Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie historie Europy : czyli ugór podwójnie przeorany Wojciech Lipoński s. 3-17
Geneza Ligi Narodów Stanisław Sierpowski s. 19-45
"Kwestia batumska" w polityce Ententy po I wojnie światowej Paweł Olszewski s. 47-63
Pierwszy krok ku Europie po Hitlerze : idea czechosłowacka po Monachium Piotr Maciej Majewski s. 65-80
Reakcja amerykańska na masakrę w Katyniu Niels Heintze Piotr Madajczyk (tłum.) s. 81-83
Polska historiografia dziejów Białorusi w latach 1945-1991 Jerzy Waszkiewicz s. 85-102
W związku z problematyką sesji i publikacji "Wojna domowa czy nowa okupacja?" : uwagi Henryk Słabek s. 103-109
Księża prefekci diecezji kieleckiej 1918-1939 Danuta Krześniak-Firlej s. 111-117
"Kwestia żydowska" w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku Dariusz Libionka s. 119-123
Dzieci niemieckie w Polsce po 1945 r. Piotr Madajczyk s. 125-134
22 czerwca 1941 r. i nowe rosyjskie wydawnictwo źródłowe Sławomir Dębski Władymir A. Niewieżin W. P. Naumow (aut. dzieła rec.) L. E. Reszin (aut. dzieła rec.) s. 135-147
Dyplomacja i dyplomaci Stalina Eugeniusz Duraczyński s. 148-158
Praska Wiosna po trzydziestu latach Jerzy Eisler Andrzej Krawczyk (aut. dzieła rec.) Leszek Pajórek (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej", Antoni Czubiński, Poznań 1997 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) s. 163-168
"Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920", Mieczysław B. Markowski, Kielce 1998 : [recenzja] Mieczysław Wrzosek Mieczysław B. Markowski (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926)", Władysław Stępniak, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Władysław Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939", Mieczysław Sobczak, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Mieczysław Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929", Olaf Bergmann, Poznań 1998, Wydawnictwo Poznańskie : [recenzja] Jerzy Gątarz Olaf Bergmann (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy", pod red. Pawła Samusia, Łódź 1997 : [recenzja] Lucjan Kieszczyński Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku)", Jacek Gzella, Toruń 1998 : [recenzja] Michał Strzelecki Jacek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Wierności dochować żołnierskiej", Wacław Stachiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Piotrowski Wacław Stachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz", oprac. Jerzy Kułak, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Tarka Jerzy Kułak (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945-1950", Tadeusz Wolsza, Warszawa 1998 : [recenzja] Rafał Habielski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r.", Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Andrzej Małkiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Earl Browder. The Failure of American Communism", James G. Ryan, Tuscaloosa and London 1997 : [recenzja] Włodzimierz Batóg James G. Ryan (aut. dzieła rec.) s. 205-211
"Mars. Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały, t. 5", Warszawa-Londyn 1997 : [recenzja] Marek Rezler s. 211-214
Poznawcza i praktyczna ważność wątków politycznych w pracach Marii i Stanisława Ossowskich Tadeusz Samulak s. 215-220
Polonia w walce o niepodległość i granice Polski 1914-1921 Jacek Knopek s. 221-223