Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym intryguje książka Erika Hobsbawna "Wiek skrajności"? Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Dariusz Libionka Czesław Madajczyk Andrzej Nowak Tomasz Schramm Janusz Żarnowski s. 3-27
Masowe deportacje w ZSRR : charakterystyka wybranych aspektów zjawiska Stanisław Ciesielski s. 29-56
Komintern wobec agresji hitlerowskiej w Europie 1939-1941 Ryszard Nazarewicz s. 57-84
Projekty unifikacji państw bałkańskich w latach II wojny światowej Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 85-97
Polsko-francuska "zimna wojna" : sprawa Robineau (1949-1950) Dariusz Jarosz Maria Pasztor s. 99-128
Pius XII a początki integracji europejskiej Jan Czaja s. 129-143
Emigracja ukraińska orientacji petlurowskiej w II Rzeczypospolitej Maciej Zygmański s. 145-150
Kościoły protestanckie w polityce wyznaniowej państwa polskiego (1949-1956) Ryszard Michalak s. 151-156
Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii Danuta Konieczka-Śliwińska s. 157-163
Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich Jacek Tebinka s. 165-185
"Polacy w służbie Moskali", Andrzej Chwalba, Warszawa-Kraków 1999 : [recenzja] Leszek Jaśkiewicz Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Kapitał i włast w Rossii", Edward Wiśniewski, Moskwa 2000 : [recenzja] Janusz R. Budziński Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym", Mieczysław Ryba, Lublin 1999 : [recenzja] Bogumił Grott Mieczysław Ryba (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Warszawa-Paryż-Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1937)", Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź 1997 : [recenzja] Henryk Bułhak Andrzej Maciej Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"U Progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno", Tomasz Szarota, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945", Dorota Urzyńska, Poznań 2000 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Dorota Urzyńska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart = Spojrzenie wstecz bez gniewu. Polacy i Niemcy w przeszłości i obecnie", Hg. Dietrich Beyrau, Tübinger 1999 : [recenzja] Ryszard Kaczmarek Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, t. 1: Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslager Auschwitz 1940-1945 = Rozkazy garnizonowe i komendantury KL Auschwitz", München 2000, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte : [recenzja] Franciszek Piper s. 207-212
"Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, t. 2: "Musterstadt" Auschwitz. Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschlesien", Sybille Steinbacher, München 2000, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte : [recenzja] Piotr Setkiewicz Sybille Steinbacher (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, t. 3: IG Auschwitz. Zwangsarbeit und Vernichtung von Häftlingen des Lagers Monowitz 1941-1945", Bernd C. Wagner, München 2000, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte : [recenzja] Piotr Setkiewicz Bernd C. Wagner (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, t. 4: Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit. Neu Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik", München 2000, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte : [recenzja] Franciszek Piper s. 222-231
"C'était de Gaulle, t. 3: Tout le monde a besoin d'une France qui marche", Alain Peyrefitte, Paris 2000 : [recenzja] Andrzej Szeptycki Alain Peyrefitte (aut. dzieła rec.) s. 231-239
"Massowyje biesporiadki w SSSR pri Chruszczowie i Breżniewie (1953 - naczało 1980-ch)", W. A. Kozłow, Nowosibirsk 1999 : [recenzja] Igor Potapow W. A. Kozłow (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 1", Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Cichoracki s. 249-252
Tezy dotyczące pogromu w Jedwabnem : uwagi krytyczne do książki "Sąsiedzi" autorstwa Jana Tomasza Grossa Bogdan Musiał Jan Tomasz Gross (aut. dzieła rec.) s. 253-280
"Dzieje Najnowsze" 1999-2000 Tomasz Schramm Włodzimierz Suleja s. 281-289
II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego Waldemar Paruch s. 291-298
Konferencja naukowa "Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka)" Przemysław Waingertner s. 299-302
Sprawozdanie z konferencji "Prymas Stefan Wyszyński wobec Polski Ludowej" Bogusław Kopka s. 303-304
Informacja o nagrodzie "Za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją". s. 305
Dr Zdzisław Konstanty Jagodziński (1927-2001) : [nekrolog] Andrzej Suchcitz s. 307-309
List do redakcji Andrzej Leśniewski s. 311-315