipiec 1944-styczeń 1947) Rafał Wnuk s. 57-73
Wizyta kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie (8-14 IX 1955) : nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Związkiem Radzieckim a Republiką Federalną Niemiec Robert Łoś s. 75-96
Malwersacje w przedsiębiorstwach socjalistycznych w Polsce (1950-1970) Maciej Tymiński s. 97-113
Telewizja w życiu Polaków lat sześćdziesiątych Patryk Pleskot s. 115-135
Polityka, której nie było : (Michałowi J. Zachariasowi w odpowiedzi) Stanisław Żerko s. 137-144
Polityka, która była : (w związku z odpowiedzią Stanisława Żerki) Michał Jerzy Zacharias s. 145-155
"Czystki etniczne" w XX w. Piotr Madajczyk s. 157-164
Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964 Józef Szymański s. 165-171
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 Krzysztof Kowalczyk s. 173-178
Historia IBM według Edwina Blacka Marek Orski Edwin Black (aut. dzieła rec.) s. 179-190
"Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego", Jacek Pietrzak, Warszawa 2001 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jacek Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939", Katarzyna Wrzesińska, Poznań 2002 : [recenzja] Bohdan Halczak Katarzyna Wrzesińska (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Bez sądu, świadków i prawa..." Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie. 1924-1937", pod red. Romana Dzwonkowskiego, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Materski Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej", Witold Mazurczak, Poznań 1999 : [recenzja] Adam Kosidło Witold Mazurczak (aut. dzieła rec.) s. 198-204
"Polityka międzynarodowa po 1945 roku", Peter Calvocoressi, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Kosidło Peter Calvocoressi (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956", pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Marek Getter Witold Kulesza (aut. dzieła rec.) Andrzej Rzepliński (aut. dzieła rec.) s. 210-218
"Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Włodzimierz Jastrzębski Tadeusz Wolsza Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-230
"CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969", Janusz Józef Węc, Kraków 2000 : [recenzja] Erhard Cziomer Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 230-236